×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2011
  • nr 74
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:42
  • Artykuły: 13
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
9-25 Globalny kryzys finansowy i jego wpływ na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia
Krzysztof Marcinek
5
27-44 The Condition of the Construction Industry in Poland and Czech Republic under the Financial Crisis : sele ...
Piotr Tworek, Petr Valouch
18
45-64 Dochody własne a zmiany skłonności do inwestowania na przykładzie miast - powiatów grodzkich województwa ...
Jan Czempas
17
65-82 Działalność inwestycyjna w podmiotach gospodarczych w Polsce oraz źródła jej finansowania w latach 2005-2008
Karina Kuczowic
3
83-99 Kryterium efektywności inwestycji generujących oddziaływania pozarynkowe w świetle teoretycznych możliwoś ...
Monika Foltyn-Zarychta
21
101-115 Dylematy doboru oraz interpretacji dyskontowych mierników oceny projektów inwestycyjnych
Krystian Pera
3
117-136 Koncepcja addytywnego procesu zmian instrumentu pierwotnego w dyskretnym modelu wyceny opcji rzeczowych
Piotr Saługa
25
137-153 Gospodarowanie nieruchomościami przedsiębiorstw
Halina Henzel
10
155-163 Pośrednie zastosowanie metod dochodowych do wyceny operacyjnych nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce
Jan Konowalczuk
4
165-192 Koncepcja analizy ekonomicznej nieruchomości inwestycyjnych
Katarzyna Śmietana
19
193-202 Księga wieczysta i kataster nieruchomości jako źródła informacji o nieruchomościach w wybranych krajach e ...
Michał T. Wilczek
9
203-212 Społeczno-ekonomiczne następstwa rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Elżbieta Zagórska
15
213-227 Specyfika inwestowania w nieruchomości zabytkowe
Tomasz Bolek
17