×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2012
  • nr 112
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:44
  • Artykuły: 16
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
7-19 Cele zatrudnieniowe Strategii Lizbońskiej a rozwój gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej
Eugeniusz Kwiatkowski
2
21-30 Segmentacja rynku pracy a stosowane elastyczne formy zatrudnienia
Dorota Kotlorz, Anna Skórska
12
31-49 Perspective of European Integration : Europe 2020 Strategy
Peter Tzou Chong-Ko
25
51-59 Dylematy polskiego rynku pracy w aspekcie polityk : ekologicznej i zatrudnienia Unii Europejskiej
Janusz Rosiek
20
61-70 Rynki pracy krajów Unii Europejskiej po światowym kryzysie lat 2008-2009
Izabela Ostoj
8
71-80 Intensywność zatrudnieniowa wzrostu gospodarczego w nowych krajach członkowskich UE-10 w latach 2003-2011
Jarosław Wąsowicz
13
81-89 Wprowadzenie Euro a reformy rynku pracy w aspekcie łagodzenia skutków szoków asymetrycznych
Małgorzata Gajda-Kantorowska
12
91-98 Europejska strategia zatrudnienia - efekty wdrożenia na poziomie krajowym i regionalnym
Katarzyna Tarnawska
7
99-107 Specyfika rynku pracy w krajach rozwijających się
Agnieszka Piekutowska
17
109-118 Ewolucja pasywnej polityki rynku pracy na przykładzie krajów środkowoeuropejskich
Katarzyna Nagel
11
119-127 Aktywność pracodawców na rynku pracowniczych programów emerytalnych w Polsce i Unii Europejskiej - studiu ...
Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
5
129-137 Elastyczne formy zatrudnienia w kontekście europejskiej polityki równości płci. Analiza skuteczności stos ...
Jolanta Maj
4
139-150 Europejski Fundusz Społeczny jako źródło finansowania programów rynku pracy w krajach Unii Europejskiej
Tomasz Maciałek
5
151-159 Podatki a aktywność zawodowa kobiet - analiza rozwiązań wybranych krajów Unii Europejskiej
Magdalena Rękas
16
161-169 Wykluczenie finansowe i społeczne - wyzwania dla instrumentów polityki rynku pracy w Niemczeh
Joanna Fila
7
171-180 Rola klasteringu w aktywizacji lokalnych rynków pracy na przykładzie wybranych państw członkowskich Unii ...
Sylwia Dyrda-Maciałek, Grażyna Dyrda
3