×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2015
  • XII
  • Tom
  • 21.06.2016 10:24:16
  • Artykuły: 36
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
9 - 18 Archetyp sofijności w zakresie kultury Rusi Kijowskiej
Natalia Kovalchuk
14
19 - 30 Znaczenie szlachectwa i wykształcenia przy obejmowaniu przez cudzoziemców wyższych godności kościelnych n ...
Wioletta Pawlikowska-Butterwick
53
31 - 44 Jakuba Kazimierza Haura dyskurs o pijaństwie na tle wypowiedzi na ten temat staropolskich autorów
Maria Wich
18
45 - 54 Syloret Wacława Potockiego - czas powstania, koło literatów małopolskich
Dariusz Chemperek
30
55 - 62 Cechy i specyfika regulacji handlu zagranicznego Rosji w czasie wojny północnej (1700 – 1721)
Aleksandr Slesarenko
8
63 - 80 Baturin versus Saint-Martin
Adam Drozdek
18
81 - 90 Тютчев о России и Европе
Константин Матаков
8
91 - 100 „Styczniowa wolność” – insurekcja polska 1863–1864 a prawa człowieka i obywatela. Casus ks. Antoniego Mac ...
Ewelina Klimczak
9
101 - 110 Governors in governorate’s Kingdom of Poland: selection of candidates and the political goals of the Empire
Artur Górak
3
111 - 118 Poglądy socjologiczne Gabriela Tarde’a i ich znaczenie
Ryszard Polak
35
119 - 134 Spory królewiackich ugodowców wokół perspektyw koniunktury politycznej dla sprawy polskiej u schyłku XIX ...
Mariusz Nowak
27
135 - 160 Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu Ustawodawczego (1919−1922) jako podmiot polityki zagranicznej w pierwsz ...
Piotr Tusiński
34
161 - 178 Okoliczności powstania Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919/1920)
Agnieszka Kania
43
179 - 204 Garnizony wojskowe na Południowym Podlasiu (1918-1939)
Paweł Borek
31
205 - 212 Пол в "обществе будущего" в концепциях Александры Коллонтай
Jan Ratuszniak
15
213 - 222 Передача архивной отрасли СССР в систему НКВД в 30-е гг. XX века
Анна Гагиева
7
223 - 236 Цензура и цензурируемые в СССР в 1920-е – 1930-е гг. (на материалах Ленинграда)
Федор Ярмолич
9
237 - 254 Gra na podwójnej scenie - kreacja przestrzeni edukacyjnej Polski Ludowej (wybrane zagadnienia)
Joanna Wiśniewska
18
255 - 268 O potrzebie badania dziejów uniwersytetów i inteligencji z czasów Polski Ludowej i PRL, czyli tematy niem ...
Marcin Kruszyński
68
269 - 276 Między komunistyczną a demokratyczną praworządnością. Problem byłych ukraińskich więźniów Centralnego Obo ...
Grzegorz Pawlikowski
19
277 - 288 Tak różni – tak podobni. Filmy Leonida Gajdaja i Stanisława Barei jako zwierciadło epoki
Marcin Cybulski
14
289 - 300 Cenzurowanie tematu Nowej Huty w pierwszej połowie lat 50 XX w. Wybrane przykłady
Magdalena Budnik
11
301 - 312 Autsajderzy literatury: Kornel Makuszyński i Władysław Umiński
Kamila Budrowska
6
313 - 326 Okoliczności powstania „Przy budowie” Tadeusza Konwickiego
Wiktor Gardocki
11
327 - 342 Візуальна складова практик саморепрезентації класичних університетів України кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Євген Рачков
31
342 - 354 Postawy uczniów szkół średnich wobec Rosji i Rosjan. Wnioski z badań
Marzanna Karolczuk
7
355 - 368 Записка министра народного просвещения Алексaндра Николaевича Шварца по вопросу студенческих организаций
Александр Журавлёв
0
369 - 376 Wytyczne Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w sprawie korzystania z protokółów Komitetów Wojewódzkich i Kom ...
Tomasz Czarnota
3
377 - 379 Profesor Stanisław Jedynak (1939-2015)
Leszek Gawor
5
380 - 381 Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisława Jedynaka za lata 2009-2015
Jolanta Zdybel
0
382 - 388 Marzenia i polityka. Recenzja książki Stanisława Jedynaka pt. Marzenia i polityka, Wydawnictwo Uniwersyte ...
Damian Kutyła
1
389 - 393 Ukraina, Ruś w epoce nowożytnej. Instytucje i elity. Międzynarodowa konferencja naukowa. Kraków 18-20 lis ...
Artur Goszczyński
0
394 - 397 Recenzja wydawnictwa źródłowego pt. „Protokoły Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego”, t. I. 1808 – 1809 ...
Grzegorz Smyk
5
398 - 405 „Obława! Obława! Na młode wilki obława!” Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziem ...
Wiesław Charczuk
31
406 - 409 Władimir Bieszanow, Twierdza Brzeska, tłum. i red. Witold Stefanowicz, Warszawa 2012, wyd. Bellona, ss. 3 ...
Paweł Nastrożny
11
410 - 413 Recenzja książki pt. Literatura w graniach prawa (XIX–XX w.), pod red. Kamili Budrowskiej, Elżbiety Dąbro ...
Konrad Szamryk
2