×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2010
  • VII
  • Tom
  • 31.08.2015 12:17:01
  • Artykuły: 35
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
9 - 16 Nowożytne tekstylia ze studni kolegiaty p.w. Wszystkich Świętych w Jarosławiu
Łukasz Antosik
2
17-40 Wątki augustyńskie i ignacjańskie w poetyckiej refleksji o wojnie duchowej Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
Tomasz Lawenda
23
41-56 Kronika Aleksandra Gwagnina jako kompendium wiedzy historycznej i geograficznej
Michał Kuran
22
57-70 „Bo przystoi, by mężne tak wieziono ciała”. Mowy przy wyprowadzeniu ciała rycerza z obozu
Maria Barłowska
15
71-94 Klasycyzm jako element światopoglądu twórców literatury polskiego baroku
Maria Wichowa
50
95-108 Inspiracje emblematyczne w dramacie pasyjnym z XVII wieku. Utarczka krwawie wojującego Boga (1696)
Piotr Makolągwa
18
109-118 Ceremoniał i polityka. Intrady posłów polskich w Jassach w XVII wieku. Zarys problematyki
Michał Wasiucionek
11
119-150 Michał Kazimierz Ogiński w świetle piśmiennictwa XVIII wieku
Artur Ziontek
46
151-164 Учреждения придворного управления Российской Империи (1802-1835). Организационно-структурный аспект
Михаил Анатольевич Приходько
8
165-188 W kręgu myśli słowianofilskiej Stanisława Staszica
Tomasz Matlęgiewicz
14
189-200 Administrowanie kulturowo heterogenną przestrzenią: historyczne doświadczenie Imperium Rosyjskiego w XIX ...
Siergiej Walentynowicz Lubiczankowski
1
201-212 Spuścizna literacka Grzegorza Danilewskiego wczoraj i dziś
Leszek Mikrut
12
213 - 222 Шахтарі донецького басейну наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст
Igor Dowżuk
12
223 - 232 Idea eurazjatyzmu w myśli rosyjskiej
Danuta Danilkiewicz
16
233 - 244 Dyplomaci polscy w Moskwie w okresie międzywojennym w świetle wspomnień i relacji pamiętnikarskich
Marcin Kruszyński
24
243 - 254 Krytyka demokracji w polskiej filozofii społecznej międzywojnia
Leszek Gawor
11
255 - 272 Reforma szkolnictwa akademickiego z 1933 roku. Zmiany w organizacji uczelni
Jarosław Jastrzębski
13
273 - 284 Prasa codzienna w Lublinie w latach 1918-1939
Tomasz Kot
16
285 - 292 Studium Ekonomiczno-Administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939)
Tomasz Kotliński, Adam Redzik
10
293 - 312 Komendant. Porucznik Henryk Cybulski (1910-1971) na tle wydarzeń wołyńskich w latach 1940-1944 i w okresi ...
Marcin Cybulski
13
313 - 320 Polityka władz wobec Kościoła prawosławnego w województwie lubelskim (kwiecień – wrzesień 1947 r.)
Grzegorz Pawlikowski
10
321 - 340 Polski Palach czy czeski Siwiec? Uwagi do biografii Ryszarda Siwca
Katarzyna Skolarczyk
11
341 - 352 Z czym walczy demokracja?
Tomas Kačerauskas, Agnieszka Przychodzka-Dziekońska, Jacek Dziekoński
7
353 - 368 „Sztandar Ludu” Organ prasowy KW PZPR w Lublinie w latach 1948-1956
Katarzyna Zawadka
7
369 - 376 Zasady ruchu granicznego między terenami Królestwa Polskiego okupowanymi przez wojska austriacko-węgiersk ...
Krzysztof Latawiec
0
377 - 394 Instrukcja dla oficerów śledczych Urzędu Bezpieczeństwa z 1945 roku
Wiesław Charczuk
8
395 - 408 Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Ochrony Skarbowej w Lublinie za miesiąc grudzień 1945 r.
Tomasz Osiński
2
409 - 411 Relacje austriackiego dyplomaty z powstania kościuszkowskiego
Bartłomiej Szyndler
1
412 - 414 Irina Władimirowna Różyckaja, „Proswieszczennaja biurokratija”, 1800-1860-e gody, wyd. Instytut Historii ...
Mariusz Korzeniowski
1
415 - 417 Andriej Siergiejewicz Minakow, Gubernatorskij korpus i centralnaja włast: problema wzaimootnoszenij (po m ...
Artur Górak
1
418 - 420 O mało znanej polskiej filozofii Leszek Gawor, Myśliciele mało znani. Filozofia końca XIX wieku i pierwsz ...
Ryszard Wójtowicz
1
421- 424 Jak wyglądamy z gałęzi? Jacek Lejman, Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania ...
Maciej Ulita
1
428 - 439 Bitwa Lwowska – wartościowe i ważne wydawnictwo źródłowe
Aleksander Smoliński
3
440 - 444 Chłopskie partie polityczne z Europy Środkowo-Wschodniej na emigracji 1945-1989, pod red. Arkadiusza Indr ...
Anna Wielgosz
1
452 - 427 Giennadij Filippowicz Matwiejew, Piłsudskij, wyd. Mołodoja Gwardia, Moskwa 2008, ss. 474
Zbigniew Zaporowski
1