×

The PBN portal uses cookies, i.e. strings of text saved by a browser on the user's device. The portal can access those files and use them to remember the user's data, such as their login data. By using the PBN portal the user accepts automatic saving and using this information for portal operation purposes. More information on the subject can be found in the Cookies Policy. By closing this window the user confirms that they have read the information on cookie usage, and they accept the way cookies are used by the portal. You can change the cookie settings in your browser. Cookies policy Cookies policy

Search in:
Main page
Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy o planowanym udostępnieniu wersji produkcyjnej obu aplikacji: dotychczasowej i nowej. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że w nadchodzącym okresie sprawozdawczym będzie można pracować zarówno na dotychczasowej, jak i nowej aplikacji. Obie aplikacje będą pracowały na tej samej bazie danych, więc bez względu na to, z której użytkownik skorzysta, będzie miał dostęp do tych samych danych.


W nowej aplikacji prezentujemy alternatywne rozwiązania w module sprawozdawczym. Są one znacznie nowocześniejsze oraz umożliwiają dalszy rozwój systemu zarówno pod kątem ergonomii pracy, jak i intuicyjności poszczególnych elementów. Jednocześnie, zdając sobie sprawę z nakładu pracy potrzebnego do przestawienia się na nową aplikację oraz dbając o interesy jednostek naukowych, zwłaszcza w okresie sprawozdawczym, planujemy utrzymanie i rozwój dotychczasowej aplikacji.


Obecne środowisko produkcyjne składa się z trzech aplikacji:

 1. Dotychczasowej aplikacji PBN, rozszerzonej przez nas o nowe funkcje;
 2. Dotychczasowej aplikacji POL-index;
 3. Nowej aplikacji sprawozdawczej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników z jednostek naukowych, stworzyliśmy środowisko testów zewnętrznych, które umożliwi przetestowanie całego procesu sprawozdawczego oraz pomoże nam udoskonalić aplikację. Środowisko testów zewnętrznych jest kopią bazy produkcyjnej z dnia 5 VII 2016 r. oraz zestawem trzech aplikacji:

 1. Dotychczasowej aplikacji PBN, rozszerzonej przez nas o nowe funkcje;
 2. Dotychczasowej aplikacji POL-index;
 3. Nowej aplikacji sprawozdawczej.

Nowa aplikacja pozwala na zrealizowanie procesu sprawozdawczego bez potrzeby tworzenia formalnego sprawozdania oraz jego zamykania. Zdecydowaliśmy się na rezygnację z dotychczasowego, mało funkcjonalnego modelu, utrudniającego prawidłowe wypełnianie obowiązków sprawozdawczych. W nowym wariancie publikacje zaimportowane bądź dodane do modułu sprawozdawczego są przenoszone do archiwum automatycznie, z upływem ostatniej minuty okna sprawozdawczego, jako sprawozdane w danym okresie. (Np. prace zaraportowane do końca 30 września br. zostaną automatycznie przeniesione do archiwum jako rozliczone za okres styczeń–czerwiec). Przewidziano możliwość korekty danych: możliwe będzie cofnięcie prac z archiwum w celu usunięcia niepoprawnych wpisów (usunięte publikacje znajdą się w koszu, skąd będzie można je w razie potrzeby przywrócić) lub w celu ich poprawy w kolejnym okresie sprawozdawczym. Cofnięte publikacje znajdą się w widoku Prace odarchiwizowane, gdzie będzie możliwa ich dalsza edycja, a przy kolejnym zamykaniu okresu zostaną one ponownie przeniesione do archiwum.PODZIĘKOWANIA


Dziękujemy za udział w szkoleniu Techniczne aspekty wprowadzania danych do nowego Modułu Sprawozdawczego PBN. Prezentacje dr inż. Marka Kozłowskiego i Macieja Kowalskiego znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

 1. Wstęp ( PPTX, PDF )
 2. Ekosystem PBN ( PPTX, PDF )
 3. Praca z obiema aplikacjami w procesie sprawozdawczym ( PPTX, PDF )
  1. Wyszukiwanie ( AVI )
  2. Przegląd ( AVI )
  3. Porównywanie wersji ( AVI )
  4. Dodawanie publikacji ( AVI )
  5. Praca z duplikatami ( AVI )
  6. Import XML ( AVI )
  7. Prace z brakami ( AVI )
  8. Współpraca między aplikacjami ( AVI )
 4. Przyszłość PBN ( PPTX, PDF )
 5. Polityka Otwartego Dostępu (Open Access) ( PPTX, PDF )
Any comments and suggestions on the usability of PBN and the additional functions it might need in order to make your work easier can be submitted to PBN-HELPDESK@opi.org.pl


Additional tips on using PBN can be found in help page. A brief overview of the goals of PBN and the ideas behind is available in about us.


Most of the portal's functions are only available for signed users. If you do not have a PBN account yet, you can register here. If you already have an account, please – log in.