×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • 4
  • 22
  • Tom/Numer
  • 10.09.2015 16:51:56
  • Artykuły: 16
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
363-373 Wpływ małych elektrowni wodnych na dynamikę zmian stanu, przepływu i temperatury wód powierzchniowych i g ...
Anna JAROSIEWICZ, Krystian OBOLEWSKI
25
374-381 Wpływ robót konserwacyjnych na gatunki roślin w rowach melioracyjnych na pobagiennym obiekcie łąkowym
Aleksander KIRYLUK
17
382-388 Zmienność przebiegu zjawisk lodowych na Wiśle w rejonie Bydgoszczy
Marcin GORĄCZKO
10
389-401 Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) użytkowanej rolniczo łąki obszaru Natura 2000 w Dolinie Wieprzy
Brygida RADAWIEC, Oleg ALEKSANDROWICZ
30
402-412 Zachowanie ciągłości polityki przestrzennej gminy w zakresie tworzenia sieci ekologicznej na przykładzie ...
Agata PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ, Maciej BRZANK
21
413-425 Zagrożenia dla cennych nieleśnych siedlisk przyrodniczych Ostoi Wigierskiej związane z rozwojem turystyki
Piotr SIKORSKI, Maciej ŻOŁNIERCZUK, Daria SIKORSKA, Marek WIERZBA
45
426-434 Zastosowanie aparatu CBR do badań cyklicznych i wyznaczenia cyklicznego modułu sprężystości (MR)
Andrzej GŁUCHOWSKI
9
435-443 Interpretacja wyników rozpraszania ciśnienia wody w porach gruntu z badań CPTU pod kątem określania właśc ...
Łukasz ZAWADZKI, Mariusz LECH
8
444-453 Wpływ chlorku sodu na zdolność kiełkowania nasion wybranych roślin warzywnych
Zbigniew MAZUR, Maja RADZIEMSKA, Zofia TOMASZEWSKA, Łukasz ŚWIĄTKOWSKI
18
454-462 Weryfikacja krzywej natężenia przepływu w przekroju wodowskazowym na rzece Uszwicy
Bogusław MICHALEC, Marek Tarnawski, Agata MAJERCZYK, Katarzyna WACHULEC
10
463-471 Aktywne metody ochrony zwierząt wzdłuż linii kolejowych na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natu ...
Piotr KOWAL, Karolina JASIŃSKA, Joanna BABIŃSKA-WERKA
25
472-486 Wpływ uwarunkowań środowiskowych na koszty realizacji inwestycji drogowych na przykładzie przebudowy odci ...
Anna GRADOWSKA, Mieczysław POŁOŃSKI
17
487-497 Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych. Możliwości i ograniczenia
Ilona MAŁUSZYŃSKA, Marcin WODZIŃSKI, Marcin J. MAŁUSZYŃSKI
26
498-501 Dr inż. Roman Kamiński – wspomnienie o twórczym i prawym Człowieku
Anna GOŁĘBIEWSKA
3
502-510 Rozważania o metodzie elementów skończonych
Wojciech GILEWSKI
13
511-520 Zastosowanie MES w projektowaniu geotechnicznym ziemnych budowli hydrotechnicznych
Zdzisław SKUTNIK
17