×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2014
  • nr 198, cz. 1
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:53
  • Artykuły: 24
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
13-34 Czy stabilność systemu finansowego można uznać za dobro publiczne?
Agnieszka Alińska, Katarzyna Wasiak
41
35-43 System wsparcia energetyki prosumenckiej w Polsce
Grażyna Borys
9
44-59 Publiczne środki pieniężne w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw - perspektywa finanso ...
Bożena Ciupek
11
60-69 Rozwój rynku unijnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
Justyna Dyduch
8
71-80 Wieloletni plan finansowy państwa - obszary oceny
Sławomir Franek
7
81-94 Równowaga budżetowa versus równowaga instytucjonalna w sektorze finansów publicznych w Polsce
Aneta Kargol-Wasiluk
21
95-108 Zasada przejrzystości finansów publicznych a wpływy z prywatyzacji
Maria Kosek-Wojnar
13
109-121 Pomoc de minimis jako instrument polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej
Piotr Podsiadło
20
125-134 Zadłużenie JST - problemy nowej perspektywy finansowej UE
Marek Dylewski
6
135-145 Dochody z podatku od środków transportowych w miastach na prawach powiatu w kontekście zasady samodzielno ...
Jarosław Dziuba
5
144-154 Postrzeganie ryzyka instrumentów dłużnych przez JST - wyniki badań empirycznych
Beata Filipiak
10
155-165 Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako forma pomocy publicznej udzielanej przez gminne organy podatkowe
Agnieszka Franczak
19
166-176 Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego
Katarzyna Owsiak
13
177-188 Kontrowersje wokół idei budżetu partycypacyjnego jako instrumentu finansów lokalnych
Marzanna Poniatowicz
20
189-199 Wydatki socjalne samorządu lokalnego i regionalnego w Polsce w kontekście problemów ubóstwa
Joanna Śmiechowicz
14
200-210 Zakres i metody konkurencji podatkowej między władzami lokalnymi
Artur Walasik
8
213-224 Tax expenditures jako element konstrukcji polskiego podatku od dochodów osobistych
Ryta Dziemianowicz, Adam Wyszkowski, Renata Budlewska
7
225-238 Aspekt podmiotowy strategii podatkowej przedsiębiorstw w zakresie podatku od towarów i usług
Teresa Famulska
6
239-254 Outsourcing w strategiach podatkowych
Joachim Foltys, Urszula Romaniuk
20
255-266 Planowanie podatkowe działalności prowadzonej poprzez zagraniczny zakład
Marcin Jamroży
10
267-275 Rozwiązania podatkowe a płynność finansowa przedsiębiorstw
Marta Kluzek
10
276-289 Podatek VAT a swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej
Beata Rogowska-Rajda
27
290-306 Kierunki zmian pokryzysowych w systemach podatkowych w krajach Unii Europejskiej
Jolanta Szołno-Koguc, Małgorzata Twarowska
23
307-322 Podatek od towarów i usług jako narzędzie polityki fiskalnej w latach 2004-2013
Tomasz Tratkiewicz
20