×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2011
  • nr 69
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:42
  • Artykuły: 20
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
13-25 Ontologia rynku
Andrzej Matysiak
12
26-37 Sprawiedliwość społeczna w warunkach kryzysu
Miron Kłusak
6
38-53 Swoistość paradygmatu kulturowego w badaniach nad systemami społecznymi w ujęciu Talcotta Parsonsa
Grażyna Musiał
9
54-65 Wpływ czynników cywilizacyjnych na kształtowanie systemu ekonomicznego
Władysława Kiwak
24
66-78 Kapitał społeczny jako determinanta zdolności adaptacyjnych gospodarki
Grażyna Maniak, Aneta Zelek
15
79-89 Społeczno-kulturowe uwarunkowania konkurencyjności systemu gospodarczego
Dominika Bochańczyk-Kupka
12
90-102 Kryzys ekonomiczny a system gospodarczy
Janina Bolejko
3
103-117 Droga do gospodarki rynkowej
Mirosław Jodko
3
118-132 Proces przekształceń własnościowych jako integralny element transformacji systemowej krajów postsocjalist ...
Edyta Drajska
6
133-145 Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce a opinie społeczeństwa
Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak
7
146-158 Społeczno-kulturowe uwarunkowania różnych modeli gospodarki rynkowej
Urszula Swadźba
30
159-169 Społeczno-kulturowe uwarunkowania ewolucji europejskiego modelu państwa socjalnego (EMPS)
Urszula Szubert-Zarzeczny
18
170-178 Historyczne uwarunkowania implementacji społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech
Joanna Czech-Rogosz
28
179-191 Powrót nadreńskiego modelu? Rola kultury w konfiguracjach instytucjonalnych kapitalizmu na przykładzie Niemiec
Sebastian Płóciennik
24
192-205 Nordycki model państwa dobrobytu - zarys ewolucji i perspektyw
Sławomir Czech
15
206-217 Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemian systemowych Wielkiej Brytanii doby thatcheryzmu
Sonia Rozmus
10
218-229 Społeczno-kulturowe uwarunkowania ewolucji systemu gospodarczego Hiszpanii
Monika Szudy
16
230-242 Społeczno-kulturowe uwarunkowania kształtowania się systemu gospodarczego Ukrainy
Viktoria Stepanenko
8
243-257 Poglądy na znaczenie konfucjanizmu dla przemian gospodarczych i społecznych w Chinach i Azji Wschodniej
Andrzej Mielcarek
17
258-268 Kulturowe i religijne uwarunkowania niskiego poziomu rozwoju gospodarczego Indii
Michał Rogosz
12