×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2012
  • 02[24]
  • Numer
  • 12.10.2015 14:24:53
  • Artykuły: 26
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
Rozwój zintegrowany – zasadniczy warunek modernizacji wsi
M. Slodowa-Helpa
63
Czynniki kształtujące zrównoważenie gospodarstw rolnych
W. Wrzaszcz
29
Rolnictwo jako dział gospodarki polskiej w okresie transformacji
A. Dudek
32
Obtaining funds from the EU budget by rural communes of the Masovian voivodship
A. Wojewodzka-Wiewiorska
15
Dzierżawa gruntów rolnych Skarbu Państwa w świetle nowych regulacji prawnych
A. Majchrzak
13
Rozwój społeczny obszarów wiejskich a edukacja ekonomiczna młodego pokolenia
G. Krzyminiewska
11
Wyodrębnienie grup obszarów ONW nie objętych płatnościami i ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce
M. Czyzykowska
14
Czas i przestrzeń w długookresowym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – ujęcie retrospektywne
M. Wigier
32
Sytuacja ekonomiczna a oczekiwania ludności wiejskiej i rolników w Polsce w 2010 roku
K. Hanusik, U. Langowska-Szczesniak
3
Fundusze Unii Europejskiej jako stymulator prośrodowiskowego rozwoju obszarów wiejskich – na przykładzie ...
H. Pondel
3
Dywersyfikacja produkcji gospodarstwa rolnego dla poprawy rentowności
K. Weglarzy, M. Bereza
14
Międzynarodowa pomoc żywnościowa – kierunki zmian
A. Sapa
18
Krajowe i unijne finansowanie wydatków budżetowych w sektorze rolno-żywnościowym w latach 1996-2012
A. Czyzewski, A. Matuszczak
9
Ocena poziomu wyżywienia gospodarstw domowych pracowników i rolników w Polsce za pomocą syntetycznego wsk ...
A. Fabisiak, A. Kazmierczak
10
Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu ...
A. Grzelak
11
Produkcyjna i dochodotwórcza rola agrobiznesu w gospodarce narodowej w Polsce i Niemczech
A. Mrowczynska-Kaminska
11
Potencjał kulturowy w procesie stymulowania rozwoju obszarów wiejskich
K. Helpa-Liszkowska
30
Zmiany infrastruktury polskiej wsi w warunkach Unii Europejskiej
F. Kapusta
16
Społeczne oblicze rewitalizacji obszarów wiejskich. Wdrażanie programu "Odnowa wsi" w województwie łódzki ...
P. Jeziorska-Biel, E. Psyk-Piotrowska
19
Możliwości zastosowania teorii gier do analizy konfliktów decyzyjnych powstających we Wspólnej Polityce R ...
E. Kiryluk-Dryjska
9
Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich
I. Kociszewska
23
Znaczenie Ludowych Zespołów Sportowych w kształtowaniu sportowej aktywności młodzieży wiejskiej na Opolsz ...
A. Krawczyk-Soltys
9
Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego – ...
A. Mijal
32
Wyniki gospodarstw z terenów ONW na tle pozostałych – czy grozi nam zaniechanie produkcji w trudnych waru ...
T. Sobczynski
16
Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce
J. Sikora
15
Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji
W. Zietara
11