×

The PBN portal uses cookies, i.e. strings of text saved by a browser on the user's device. The portal can access those files and use them to remember the user's data, such as their login data. By using the PBN portal the user accepts automatic saving and using this information for portal operation purposes. More information on the subject can be found in the Cookies Policy. By closing this window the user confirms that they have read the information on cookie usage, and they accept the way cookies are used by the portal. You can change the cookie settings in your browser. Cookies policy Cookies policy

Search in:
Main page
9 VIII 2016 r.
Szanowni Państwo!


W związku z opublikowaniem 30 VII 2016 r. na stronie głównej PBN interpretacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej wprowadzania danych autorów do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej informujemy o pojawieniu się w strukturze danych wprowadzanych do ww. modułu pola pozostali redaktorzy. W związku z tym należy dokonać weryfikacji i ewentualnej korekty wprowadzonych już danych tak, by istniało rozróżnienie między liczbą pozostałych autorów a liczbą pozostałych redaktorów. Rozróżnienie to jest istotne dla procesu oceny jednostki naukowej.


Informacje dodatkowe

W związku z powyższym zmienił się również plik XML Schema, opisujący poprawny format danych importowanych do Modułu Sprawozdawczego – pojawia się nowe pole <other-editors>. Aktualny plik można pobrać tutaj.


Zgodnie z wytycznymi MNiSW odnośnie do wprowadzania informacji o redaktorach naukowych w przypadku rozdziałów (ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r.), wprowadzając informacje o rozdziałach, należy każdorazowo podawać dane redaktorów naukowych całej monografii, nie zaś redaktorów poszczególnych rozdziałów.


30 VII 2016 r.
Szanowni Państwo!


Zgodnie z ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, jednostki naukowe powinny przekazywać oraz aktualizować dane o publikacjach w czasopismach naukowych, monografiach naukowych oraz rozdziałach w monografiach autorstwa pracowników danej jednostki naukowej oraz osób niebędących pracownikami tej jednostki, które afiliowały daną publikację do tej jednostki. W związku z powyższym odnośnie publikacji w czasopismach naukowych przekazanych w systemie PBN (Polskiej Bibliografii Naukowej), w module sprawozdawczym powinny być podane:

 1. Imiona i nazwiska wszystkich autorów będących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania publikacji (niezależnie od afiliacji),
 2. Imiona i nazwiska autorów niebędących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania publikacji, którzy afiliowali daną publikację do tej jednostki,
 3. Liczba pozostałych autorów niewymienionych z imienia i nazwiska w punktach a i b.

Analogicznie w przypadku monografii naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych przekazanych w systemie PBN, w module sprawozdawczym należy podać:

 1. Imiona i nazwiska wszystkich autorów oraz redaktorów naukowych będących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania monografii lub rozdziału w monografii (niezależnie od afiliacji),
 2. Imiona i nazwiska autorów oraz redaktorów naukowych niebędących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania monografii lub rozdziału w monografii, którzy afiliowali daną publikację do tej jednostki,
 3. Liczbę pozostałych autorów oraz liczbę pozostałych redaktorów naukowych niewymienionych z imienia i nazwiska w punktach a i b.

UWAGA!

Suma autorów wprowadzonych z imienia i nazwiska oraz liczby pozostałych autorów powinna być równa całkowitej liczbie autorów danej publikacji (punkty a+b+c).

Suma redaktorów naukowych wprowadzonych z imienia i nazwiska oraz liczby pozostałych redaktorów naukowych powinna być równa całkowitej liczbie redaktorów naukowych danej monografii lub rozdziału w monografii (punkty a+b+c).

Informacje dodatkowe:

Informujemy, że zgodnie z przepisami zarówno obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014, poz. 1126), jak i rozporządzenia w tej samej sprawie z dnia 27 października 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 2015) całkowita liczba autorów brana jest pod uwagę przy wyliczaniu wagi oraz punktacji danej publikacji w procesie kompleksowej oceny jednostki naukowej. Zawyżanie tej liczby może skutkować obniżeniem punktacji.

Ponadto zaniżenie całkowitej liczby autorów (liczba niezgodna ze stanem faktycznym) może skutkować odrzuceniem danej publikacji, monografii lub rozdziału w monografii w procesie kompleksowej oceny jednostki naukowej.


