×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2015
  • 22
  • Numer
  • 12.05.2016 08:48:36
  • Artykuły: 25
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
11-19 Egzegeza Mt 28,16-20 z hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (shemtob)
Piotr Goniszewski
27
21-33 Znaczenie terminu „ciężar” (ba ,roj) w Nowym Testamencie
Tadeusz Knut
44
35-54 Meaning and function of the Sign of Jonah in Matthew 12:38-42 and 16:1-4
Beate Kowalski
30
55-82 Mojżesz, Jozue i Amalekici. Nowe spojrzenie na Wj 17,8-16 w kontekście współczesnych badań nad powstaniem ...
Janusz Lemański
89
83-90 L’amministratore disonesto (Luca 16,1-9). Ma davvero?
Mariusz Rosik
21
93-105 Osoba Jezusa Chrystusa istotą eschatologii chrześcijańskiej
Janusz Bujak
33
107-114 Komunia Święta na sposób Wiatyku
Robert Kaszak
15
115-130 Zbawczy charakter misterium Bożego Narodzenia. Próba prezentacji dynamicznej wizji wcielenia
Bogdan Kulik
33
131-143 Błogosławiona Dziewica Maryja Matka Boga w misterium Kościoła. W pięćdziesiątą rocznicę Konstytucji Dogma ...
Andrzej Proniewski
32
145-163 Człowiek ponowoczesny jako podstawowy problem nowej ewangelizacji
Edward Sienkiewicz
100
165-175 Etyka małżeńska w nauczaniu moralnym Piusa XII
Piotr Skiba
23
177-187 Zadania filozofii w poszukiwaniu prawdy w świetle encykliki Jana Pawła II Fides et ratio
Andrzej Symonowicz
16
189-207 Ateizm urojony – rzeczywiste wyzwanie
Sławomir Zatwardnicki
51
211-228 Wychowanie ku dobru – w perspektywie Tischnerowskiej koncepcji człowieka agatologicznego
Dariusz Adamczyk
37
229-242 Nie taki prosty. Meandry linearnej koncepcji czasu w chrześcijaństwie
Zbigniew Danielewicz
38
243-254 Geneza i przegląd psychologicznych koncepcji mądrości
Adam Falewicz
28
257-272 Nacjonalizm jako skrajność narodowa w nauczaniu społecznym Kościoła
Roman Misiak
54
273-281 Rola języka ojczystego w wierze i duszpasterstwie
Andrzej Sochaj
29
285-296 Polityka władz brytyjskich względem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Zbigniew Werra
50
299-300 35 lat Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile. Elenko Jubileuszowe 2014-2015. Opracowanie i r ...
Tadeusz Ceynowa
1
301-306 Gerhard Lohfink, Przeciw banalizacji Jezusa, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2014, ss. 438
Arkadiusz Korwin-Gronkowski
1
307-309 Janusz Lemański, Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, nowy komentarz biblijny. Stary T ...
Mariusz Rosik
1
310-312 R. Bartnicki, K. Kłósek, The methods of New Testament interpretation. Introduction, Publishing „Petrus”, ...
Mariusz Rosik
1
313-316 G. Lohfink, Przeciw banalizacji Jezusa, tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań ...
Michał Rychter
1
317-319 Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pt. Kościół wobec wyzwań współczesnych, Radomska Biblioteka Teologicz ...
Edward Sienkiewicz
1