×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • 2
  • 22
  • Tom/Numer
  • 10.09.2015 16:16:05
  • Artykuły: 11
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
107-116 Wpływ stanu nasycenia podłoża gruntowego wodą na wyniki sondowań geotechnicznych
Łukasz ZAWADZKI, Mariusz LECH, Kazimierz GARBULEWSKI
15
117-125 Wykorzystanie powierzchniowych badań elektrooporowych do oceny stanu technicznego budowli ziemnych
Marek BAJDA, Mariusz LECH, Kinga KRONIK
9
126-136 Badania geotechniczne do oceny warunków posadowienia w strefach przykrawędziowych Skarpy Warszawskiej
Marek BAJDA, Eugeniusz KODA
14
137-146 Wyznaczenie współczynnika sprężystego równomiernego ucisku (Cu) za pomocą badań cCBR dla posadowienia obc ...
Wojciech SAS, Andrzej GŁUCHOWSKI, Jacek BĄKOWSKI, Alojzy SZYMAŃSKI
14
147-157 Określenie parametrów fizycznych i mechanicznych słabonośnych gruntów organicznych z podłoża trasy S2
Edyta MALINOWSKA, Przemysław DOMAŃSKI
8
158-167 Ocena stateczności nasypu na podłożu organicznym według Eurokodu 7
Zbigniew LECHOWICZ, Grzegorz WRZESIŃSKI
19
168-174 Stan graniczny wypiętrzenia dna wykopu według Eurokodu 7
Marzena LENDO-SIWICKA, Kazimierz GARBULEWSKI
3
175-187 Modelowanie przepływu wód gruntowych w rejonie starego składowiska z pionową przesłoną przeciwfiltracyjną
Eugeniusz KODA, Szymon HYPTA
13
188-207 Analiza nośności granicznej podłoża pod stopą fundamentową według PN-EN 1997-1 (2008) i PN-81/B-03020 (1981)
Maria SULEWSKA, Rafał KONOPKA
17
208-221 Osuszenie murów fundamentowych i odwodnienie gruntu przyległego do pałacu Ursyna Niemcewicza
Władysław MATUSIEWICZ
13
222-235 Ocena i przyszłość Eurokodu 7 „Projektowanie geotechniczne”
Bolesław KŁOSIŃSKI
36