×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

Szukaj wśród:
Strona główna
17 II 2017 r.
Szanowni Państwo!


    W dniu dzisiejszym na środowisku produkcyjnym nowej aplikacji PBN udostępniony został Moduł Danych do Ankiety Jednostki w PBN.

    Dla ułatwienia Państwu zapoznania się z logiką funkcjonowania modułu przygotowano dedykowany podręcznik użytkownika. Podręcznik zostanie również udostępniony na stronach pomocy systemu. Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią.


Z poważaniem
Zespoły Helpdesku PBN i LIL OPI PIB
14 II 2017 r.
PRZEPROSINY


    W ciągu ostatniego tygodnia sprawność systemu PBN wielokrotnie ulegała znaczącemu obniżeniu, uniemożliwiając wielu z Państwa pracę w systemie. Chcielibyśmy wyrazić głębokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji.

    Jednocześnie informujemy, że większość prac naprawczych i zmian infrastrukturalnych została już zakończona. Aplikacjom zwiększono dostępne zasoby, co powinno zaowocować zwiększoną stabilnością działania.

    W związku z powyższym z powrotem wydłużyliśmy czas automatycznego wylogowania (time-out) z 10 do 25 minut nieaktywności. Zakończona została również przebudowa indeksów wyszukiwania na aplikacji klasycznej i POL-indeksie (nie powinno już być efektu znikania z wyszukiwarek publikacji istniejących cały czas w bazie).

    Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za niedogodności, tym razem poważniejsze niż zwykle, i zapewniamy o swoich staraniach, by od tej pory praca z systemem PBN – zarówno dla Państwa, jak i po naszej stronie – mogła przebiegać według planu.


Zespół Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej OPI PIB
10 II 2017 r.
Szanowni Państwo!


Do XSD dodano możliwość oznaczenia publikacji jako wybitnej (<outstanding>) i podania dla tej decyzji uzasadnienia (<outstanding-description>).


06 II 2017 r.
Szanowni Państwo!


W najbliższym czasie w systemie PBN dojdzie do następujących zmian:


 1. Dodania do XSD pól dotyczących prac wybitnych: 7 lub 8 lutego
 2. Otwarcia (tylko na nowej aplikacji) modułu danych do ankiety: 15 lutego
 3. Zamknięcia modułu sprawozdawczego na aplikacji klasycznej: 15 marca


Dziękujemy za informacje zwrotne przekazywane na szkoleniach oraz poprzez helpdesk i przepraszamy za ewentualne usterki.
30 I 2017 r.
(GOTOWE)


W poniedziałek 6 II, około południa, na środowisku testowym nastąpi przerwa w działaniu wszystkich aplikacji – bazy danych zostaną podmienione na aktualniejsze. Prosimy o wyeksportowanie do tej pory wszystkich potrzebnych Państwu publikacji testowych. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami od marca bazy będą podmieniane dwa razy w miesiącu, tak jak w POL-onie.
26 I 2017 r.
Podziękowania


Dziękujemy za udział w szkoleniu Ankieta jednostki za lata 2013–2016, które odbyło się 24 i 26 stycznia br.
Prezentację prelegenta z Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej można pobrać poniżej.dr inż. Marek Kozłowski, Przedstawienie modułu do obsługi ankiety jednostki w systemie PBN ( PPTX, PDF )
18 I 2017 r.
Szanowni Państwo!


Zapraszamy na szkolenie z ankiety jednostki na lata 2013–2016. Będą na nim omawiane następujące zagadnienia:

 1. Rozporządzenie MNiSW z 12 grudnia 2016 r.;
 2. Zmiany w systemie POL-on dotyczące obsługi procesu składania ankiety jednostki;
 3. Moduł do obsługi ankiety jednostki w systemie PBN.

W związku z tym prosimy o wytypowanie do 2 osób z jednostki (za jednostkę uważamy np. wydział, nie całą uczelnię), związanych z wypełnianiem ankiety jednostki. System PBN będzie omawiany JEDYNIE w zakresie modułu dotyczącego obsługi ankiety jednostki.


