×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2017
  • 1 (115)
  • Numer
  • 10.10.2018 08:23:28
  • Artykuły: 19
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
15-30 Odmienność narodowa i etniczna w najnowszej polskiej literaturze dla młodego odbiorcy a wyzwania edukacji ...
Anna Fornalczyk-Lipska
26
31-49 Upadek Związku Radzieckiego w świetle rosyjskich podręczników do historii
Anna Kadykało
35
50-62 Ku społeczeństwu obywatelskiemu . Czego dziś może nas nauczyć pragmatyzm?
Marcin Kilanowski
27
63-78 Psychologia muzyki i muzykoterapia – przedmiot, klasyfikacja, relacja
Ludwika Konieczna-Nowak
26
79-93 Codzienność i świat przeżywany : gdzie jest miejsce dla znaczeń religijnych?
Anna Małgorzata Królikowska
54
94-106 Kompetencje w późnym życiu . Głos w sprawie edukacji pozaformalnej
Ewa Przybylska
14
107-118 Strategie rozwoju produktu w sferze kultury na przykładzie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Rep ...
Łukasz Wróblewski
15
119-130 Grywalizacja jako sposób radzenia sobie z brakiem motywacji wśród studentów
Magdalena Kędziora, Marta Stańczyk, Wojciech Wychowaniec
27
133-150 Inwentarz Wzorca Śmierci Odwróconej – założenia teoretyczne i właściwości psychometryczne
Agnieszka Zamarian
36
151-181 Świat przedstawiony w emitowanych w Polsce audycjach dla dzieci i młodzieży
Tomasz Gackowski, Karolina Brylska, Marcin Łączyński
60
182-198 Edutainment jako przestrzeń edukacji nieformalnej . Edukacyjny potencjał programów telewizyjnych w świetl ...
Joanna Anioł
25
199-216 Wirtualne laboratorium w nauczaniu podstaw psychologii behawioralnej
Szymon Bręński
24
219-225 Przestrzenie i rzeczy – design uspołeczniony . Relacja z obrad grupy tematycznej XVI Ogólnopolskiego Zjaz ...
Grzegorz Gawron, Paulina Rojek-Adamek
0
224-233 Czy można zaprojektować kreatywność pracownika? Refleksje nad relacjami designu i zarządzania
Anita Basińska, Agnieszka Jeran
22
234-243 De(materializacja) pracy i „wolność” zawodu projektanta
Paulina Rojek-Adamek
17
244-253 Sustensywny design jako narzędzie aktywizacji seniorów. Analiza przypadku miejskich terenów zielonych
Grzegorz Gawron
18
254-261 Zjawisko mobilnych biur . Identyfikacja nowych przestrzeni pracy
Magda Prokopczuk
16
265-269 Pål Kolstø, Helge Blakkisrud (red.) , The new Russian nationalism . Imperialism, Ethnicity and Authoritar ...
Natalia Olszanecka
0
270-283 Idee ostatniej szansy . Esej recenzyjny książki Rafała Lisa pt. W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolite ...
Zbigniew Filipiak
12