×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2012
  • nr 102
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:42
  • Artykuły: 23
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
11-21 Turystyka i dobrobyt
Andrzej Anszperger
11
22-30 Handel zagraniczny jako czynnik wzrostu gospodarczego krajów najsłabiej rozwiniętych
Tomasz Białowąs
23
31-40 Wpływ inwestowania w ramach III filara systemu emerytalnego na poziom dobrobytu polskiego społeczeństwa
Bartosz Chorkowy
3
41-49 Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania płacy minimalnej
Małgorzata Gasz
5
50-58 Rola dobrobytu w kształtowaniu zachowań wyborczych na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec
Katarzyna Kamińska
8
59-67 Subiektywna ocena jakości życia z wykorzystaniem analizy dyskryminacji na przykładzie województwa podkarp ...
Beata Kasprzyk
16
68-77 Analiza jakości życia na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego
Jolanta Kondratowicz-Pozorska
20
78-89 Polaryzacja ekonomiczna a wzrost gospodarczy sprzyjający ubogim
Marek Kośny
11
91-100 Wpływ polityki społecznej na warunki życia ludzi starych w Polsce
Michał Kubiak
37
101-109 Znaczenie sprawiedliwości w dystrybucji opieki zdrowotnej
Błażej Łyszczarz
24
110-117 Czy współczesne systemy pieniężne sprzyjają dobrobytowi?
Paweł Marszałek
27
118-126 Demokracja i dobrobyt z perspektywy Unii Europejskiej
Sylwia Mrozowska
29
127-136 Skuteczność międzynarodowej pomocy w zwalczaniu ubóstwa w krajach rozwijających się
Agnieszka Piekutowska
19
137-146 Współczesne kryteria stratyfikacji społecznej
Ewa Polak
14
147-156 Nierówności dochodowe w Polsce w okresie transformacji jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej
Wojciech Przychodzeń
6
157-167 Państwo dobrobytu a stabilność finansów publicznych - przykład Szwecji
Piotr Ptak
8
168-176 Finansyzacja i jej wpływ na dobrobyt społeczny
Marek Ratajczak
13
177-184 Fora wymiany idei narzędziem w budowie dobrobytu regionu
Anna Sobolewska-Bujwid
10
185-193 Szwajcarska droga do dobrobytu
Feliks Marek Stawarczyk
20
194-204 Ocena prorodzinnych rozwiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych z perspektywy Tax Expenditures
Grzegorz Szczodrowski
11
205-213 Regulacja na rynkach sieciowych w Polsce w kontekście ekonomii dobrobytu
Rafał Nagaj, Piotr Szkudlarek
10
214-222 Polityka dochodowa na przykładzie Polski
Bogumiła Szopa
18
223-234 Zmiany demograficzne i nierówności dochodowe jako zagrożenie stabilności społecznej
Stanisław Szydło, Borys Makary
7