×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2012
  • nr 126
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:44
  • Artykuły: 27
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
11-22 Zastosowanie wartości godziwej do wyceny instrumentów finansowych
Krystyna Barczyk
14
23-36 Wartość godziwa w wycenie przedsiębiorstwa
Iwetta Budzik-Nowodzińska
23
37-46 Wartość godziwa w rachunkowości SPZOZ
Jolanta Chluska
6
47-57 Metody pomiaru efektywności zabezpieczenia w rachunkowości
Dawid Garstecki
9
59-67 Wartość godziwa a wypłacalność podmiotu gospodarczego
Wojciech Hasik
6
69-79 Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw
Artur Hołda
11
81-89 Ustalanie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych metodą dochodową na przykładzie sprawozdań finan ...
Stanisław Hońko
6
91-100 Przydatność informacyjna wartości godziwej w sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw
Angelika Kaczmarczyk
7
101-108 Wartość godziwa w wycenie wartości niematerialnych i prawnych
Barbara Kawa
11
109-119 Dylematy wyceny nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego
Bożena Rudnicka
15
121-129 Wartość godziwa w zakładach ubezpieczeń w świetle nadchodzących zmian
Ewa Spigarska
8
131-139 Wybrane problemy wyceny prac badawczo-rozwojowych
Izabela Turek
6
141-153 Zakres zastosowania wartości godziwej do wyceny nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego
Dorota Adamek-Hyska
16
155-167 Obszary zastosowania kategorii wartości godziwej na dzień przejścia na MSSF
Halina Buk
4
169-177 Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru należności kredytowych banku
Izabela Emerling
13
179-195 Wartość godziwa a ocena efektów działalności jednostki na podstawie sprawozdania finansowego
Magdalena Głębocka
10
197-209 Obszary wykorzystania wartości godziwej w MSSF
Anna Kuzior
12
211-223 Odzwierciedlenie koncepcji wartości godziwej w wartości przedsiębiorstwa
Ewa Maćkowiak
9
225-234 The Use of Fair Value for Initial Recognition of Business Combination
Ewa Wanda Maruszewska
21
235-245 Wartość godziwa i jej zastosowanie w wycenie bilansowej aktywów i zobowiązań według regulacji krajowego p ...
Lucyna Poniatowska
12
247-256 Skutki zastosowania wartości godziwej w skonsolidowanym bilansie grupy kapitałowej spółki węglowej
Katarzyna Segeth-Boniecka
5
257-268 Wartość godziwa w bilansowej wycenie lokat zamkniętych funduszy inwestycyjnych
Aleksandra Sulik-Górecka
8
269-285 Zastosowanie wartości godziwej w rachunkowości finansowej podmiotu leczniczego
Aleksandra Szewieczek
27
287-301 Rola audytu wewnętrznego sektora polskich finansów publicznych i godziwej postawy prowadzących go audytor ...
Marcin Tatoj
28
303-316 Istota wartości nieruchomości inwestycyjnych
Katarzyna Tkocz-Wolny
28
317-326 Czy można wycenić kapitał intelektualny w oparciu o wartość godziwą?
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
7
327-338 Wybrane problemy wyceny aktywów biologicznych według wartości godziwej
Aneta Wszelaki
17