1 VII 2016 r.
Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy o planowanym udostępnieniu wersji produkcyjnej obu aplikacji: dotychczasowej i nowej. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że w nadchodzącym okresie sprawozdawczym będzie można pracować zarówno na dotychczasowej, jak i nowej aplikacji. Obie aplikacje będą pracowały na tej samej bazie danych, więc bez względu na to, z której użytkownik skorzysta, będzie miał dostęp do tych samych danych.


W nowej aplikacji prezentujemy alternatywne rozwiązania w module sprawozdawczym. Są one znacznie nowocześniejsze oraz umożliwiają dalszy rozwój systemu zarówno pod kątem ergonomii pracy, jak i intuicyjności poszczególnych elementów. Jednocześnie, zdając sobie sprawę z nakładu pracy potrzebnego do przestawienia się na nową aplikację oraz dbając o interesy jednostek naukowych, zwłaszcza w okresie sprawozdawczym, planujemy utrzymanie i rozwój dotychczasowej aplikacji.


Obecne środowisko produkcyjne składa się z trzech aplikacji:

 1. Dotychczasowej aplikacji PBN, rozszerzonej przez nas o nowe funkcje;
 2. Dotychczasowej aplikacji POL-index;
 3. Nowej aplikacji sprawozdawczej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników z jednostek naukowych, stworzyliśmy środowisko testów zewnętrznych, które umożliwi przetestowanie całego procesu sprawozdawczego oraz pomoże nam udoskonalić aplikację. Środowisko testów zewnętrznych jest kopią bazy produkcyjnej z dnia 5 VII 2016 r. oraz zestawem trzech aplikacji:

 1. Dotychczasowej aplikacji PBN, rozszerzonej przez nas o nowe funkcje;
 2. Dotychczasowej aplikacji POL-index;
 3. Nowej aplikacji sprawozdawczej.

Nowa aplikacja pozwala na zrealizowanie procesu sprawozdawczego bez potrzeby tworzenia formalnego sprawozdania oraz jego zamykania. Zdecydowaliśmy się na rezygnację z dotychczasowego, mało funkcjonalnego modelu, utrudniającego prawidłowe wypełnianie obowiązków sprawozdawczych. W nowym wariancie publikacje zaimportowane bądź dodane do modułu sprawozdawczego są przenoszone do archiwum automatycznie, z upływem ostatniej minuty okna sprawozdawczego, jako sprawozdane w danym okresie. (Np. prace zaraportowane do końca 30 września br. zostaną automatycznie przeniesione do archiwum jako rozliczone za okres styczeń–czerwiec). Przewidziano możliwość korekty danych: możliwe będzie cofnięcie prac z archiwum w celu usunięcia niepoprawnych wpisów (usunięte publikacje znajdą się w koszu, skąd będzie można je w razie potrzeby przywrócić) lub w celu ich poprawy w kolejnym okresie sprawozdawczym. Cofnięte publikacje znajdą się w widoku Prace odarchiwizowane, gdzie będzie możliwa ich dalsza edycja, a przy kolejnym zamykaniu okresu zostaną one ponownie przeniesione do archiwum.30 VI 2016 r.
PODZIĘKOWANIA


Dziękujemy za udział w szkoleniu Techniczne aspekty wprowadzania danych do nowego Modułu Sprawozdawczego PBN. Prezentacje dr inż. Marka Kozłowskiego i Macieja Kowalskiego znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

 1. Wstęp ( PPTX, PDF )
 2. Ekosystem PBN ( PPTX, PDF )
 3. Praca z obiema aplikacjami w procesie sprawozdawczym ( PPTX, PDF )
  1. Wyszukiwanie ( AVI )
  2. Przegląd ( AVI )
  3. Porównywanie wersji ( AVI )
  4. Dodawanie publikacji ( AVI )
  5. Praca z duplikatami ( AVI )
  6. Import XML ( AVI )
  7. Prace z brakami ( AVI )
  8. Współpraca między aplikacjami ( AVI )
 4. Przyszłość PBN ( PPTX, PDF )
 5. Polityka Otwartego Dostępu (Open Access) ( PPTX, PDF )
Any comments and suggestions on the usability of PBN and the additional functions it might need in order to make your work easier can be submitted to PBN-HELPDESK@opi.org.pl


Additional tips on using PBN can be found in help page. A brief overview of the goals of PBN and the ideas behind is available in about us.


Most of the portal's functions are only available for signed users. If you do not have a PBN account yet, you can register here. If you already have an account, please – log in.