Szkolenie odbędzie się 7 lutego w Warszawie (Aula Główna w gmachu G SGH, al. Niepodległości 162, liczba miejsc: 300), godz. 10:00–16:00.


Link do formularza zgłoszeniowego


Potwierdzenie udziału w szkoleniu otrzymają Państwo z adresu dks@opi.org.pl w terminie do 20 stycznia. Bardzo prosimy o cierpliwość i niewysyłanie dodatkowych maili, aby nie paraliżować pracy zespołu Helpdesk.


Szkolenie poprowadzą pracownicy Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.


Szkolenie jest bezpłatne. Po Państwa stronie leżą jedynie koszty związane z dojazdem.
Przy okazji chcielibyśmy poinformować o jeszcze jednej drobnej zmianie w XSD: usunięciu pola <outstanding>. Plik XSD i tabela XLSX, które można pobrać pod linkami w poprzednim obwieszczeniu, zostały już zaktualizowane, odbyło się też wdrożenie poprawionej wersji aplikacji.
13 I 2017 r.
Szanowni Państwo!


W związku ze zbliżającą się ankietą jednostek we wdrożonych dzisiaj wersjach obu aplikacji wprowadzono szereg zmian w XSD plików importu/eksportu.

Po pierwsze, wprowadzono ograniczenie do jednego identyfikatora systemu na publikację.

Po drugie, dodano nowe pola:

 1. ISMN,
 2. "publikacja to mapa",
 3. "publikacja to hasło encyklopedyczne",
 4. obszar wiedzy,
 5. nagroda.

W ramach tego ostatniego:

 • instytucja przyznająca,
 • nazwa nagrody,
 • rok przyznania,
 • uzasadnienie.
Pola points i type-ministerial-list uzupełnia system, nie użytkownik.

Szczegółowo o zmianach piszemy w podręczniku, który można ściągnąć poniżej.


Wyciąg z XSD – nowe elementy

Kompletne nowe XSD

Specyfikacja XSD w tabeli

Podręcznik użytkownika – Ankieta jednostek w systemie PBN
4 XI 2016 r.
Szanowni Państwo!


W związku z informacjami o oferowaniu przez różne podmioty usług związanych z przygotowaniem jednostek naukowych do procesu oceny parametrycznej za lata 2013–2016 uprzejmie wyjaśniamy, że obecnie obsługę informatyczną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w zakresie procesu kategoryzacji jednostek naukowych prowadzi Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Ministerstwo nie odpowiada za usługi oferowane w tym zakresie przez inne podmioty. Decyzje o korzystaniu z usług doradztwa jednostki naukowe mogą podejmować wyłącznie na własną odpowiedzialność.


Departament Nauki MNiSW


4 XI 2016 r.
PODZIĘKOWANIA


Dziękujemy za udział w szkoleniu Techniczne aspekty dostosowania systemów POL-on i PBN do przepisów kompleksowej oceny jednostek naukowych za lata 2013–2016, które odbyło się 27 i 28 października br.

Prezentacje prelegentów można pobrać poniżej. Zapraszamy również na nasz kanał w serwisie YouTube.


 1. mgr inż. Marek Michajłowicz, Ankieta jednostki za lata 2013–2016 ( PPTX, PDF )
 2. dr Piotr Rodzik, Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych ( PPTX, PDF )
 3. dr inż. Marek Kozłowski i mgr inż. Maciej Kowalski, Przyszłość systemu PBN ( PDF )
 4. dr inż. Marek Kozłowski i mgr inż. Maciej Kowalski, Zmiany i nowe funkcjonalności ( PPTX, PDF )

9 VIII 2016 r.
Szanowni Państwo!


W związku z opublikowaniem 30 VII 2016 r. na stronie głównej PBN interpretacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej wprowadzania danych autorów do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej informujemy o pojawieniu się w strukturze danych wprowadzanych do ww. modułu pola pozostali redaktorzy. W związku z tym należy dokonać weryfikacji i ewentualnej korekty wprowadzonych już danych tak, by istniało rozróżnienie między liczbą pozostałych autorów a liczbą pozostałych redaktorów. Rozróżnienie to jest istotne dla procesu oceny jednostki naukowej.


