×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2012
  • nr 118
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:44
  • Artykuły: 32
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
20-31 Wkład Wielkopolan do przednaukowej myśli organizatorskiej
Kazimierz Zimniewicz
19
34-48 Współpraca publiczno-prywatna w rozwoju usług komunalnych - motywy i ograniczenia współpracy - perspektyw ...
Elżbieta Adamczyk
25
49-65 The Principles of Scientific Management Fryderyka W. Taylora i ich recepcja w wybranych społeczeństwach
Piotr Górski
30
67-76 Karol Adamiecki a zakłady ostrowieckie
Alojzy Czech
13
77-97 Zygmunt Rytel - prekursor prakseologicznej teorii organizacji
Janusz Czekaj
20
99-114 Rozwój metod harmonizacji pracy
Maciej Walczak
16
115-132 Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym
Hubert Obora
17
133-144 Organizacja pracy biurowej w teorii zarządzania dwudziestolecia międzywojennego
Marcin Komańda, Anna Kwiecień
15
145-164 Prakseologia - czym jeszcze może nas zaskoczyć. rzecz o komunikowaniu się ludzi
Magdalena Zalewska-Turzyńska
30
165-177 Organizacja i zarządzanie w ekonomii Oskara Langego
Andrzej Pawlik
6
181-198 Innowacja czy reaktywacja, czyli przegląd współczesnych koncepcji w nauce o zarządzaniu w kontekście ich ...
Katarzyna Czainska
39
199-212 Istota nauk o zarządzaniu na początku wieków XX i XXI
Olaf Flak
27
214-229 Od siły roboczej do kapitału ludzkiego - implikacje dla funkcji personalnej
Urszula Bukowska
22
231-242 Koncepcja kapitału ludzkiego w naukach o zarządzaniu
Ewa Stawicka
20
244-258 Positive Organizational Scholarship - nowy nurt w naukach o zarządzaniu
Katarzyna Czop
21
259-272 Zarządzanie ryzykiem w naukach o zarządzaniu
Iwona Staniec
29
273-290 Zarządzanie a zmiany w otoczeniu organizacyjnym
Wojciech Pawnik
33
291-306 Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa w świetle teorii zarządzania i konkurencji
Ewa Badzińska
31
307-324 Zarządzanie w XXI wieku - implikacje strategiczne i organizacyjne
Alicja K. Krzepicka
28
326-332 Marketing tradycyjny a nowe wyzwania rynku
Dominika Kaczorowska-Spychalska
18
333-346 System i zakres informacyjny rachunkowości zarządczej - ewolucja zmian
Michał Soliwoda
16
347-362 Zarządzanie wiedzą jako nowa koncepcja zarządzania organizacją xxi wieku
Joanna Tarapata
26
363-389 Rozwój zarządzania wiedzą - od pierwszej do trzeciej generacji
Maria Fic
40
395-412 Dysfunkcje i dylematy pomiaru działalności gospodarczej
Elżbieta Mączyńska
34
413-422 O niektórych ważnych problemach nauk o zarządzaniu
Stanisław Sudoł
24
423-442 Studium paradygmatów współczesnego zarządzania
Anna Pietruszka-Ortyl
19
443-464 Rola obrazów człowieka w koncepcjach zarządzania z uwzględnieniem aspektów metodologicznych
Anna Horodecka
63
465-483 Dylematy metodologiczne związane z naukowym statusem pojęcia normy w naukach o zarządzaniu zasobami ludzkimi
Jan F. Terelak
68
485-496 Zastosowanie metodyki case research w poznawaniu rzeczywistości gospodarczej
Ewa Frąckiewicz
9
497-511 Symulacja komputerowa w naukach o zarządzaniu
Małgorzata Łatuszyńska
42
513-522 Propozycje metodologii badań procesów wirtualizacji przedsiębiorstw i funkcjonowania organizacji wirtualnej
Bogusława Ziółkowska
9
523-536 Kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu - wyzwania współczesności
Waldemar Walczak
25