×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2015
  • LXI
  • Tom
  • 30.03.2016 14:52:45
  • Artykuły: 19
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
5-16 Motywacja czasowników w gwarach
Izabela Ejsmunt-Wieczorek
23
17-28 Wartości w nazwiskach genetycznie niemieckich na Warmii u schyłku XVIII wieku
Marzena Guz
15
29-41 Uwagi o zmianach znaczenia strukturalnego formacji słowotwórczych w gwarach
Irena Jaros
33
43-60 Językowe akty etykiety środowiskowej i zawodowej w rozmówkach handlowych Jerzego Schlaga (XVIII wiek)
Magdalena Jurewicz-Nowak
26
61-78 Dialekt kreteński języka nowogreckiego – próba opisu na bazie materiału hydronimicznego, część 2: morfolo ...
Elwira Kaczyńska
46
79-97 O partykułach wzmacniających w szesnastowiecznych przekładach Ewangelii na język polski
Alina Kępińska
10
99-109 Tak zwane samogłoski nosowe w języku dzieci i młodzieży (na przykładzie polszczyzny mówionej uczniów z Be ...
Ewa Kluba
11
111-123 Konstrukcje porównawcze z komponentem animalistycznym w kilku krótkich utworach prozatorskich Adolfa Dyga ...
Eliza Koszyka
21
125-140 Rola autorytetu nauczyciela domowego w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej arystokraty w I połowie X ...
Irmina Kotlarska
17
141-161 Od słuchowiska przez film po książkę – leksykalne wykładniki stylizacji językowej w „Samych swoich”
Monika Kresa
22
163-173 „Słownik gwar polskich” PAN – nowe możliwości, nowe wyzwania
Renata Kucharzyk
15
175-184 Gwara mówiona w pismach o charakterze oficjalnym (na przykładzie korespondencji do Gminnego Ośrodka Pomoc ...
Anna Piechnik
16
185-197 Nazwiska jako świadectwo zróżnicowania etnicznego mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego
Agnieszka Raszewska-Klimas
14
199-220 Cechy fonetyczne polszczyzny południowokresowej w listach metropolity kijowskiego Jana (Hioba) Boreckiego ...
Katarzyna Sicińska
71
220-237 Worüber lachen die Deutschen? Einige Bemerkungen zum deutschen Witz
Katarzyna Sikorska-Bujnowicz
36
240-249 Sylwa jako świadectwo sarmackich obyczajów. Przyczynek do badań
Dorota Szagun
15
251-265 Przypisy rzeczowe a tekst główny w publikacjach naukowych
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
13
267-279 Budowa słowotwórcza ojkonimów i anojkonimów jednoskładnikowych (na podstawie materiału z terenu powiatu t ...
Ewelina Zając
37
281-296 Nagromadzenia leksemów współfunkcyjnych jako element stylu XVI-wiecznej prozy pamiętnikarskiej (na materi ...
Rafał Zarębski
15