×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2017
  • 3 (117)
  • Numer
  • 10.10.2018 08:28:29
  • Artykuły: 15
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
11-28 Problemy współczesnych migracji na przykładzie doświadczeń Polaków w Szkocji
Tomasz Leszniewski, Piotr Krakowiak, Tomasz Biernat
22
29-42 Rudolf Steiner o wolności człowieka
Marta Baranowska, Paweł Fiktus
27
43-57 Konrad Wallenrod czy Jack Strong? Medialny wizerunek pułkownika Ryszarda Kuklińskiego
Marek Sokołowski
25
58-73 Kolonializm, kolonizacja i dekolonizacja w fi lozofi i wychowania Paulo Freirego
Piotr Stańczyk
40
74-91 Trzy Deklaracje praw człowieka i obywatela – zmienne pryncypia Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Zbigniew Filipiak
15
95-112 Czy kultura i tradycje narodowe tracą na znaczeniu? Raport z badań porównawczych nad postawami i ich anal ...
Mirosława Czerniawska
22
113-127 W trosce o lepsze jutro – jakość życia dzieci w Polsce
Małgorzata Orłowska
33
128-142 Wpływ dociekań filozoficznych na rozwój intelektualny dzieci . Analiza wyników badań
Paweł Walczak
15
145-163 Ewolucja systemów oświatowych i postaw młodzieży wobec edukacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Krzysztof Wasielewski
51
164-181 Dobra praktyka w zarządzaniu szkołą wyższą – system ewaluacji jakości kształcenia na przykładzie uniwersy ...
Tadeusz Marian Ostrowski
14
182-197 Bezpieczeństwo jako przedmiot nauczania w polskim systemie edukacji
Jerzy Gąsiorowski
21
198-215 Ocena programu kierunków zamawianych jako narzędzia kształcenia dla rynku pracy
Gabriela Grotkowska, Leszek Wincenciak, Tomasz Gajderowicz
29
219-225 Aleksandra Moroska , Prawicowy populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i ...
Marcin Płoski
7
226-233 Uta Ranke-Heinemann , Seks. Odwieczny problem Kościoła , Wydawnictwo RM, Warszawa 2015, ss. 392
Kamila Rezmer
2
234-244 Dorota Pauluk , Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty . Doświadczenia studentów pedago ...
Paweł Zieliński
9