×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • nr 131
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:46
  • Artykuły: 22
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
13-22 Refleksje wokół wyzwań wobec edukacji przełomu XX i XXI wieku
Janusz Sztumski
10
23-31 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Agnieszka Lorek
4
32-41 System kształcenia a zatrudnienie młodzieży w krajach Unii Europejskiej
Anna Skórska
3
42-50 Edukacja jako instrument kształtowania wiedzy o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Magdalena Rojek-Nowosielska
6
51-60 Dominujące sposoby badania struktury klasowej w Polsce. Luka w samowiedzy społecznej i trudności w dydakt ...
Andrzej Przymeński
16
63-71 Kontrowersje wokół systemu szkolnictwa wyższego w Polsce
Krystyna Piotrowska-Marczak
4
72-80 Zachodnie wzorce i wewnątrzsystemowe determinanty zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce
Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz
8
81-90 Wpływ systemu szkolnictwa wyższego na kształtowanie kapitału intelektualnego - pozycja polski na tle kraj ...
Małgorzata Rószkiewicz
9
91-99 Proces Boloński a system szkolnictwa wyższego w Polsce
Radosław Jeż
5
100-107 Kształcenie na poziomie wyższym a potrzeby gospodarki (opartej na) wiedzy
Edyta Jurczak-Pejko
6
108-113 Reforma systemu szkolnictwa wyższego w zakresie zatrudniania nauczycieli akademickich w uczelniach public ...
Helena Szewczyk
6
116-124 Parametryzacja edukacji drogą donikąd
Grzegorz Węgrzyn
3
127-139 Kształcenie osób starszych w koncepcji aktywnego starzenia się
Anita Richert-Kaźmierska, Marcin Forkiewicz
6
140-150 Udział kompetencji społecznych i działań transgresyjnych w kształtowaniu kapitału kariery
Gabriela Plencer-Borecka, Agnieszka Gawor, Łukasz Borecki
11
151-160 Sytuacja lokalnych rynków pracy województwa opolskiego w kontekście procesów migracyjnych
Marta Rostropowicz-Miśko
7
161-168 Górnicze szkolnictwo zawodowe w okresie transformacji ustrojowej
Aleksandra Stańczyk
12
171-180 Determinanty edukacji informatycznej w systemie szkolnym. Studium przypadku szkół województwa mazowieckiego
Elżbieta Kryńska
4
181-190 Studenci Mazowsza i Polski
Małgorzata Podogrodzka
5
191-197 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjach w Warszawie, Gdańsku i Lublinie
Izabela Buchowicz
6
198-208 Potencjał ekonomiczny kobiet na dolnym śląsku w xxi wieku. Analiza związku płci, wykształcenia i statusu ...
Marta Makuch
5
209-217 Instytucje kształcenia ustawicznego w regionie opolskim
Robert Rauziński, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Kazimierz Szczygielski
4
218-228 Edukacja a rozwój regionalny
Beata Skubiak
13