×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2016
  • LXVIII
  • Tom
  • 13.09.2018 11:10:47
  • Artykuły: 25
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
13-26 Wybór formy hasłowej jako problem opisu w Elektronicznym słowniku języka polskiego XVII i XVIII wieku (na ...
Dorota Adamiec, Renata Bronikowska
5
27-42 Dialekty i języki obce w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego – zestawienie na podstawie wy ...
Joanna Bilińska
15
43-56 O ekwiwalencji porównań frazematycznych na przykładzie języka niemieckiego i języka polskiego
Hanna Burkhardt, Alina Jurasz
26
57-79 O początkach polskiej frazeografii. Porównanie czterech wydań pierwszego polskiego słownika frazeologicznego
Gabriela Dziamska-Lenart
13
81-99 Różnice pokoleniowe i regionalne w wymowie samogłosek i oraz y na Mazowszu bliższym i Kurpiach
Justyna Garczyńska
19
101-110 Kilka uwag o doborze tekstów źródłowych do tworzenia Polsko-rosyjskiego słownika leksyki dyplomatycznej
Swietłana Gaś
34
111-128 Jeszcze raz o produktywności formantów przymiotnikowych
Rafał L. Górski
19
129-140 Podejście onomazjologiczne w dwujęzycznym słowniku frazeologicznym dla tłumaczy
Małgorzata Guławska-Gawkowska
32
141-160 Grzecznie inaczej. Wyrażenia ironiczne o kształcie form grzecznościowych
Celina Heliasz-Nowosielska
37
161-166 Kulisy powstawania Słownika prasłowiańskiego
Mariola Jakubowicz
4
167-182 Polszczyzna kresowa w filmie – analiza języka bohaterów Samych swoich (fonetyka, fleksja, składnia)
Monika Kresa
20
183-194 Przysłowia w Nowym dykcjonarzu Michała Abrahama Trotza
Beata Kuryłowicz
11
195-224 Czasowniki wychodzące z użycia w dobie nowopolskiej w świetle wybranych źródeł leksykograficznych
Ewelina Kwapień
15
225-244 Między leksykografią opisową a przekładową: Słownik polskiego języka migowego (PJM)
Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta
46
245-260 Leksykografia historyczna a kompetencja językowa leksykografa
Anetta Luto-Kamińska
16
261-281 Struktura dwu- i wielojęzycznych słowników terminologicznych wydanych w Polsce po 1945 roku (na przykładz ...
Marek Łukasik
26
283-290 Definiowanie terminów astronomicznych w Słowniku łaciny średniowiecznej w Polsce
Agnieszka Maciąg-Fiedler
3
291-305 Wyznaczniki punktu widzenia w tłumaczeniu literatury dziecięcej
Dorota Malina
17
307-321 Alias i czyli jako przedmiot zainteresowania dialektologa historycznego
Błażej Osowski
9
323–344 Szkic z dziejów leksykografii dwujęzycznej: Paweł Sobolewski i jego Słownik angielsko-polski… (1840)
Mirosława Podhajecka
34
345–356 Miejsce frazeologii w słownikach gwarowych
Lidia Przymuszała
15
357–373 Cechy polskich, rosyjskich i angielskich profesjolektów i socjolektów medycznych na podstawie badań ankie ...
Anna Suchodolska
14
375–386 Regionalizmy fonetyczne w Słowniku polsko-łacińsko-łotewskim Jana Kurmina. Wokalizm
Konrad Kazimierz Szamryk
27
387–394 Nazwy roślin w Słowniku prasłowiańskim
Jadwiga Waniakowa
5
395–409 Dialogiczne jednostki autorytatywne
Joanna Zaucha
15