×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2011
  • nr 81
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:42
  • Artykuły: 20
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
13-21 Przemiany struktur gospodarczych w ujęciu systemowym
Julia Włodarczyk
25
22-30 Zmiany spójności w Polsce
Kazimierz Fiedorowicz
0
31-41 Pozycja Polski w kontekście planu Europa 2020. Analiza z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego
Adam P. Balcerzak
6
42-49 Filary konkurencyjności polskiej gospodarki - analiza porównawcza
Danuta Miłaszewicz
7
50-59 Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Marzena Adamczyk, Agnieszka Piasecka-Głuszak
9
60-69 Sektory kluczowe w polskiej gospodarce - analiza input-output
Magdalena Olczyk
10
70-80 Determinanty bilateralnych obrotów handlowych Polski
Andrzej Cieślik
7
81-92 Przemiany strukturalne w polskim rolnictwie po akcesji do Unii Europejskiej
Joanna Michalczyk
4
93-102 Serwicyzacja polskiej gospodarki - wyzwania dla rynku pracy
Anna Skórska
9
103-113 Kapitał społeczny jako stymulanta rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Izabela Ostoj
13
114-122 Kapitał ludzki a proces przemian strukturalnych w Polsce
Agnieszka Głodowska
10
123-131 Flexicurity na polskim rynku pracy - szanse i bariery
Renata Nowak-Lewandowska
18
132-141 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w kontekście wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej w Polsce
Marcin Gryczka
6
142-151 Polityka fiskalna a zmiany strukturalne polskiego rolnictwa
Renata Przygodzka
6
152-162 Uwarunkowania i miejsce Polski w drodze do mechanizmu ERM2
Wawrzyniec Michalczyk
10
163-173 Changes in the Ownership Structure of Enterprises with the Use of Unconventional Incentive Schemes, Forei ...
Maciej Kozłowski
6
177-188 Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na proces konwergencji w wybranych krajach Unii Europejskiej
Aneta Kosztowniak
11
189-197 Perspektywy rozwoju rynku innowacji w krajach Unii Europejskiej w kontekście strategii Europa 2020
Małgorzata Gasz
2
198-207 Wpływ innowacyjnych wyrobów lub usług na obroty przedsiębiorstw w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Jerzy Baruk
7
208-216 Wpływ polityki klimatycznej Unii Europejskiej na poprawę efektywności energetycznej
Sylwia Słupik
5