Informacje dodatkowe:


W związku z powyższym zmienił się również plik XML Schema, opisujący poprawny format danych importowanych do Modułu Sprawozdawczego – pojawia się nowe pole <other-editors>. Aktualny plik można pobrać tutaj.


Zgodnie z wytycznymi MNiSW odnośnie do wprowadzania informacji o redaktorach naukowych w przypadku rozdziałów (ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r.), wprowadzając informacje o rozdziałach, należy każdorazowo podawać dane redaktorów naukowych całej monografii, nie zaś redaktorów poszczególnych rozdziałów.


30 VII 2016 r.
Szanowni Państwo!


Zgodnie z ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, jednostki naukowe powinny przekazywać oraz aktualizować dane o publikacjach w czasopismach naukowych, monografiach naukowych oraz rozdziałach w monografiach autorstwa pracowników danej jednostki naukowej oraz osób niebędących pracownikami tej jednostki, które afiliowały daną publikację do tej jednostki. W związku z powyższym odnośnie publikacji w czasopismach naukowych przekazanych w systemie PBN (Polskiej Bibliografii Naukowej), w module sprawozdawczym powinny być podane:

 1. Imiona i nazwiska wszystkich autorów będących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania publikacji (niezależnie od afiliacji),
 2. Imiona i nazwiska autorów niebędących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania publikacji, którzy afiliowali daną publikację do tej jednostki,
 3. Liczba pozostałych autorów niewymienionych z imienia i nazwiska w punktach a i b.

Analogicznie w przypadku monografii naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych przekazanych w systemie PBN, w module sprawozdawczym należy podać:

 1. Imiona i nazwiska wszystkich autorów oraz redaktorów naukowych będących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania monografii lub rozdziału w monografii (niezależnie od afiliacji),
 2. Imiona i nazwiska autorów oraz redaktorów naukowych niebędących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania monografii lub rozdziału w monografii, którzy afiliowali daną publikację do tej jednostki,
 3. Liczbę pozostałych autorów oraz liczbę pozostałych redaktorów naukowych niewymienionych z imienia i nazwiska w punktach a i b.

UWAGA!


Suma autorów wprowadzonych z imienia i nazwiska oraz liczby pozostałych autorów powinna być równa całkowitej liczbie autorów danej publikacji (punkty a+b+c).


Suma redaktorów naukowych wprowadzonych z imienia i nazwiska oraz liczby pozostałych redaktorów naukowych powinna być równa całkowitej liczbie redaktorów naukowych danej monografii lub rozdziału w monografii (punkty a+b+c).


Informacje dodatkowe:


Informujemy, że zgodnie z przepisami zarówno obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014, poz. 1126), jak i rozporządzenia w tej samej sprawie z dnia 27 października 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 2015) całkowita liczba autorów brana jest pod uwagę przy wyliczaniu wagi oraz punktacji danej publikacji w procesie kompleksowej oceny jednostki naukowej. Zawyżanie tej liczby może skutkować obniżeniem punktacji.


Ponadto zaniżenie całkowitej liczby autorów (liczba niezgodna ze stanem faktycznym) może skutkować odrzuceniem danej publikacji, monografii lub rozdziału w monografii w procesie kompleksowej oceny jednostki naukowej.


1 VII 2016 r.
Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy o planowanym udostępnieniu wersji produkcyjnej obu aplikacji: dotychczasowej i nowej. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że w nadchodzącym okresie sprawozdawczym będzie można pracować zarówno na dotychczasowej, jak i nowej aplikacji. Obie aplikacje będą pracowały na tej samej bazie danych, więc bez względu na to, z której użytkownik skorzysta, będzie miał dostęp do tych samych danych.


W nowej aplikacji prezentujemy alternatywne rozwiązania w module sprawozdawczym. Są one znacznie nowocześniejsze oraz umożliwiają dalszy rozwój systemu zarówno pod kątem ergonomii pracy, jak i intuicyjności poszczególnych elementów. Jednocześnie, zdając sobie sprawę z nakładu pracy potrzebnego do przestawienia się na nową aplikację oraz dbając o interesy jednostek naukowych, zwłaszcza w okresie sprawozdawczym, planujemy utrzymanie i rozwój dotychczasowej aplikacji.


