×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2012
  • nr 103
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:42
  • Artykuły: 22
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
9-16 Redystrybucja dochodów w perspektywie starzenia się ludności polski
Andrzej Ochocki
9
17-32 Wpływ czynników demograficznych na przemiany konsumpcji w Polsce
Felicjan Bylok
7
33-49 Demograficzne uwarunkowania systemu emerytalnego w Polsce
Piotr Zieliński
1
51-56 System informacji przestrzennej jako narzędzie polityki ludnościowej i badań demograficznych
Krzysztof Mączewski, Andrzej Porretta-Tomaszewski, Paweł Strzelecki
0
57-69 Wybrane problemy pogranicza a kształtowanie podziału administracyjnego kraju
Andrzej Rączaszek
54
70-90 Nierejestrowane wyludnienie wsi w kontekście możliwości wykorzystania oficjalnych danych statystycznych i ...
Romuald Jończy
3
91-100 Zastosowanie modelu latentnych klas w szacowaniu pełnej struktury populacji w warunkach dostępności częśc ...
Roman Konarski
10
101-113 Zmiany w procesach i strukturach ludnościowych w wybranych krajach UE
Elżbieta Sojka
1
114-122 Typ funkcjonalny a dynamika rozwoju ludnościowego miast - lokalizacji dolnośląskich SSE
Katarzyna Przybyła
2
123-136 Zmiany demograficzne w aglomeracji poznańskiej na tle zmian w województwie wielkopolskim w latach 1999-2008
Beata Łodyga
0
137-143 Rozmieszczenie ludności i rynek pracy w województwie mazowieckim - czy mamy do czynienia z niedopasowanie ...
Krzysztof Mączewski, Andrzej Porretta-Tomaszewski, Paweł Strzelecki
0
144-155 Rozwój ludności województwa śląskiego w okresie transformacji systemowej
Andrzej Skibiński
13
156-165 Prognozowanie wybranych procesów demograficznych w województwie śląskim w latach 1998-2010
Katarzyna Warzecha
6
166-179 Przestrzenne zróżnicowanie przyrostu naturalnego w Polsce - stan aktualny i perspektywy
Krzysztof Szwarc
0
180-194 Ocena poziomu rozwoju gmin wiejskich w Polsce pod względem ich charakterystyki demograficznej
Monika Stanny
4
195-202 Wdrażanie koncepcji elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy w warunkach przemian demograficznych
Elżbieta Kryńska
8
203-211 Przedsiębiorczość kobiet jako odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy
Magdalena Rękas
1
212-224 Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w różnych grupach wiekowych
Andrzej Barczyński
9
225-232 Mobilność przestrzenna zasobów pracy w województwie podlaskim
Halina Sobocka-Szczapa
2
233-244 Demograficzne uwarunkowania rynku pracy kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku Opolskim do 2035 r.
Krzysztof Malik, Robert Rauziński, Agata Zagórowska
0
245-254 Cudzoziemcy na polskim rynku pracy. Czy obcokrajowiec to tańszy pracownik? - wyniki badań przeprowadzonyc ...
Sabina Kubiciel-Lodzińska
2
255-261 Podaż na rynku pracy w regionie zachodniopomorskim
Weronika Toszewska, Eugeniusz Zdrojewski
3