×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • nr 160
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:48
  • Artykuły: 23
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
9-21 Polityka gospodarcza wobec zatrudniania i wynagradzania pracowników - aspekty teoretyczne i realizacyjne
Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska
7
22-32 Wpływ sytuacji na lokalnych rynkach pracy na preferencje młodzieży dotyczące miejsca edukacji, zatrudnien ...
Romuald Jończy, Alicja Nahajowska
1
33-43 Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej
Elżbieta Sojka
5
44-54 Proces starzenia się ludności i zasobów pracy śląska a sytuacja osób starszych na rynku pracy. wybrane aspekty
Agata Zagórowska
5
55-63 Praca tymczasowa w polskich warunkach
Urszula Gołaszewska-Kaczan
14
64-72 Konwergencja czy dywergencja struktur zatrudnienia w Polsce i UE-15?
Anna Skórska
6
73-82 Zróżnicowanie rynków pracy na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej
Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak
9
83-91 Znaczenie czynnika pracy w dochodzie narodowym
Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak
9
92-101 Wynagrodzenia cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce (na przykładzie badań z województwa opolskiego)
Sabina Kubiciel-Lodzińska
3
102-111 Dostosowania w polityce rynku pracy w okresie kryzysu na przykładzie wybranych krajów europejskich
Katarzyna Nagel
11
112-121 Wpływ kryzysu gospodarczego na stosunki zatrudnienia w sektorze usług w Niemczech
Krzysztof Nyklewicz
7
122-130 Przeciwdziałanie bezrobociu w warunkach narastającej nierównowagi sektora finansów publicznych - wybrane ...
Izabela Ostoj
5
131-138 Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy
Danuta Piróg
23
139-150 Analiza regionalnych wskaźników zatrudnienia w latach 1999-2010 - prognozy dla 2035 roku
Małgorzata Podogrodzka
0
151-159 Wpływ zmiany warunków pracy na wydajność pracowników na przykładzie wybranych zakładów produkcyjnych Śląs ...
Kornelia Polek-Duraj
4
160-169 Mieszkańcy Opola na polskim i zagranicznym rynku pracy - wyniki badań empirycznych
Diana Rokita-Poskart
4
170-179 Dopasowanie zasobów pracy według wykształcenia w Polsce
Elżbieta Sulima
11
180-189 Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim w latach 2005-2010 - aspekty zatrudnie ...
Agnieszka Tylec
8
190-198 Sektorowe zróżnicowanie wydajności pracy w polskiej gospodarce
Jarosław Wąsowicz
3
199-208 Nowe technologie w sektorze usług a zmiany w zatrudnieniu
Grażyna Węgrzyn
13
209-214 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 jako instrument kształtujący rynek pracy w województwie podlaskim
Agnieszka Zalewska-Bochenko
0
215-222 Rynek pracy a rynek kredytów detalicznych
Marian Gola
1
223-232 Analiza poziomu i dynamiki płac na przykładzie Polski i Niemiec
Dagmara Nikulin
6