Obecne środowisko produkcyjne składa się z trzech aplikacji:

 1. Dotychczasowej aplikacji PBN, rozszerzonej przez nas o nowe funkcje;
 2. Dotychczasowej aplikacji POL-index;
 3. Nowej aplikacji sprawozdawczej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników z jednostek naukowych, stworzyliśmy środowisko testów zewnętrznych, które umożliwi przetestowanie całego procesu sprawozdawczego oraz pomoże nam udoskonalić aplikację. Środowisko testów zewnętrznych jest kopią bazy produkcyjnej z dnia 5 VII 2016 r. oraz zestawem trzech aplikacji:

 1. Dotychczasowej aplikacji PBN, rozszerzonej przez nas o nowe funkcje;
 2. Dotychczasowej aplikacji POL-index;
 3. Nowej aplikacji sprawozdawczej.

Nowa aplikacja pozwala na zrealizowanie procesu sprawozdawczego bez potrzeby tworzenia formalnego sprawozdania oraz jego zamykania. Zdecydowaliśmy się na rezygnację z dotychczasowego, mało funkcjonalnego modelu, utrudniającego prawidłowe wypełnianie obowiązków sprawozdawczych. W nowym wariancie publikacje zaimportowane bądź dodane do modułu sprawozdawczego są przenoszone do archiwum automatycznie, z upływem ostatniej minuty okna sprawozdawczego, jako sprawozdane w danym okresie. (Np. prace zaraportowane do końca 30 września br. zostaną automatycznie przeniesione do archiwum jako rozliczone za okres styczeń–czerwiec). Przewidziano możliwość korekty danych: możliwe będzie cofnięcie prac z archiwum w celu usunięcia niepoprawnych wpisów (usunięte publikacje znajdą się w koszu, skąd będzie można je w razie potrzeby przywrócić) lub w celu ich poprawy w kolejnym okresie sprawozdawczym. Cofnięte publikacje znajdą się w widoku Prace odarchiwizowane, gdzie będzie możliwa ich dalsza edycja, a przy kolejnym zamykaniu okresu zostaną one ponownie przeniesione do archiwum.30 VI 2016 r.
PODZIĘKOWANIA


Dziękujemy za udział w szkoleniu Techniczne aspekty wprowadzania danych do nowego Modułu Sprawozdawczego PBN, które odbyło się 28 i 29 czerwca br.

Prezentacje dr. inż. Marka Kozłowskiego i mgr. inż. Macieja Kowalskiego:

 1. Wstęp ( PPTX, PDF )
 2. Ekosystem PBN ( PPTX, PDF )
 3. Praca z obiema aplikacjami w procesie sprawozdawczym ( PPTX, PDF )
  1. Wyszukiwanie ( AVI )
  2. Przegląd ( AVI )
  3. Porównywanie wersji ( AVI )
  4. Dodawanie publikacji ( AVI )
  5. Praca z duplikatami ( AVI )
  6. Import XML ( AVI )
  7. Prace z brakami ( AVI )
  8. Współpraca między aplikacjami ( AVI )
 4. Przyszłość PBN ( PPTX, PDF )
 5. Polityka Otwartego Dostępu (Open Access) ( PPTX, PDF )
Uwagi i sugestie dotyczące działania serwisu PBN oraz tych funkcji, które powinny się w nim znaleźć, by ułatwić Państwu pracę, uprzejmie prosimy przesyłać na adres PBN-HELPDESK@opi.org.pl


Dodatkowe informacje na temat funkcjonowania Polskiej Bibliografii Naukowej znaleźć można w dziale „pomoc”. Informacje o założeniach oraz celach serwisu PBN dostępne są na stronie „o nas”.


Większość funkcji portalu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Jeśli jeszcze nie masz konta w PBN – załóż je. Jeśli już je posiadasz – zaloguj się.