×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2015
  • XI
  • Tom
  • 19.06.2016 12:34:51
  • Artykuły: 26
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
7 - 10 Ekologiczne postrzeganie świata
Jacek Lejman, Leszek Gawor
8
11 - 32 Ekologiczny pakt z biosferą, jego uwarunkowania i konsekwencje
Zdzisława Piątek
20
33 - 48 Ekologiczna wizja świata
Dariusz Liszewski
32
49 - 60 Wokół tajemnicy życia na Ziemi
Piotr Skubała
28
61 - 70 Ekologia a katastrofy
Andrzej Kuczumow
13
71 - 87 Paradygmat ekologiczny a idea zrównoważonego rozwoju
Zbigniew Hull
31
88 - 96 Zasada, czy zasady, zrównoważonego rozwoju
Artur Pawłowski
12
97 - 118 Bezpieczne środowisko jako przedmiot sprawiedliwości. Przyczynek do koncepcji zrównoważonego rozwoju
Andrzej Papuziński
22
119 - 138 Podstawowe zagadnienia sozofilozofii
Wiesław Sztumski
24
139 - 154 Ekologia w kontekście filozofii chrześcijańskiej
Krzysztof Bochenek
67
155 - 166 Problem ekologiczny w myśli protestanckiej
Włodzimierz Tyburski
12
167 - 180 Ekoterroryzm: Ideologiczne i filozoficzne podstawy radykalnego enwironmentalizmu, od teorii do praktyki
Krzysztof Karski
15
181 - 196 Od etyki pozytywnej do etyki ekologicznej. Poglądy etyczne Tadeusza Garbowskiego
Ignacy Fiut
15
197 - 202 Konstanty Ciołkowski o naturze życia
Stanisław Jedynak
3
203 - 216 Oblicza polskiej sozologii: Walery Goetel i Julian Aleksandrowicz
Leszek Gawor
19
217 - 224 Как преподают экологию российским студентам-гуманитариям, или некоторые философские проблемы экологии в с ...
Сергей Щавелев
1
225 - 232 Проблема «Человек – Природа» на страницах дореволюционной российской периодики
Елена Кравцова
12
233 - 244 Problemy ekologiczne w literaturze rosyjskiej. Od Antona Czechowa do Andrieja Bitowa
Justyna Tymieniecka-Suchanek
40
245 - 258 Экофилософия литературы: от охраны природы к экологической космологии в русской прозе конца ХХ века
Альфия Смирнова
13
259 - 272 Zwierzę cierpiące. O potrzebie etyki patocentrycznej
Honorata Korpikiewicz
14
273 - 282 Kulturowe i etyczne implikacje relacji człowiek-zwierzę
Dominika Dzwonkowska
18
283 - 294 Człowiek a zwierzę. Biologiczne i kulturowe źródła antropocentryzmu
Jacek Lejman
25
295 - 312 Teda Bentona krytyka Reganowskiej koncepcji praw zwierząt
Dariusz Gzyra
27
313 - 330 Postrzeganie oraz przestrzeganie dobrostanu zwierząt laboratoryjnych, hodowlanych oraz przetrzymywanych w ...
Karolina Durka, Julia Sikora, Maciej Trojan
30
331 - 344 Czy wszyscy powinniśmy zostać wegetarianami?
Barbara Grabowska
14
345 - 374 Птица и человек: некоторые сценарии взаимоотношений в мифопоэтической традиции Белорусов (на общеславянск ...
Инна Швед
10