×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2011
  • nr 95
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:42
  • Artykuły: 35
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
13-19 Konwergencja płodności krajów europejskich
Ewa Soja
6
21-30 Przestrzenne zróżnicowanie dzietności w Polsce
Krzysztof Szwarc
2
31-41 Cykliczność zmian zmiennych demograficznych charakteryzujących proces urodzeń
Joanna Krupowicz
6
43-53 Wpływ czynnika ekonomicznego na dzietność w miastach 100-tysięcznych i większych w Polsce według regionów ...
Małgorzata Wróbel
10
55-63 Estymacja odporna w modelowaniu umieralności
Anna Ojrzyńska
3
65-72 Wykorzystanie miar dywergencji Csiszára do oceny podobieństwa struktury ludności krajów Regionu Morza Bał ...
Ewa Wędrowska, Marcin Forkiewicz
5
73-81 Potencjalne wykorzystanie metod analizy historii zdarzeń do analizy przeżywalności przedsiębiorstw - addy ...
Aneta Ptak-Chmielewska
17
83-91 Wykorzystanie modelu Lee-Cartera do prognozowania współczynników zgonów w Polsce
Monika Papież
11
93-101 Przestrzenne zróżnicowanie zachowań prokreacyjnych w Polsce
Sławomir Kurek, Milena Lange
4
103-109 Preferencje w wyborze przyszłych modeli życia rodzinnego łódzkiej młodzieży akademickiej
Witold Śmigielski
8
111-117 Zmiany w zachowaniach prokreacyjnych łodzianek - urodzenia pozamałżeńskie
Milena Lange
7
119-127 Dochody i wydatki polskich gospodarstw domowych jako determinanta rozwoju rodzin
Urszula Grzega
3
129-138 Rynek pracy determinantą przestrzennego zróżnicowania procesu zawierania małżeństw w Polsce w latach 1990-2009
Małgorzata Podogrodzka
8
139-146 Wyludnianie się i zanik wsi w województwie lubelskim
Monika Wesołowska
3
147-154 Procesy reprodukcji ludności w Europie
Małgorzata Krywult-Albańska, Monika Wałaszek
4
155-165 Procesy demograficzne w średnich i dużych miastach Polski - podobieństwa i różnice oraz próby klasyfikacji
Anna Majdzińska
6
167-174 Globalizacyjne i demograficzne zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego - implikacje dla Polski
Marcin Łuszczyk
11
175-184 Porównanie poziomu życia ludności w wybranych miastach województwa śląskiego
Katarzyna Warzecha
13
185-193 Polityka panstwa na rynkach regulowanych w aspekcie niwelowania barier wykluczenia społecznego
Rafał Nagaj, Piotr Szkudlarek
7
195-202 Zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn w obszarze zatrudnienia
Patrycja Zwiech
3
203-209 Sytuacja zdrowotno-demograficzna ludności Ukrainy w kontekście drugiego przejscia demograficznego i trans ...
Wiktoria Pantylej
7
211-218 Terytorialne zróżnicowanie obciążeń chorobami populacji wybranych krajów europejskich na tle czasu trwani ...
Elżbieta Grzelak-Kostulska
5
219-226 Wyspy starości na morzu demograficznym Ameryki Łacińskiej
Katarzyna Dembicz
1
227-234 Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach e ...
Paweł Najman, Marta Szklarska
3
235-244 Starzenie się ludności w Bieszczadach i Karkonoszach
Adam Rossmanith
11
245-254 Uwarunkowania aktywności zawodowej osób starszych w ocenie słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku
Marcin Forkiewicz, Anita Richert-Kaźmierska, Ewa Wędrowska
2
255-261 Równowaga praca-życie a współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji
Marzena Lilianna Pytel
12
263-270 Wpływ zmiennych rynku pracy na dzietność kobiet w Polsce - analiza z wykorzystaniem modeli panelowych
Marek Ręklewski
9
271-277 Wykorzystanie modeli drzew decyzyjnych oraz regresji logistycznej do analizy czynników demograficznych or ...
Wioletta Grzenda
10
279-288 Procesy dezintegracji małżeństw a skala dzietności w krajach Unii Europejskiej
Dorota Strózik
5
289-296 Terytorialne zróżnicowanie natężenia i struktury emigracji z Polski w okresie transformacji
Katarzyna Maruszewska
2
297-306 Przedwczesna umieralność mieszkańców południowo-zachodzniej Polski
Irena Kin-Dittmann, Ewa Mika
7
307-320 Mierniki antycypacji pełnosprawności w znaczeniu oceny lat życia w stanie pełnosprawnym
Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik
0
321-328 Próba zastosowania modeli neuronowych do prognozowania liczby urodzeń żywych
Monika Dyduch
1
329-335 Dezinstytucjonalizacja rodziny w Polsce na tle Europy
Joanna Szczepaniak
2