×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2009
  • LIV
  • Tom
  • 07.08.2015 15:13:33
  • Artykuły: 19
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
5-16 Imiona kobiet w inskrypcjach nagrobnych cmentarza w Drohobyczu (na przykładzie pracy Romana Pastucha Droh ...
Alina Burysz
9
17-29 Назви обрядодiй передшлюбного вечора в бойкiвських говiрках
Natalia Khibeba
53
31- 45 Semantyka prefiksu wy- w czasownikach gwarowych
Izabela Ejsmunt
16
47-55 W sprawie paradygmatycznego wymiaru słowotwórstwa gwarowego
Sławomir Gala
38
57-76 Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach piotrkowskich
Beata Gala-Milczarek
13
77-85 Słowotwórstwo na zajęciach z dialektologii polskiej
Irena Jaros
28
87-95 Zagadnienie wielomotywacyjności w słowotwórstwie na przykładzie nazw osobowych wykonawców czynności
Renata Marciniak
24
97-107 Antropomorfizácia v lexike
Martin Ološtiak
12
109-116 Поглед върху изгубеното славянсколексикално наследство в съвременния унгарския език
Маринела Параскова Вълчанова
11
117-126 Funkcjonowanie gwary w świadomości jej użytkowników
Anna Piechnik
14
127-138 O nagłówkach felietonów drugiej połowy XIX wieku
Magdalena Pietrzak
18
139-149 Powołanie profesora doktora Zdzisława Stiebera na katedrę filologii słowiańskiej w Uniwersytecie Jana Kaz ...
Feliks Pluta
0
151-162 О некаторых компонентах славянского ономастического пространства: к проблеме статуса эргонимов и урбанонимов
Еkaterina Popowa, Polina Justowa
21
163-170 Прямий обєкт у конструкцiях iз дiєсловами конкретноï фiзичноï дiï. ІІ (на матеріалі пам’яток української ...
Olga Rymyak
7
171-188 Właściwości językowe listów Anny i Elżbiety Mniszchówien z lat 1722–1746
Katarzyna Sicińska
32
189-196 A note on Celtic elements in Polish vocabulary
Piotr Stalmaszczyk
19
197-204 Wpływy wschodniosłowiańskie na polszczyznę okolic Krasnojarska
Eugeniusz Stupiński
25
205-220 O problemach w opisie derywatów z prefiksami obcymi w historii polszczyzny
Eugeniusz Zarębski
20
221-229 К истории славянского датива
Oleg Zholobov
13