×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane ankiety

Dane podstawowe


Adam Janusz Redzik
07-07-2015 13:38:35
Palestra
Palestra
„Palestra” to czasopismo o ponad stuletniej tradycji i ugruntowanej wysokiej pozycji w nauce prawa. Pierwsze zeszyty miesięcznika ukazały się we Lwowie w 1910 r. Pismo redagowane było wówczas przez adw. dr. Anzelma Lutwaka, wybitnego prawnika i pisarza, od 1924 r. redaktora „Głosu Prawa”. Po wydaniu 7 zeszytów miesięcznik przestał się ukazywać. W 1924 r. czasopismo o nazwie „Palestra” zostało wznowione przez adwokatów warszawskich. Pierwszym redaktorem i twórcą pisma był adwokat Stanisław Car - potem m.in. marszałek Sejmu RP i współtwórca Konstytucji Kwietniowej z 1935 r. Czasopismo ukazywało się nieprzerwanie i właściwie regularnie od 1924 r. do września 1939 r. zyskując wysoką pozycję w nauce i praktyce prawa. Na łamach miesięcznika publikowali w okresie II RP wybitni juryści, zasłużeni w dziele kodyfikacji prawa i na polu nauki m.in.: prof. Leon Petrażycki, adw. a potem Prezes Prokuratorii Generalnej RP Stanisław Bukowiecki, prof. Stefan Glaser, prof. Aleksander Mogilnicki, prof. Emil Stanisław Rappaport, prof. Eugeniusz Waśkowski, prof. Zdzisław Papierkowski, prof. Antoni Górski, prof. Stanisław Gołąb, prof. Franciszek Xawery Fierich, prof. Jan Jakub Litauer, adw. Szymon Rundstein, prof. Bronisław Wróblewski, adw. Stanisław Janczewski, prof. Jerzy Stefan Langrod, adw. dr Leon Peiper, adw. Jan Lesman (Jan Brzechwa), adw. dr Józef Skąpski, adw. dr Rafał Lemkin, prof. Stanisław Batawia i wielu innych. Redaktorami naczelnymi „Palestry” w II RP byli : Stanisław Car (1924-1925), Zygmunt Sokołowski (1926-1932), Adam Chełmoński (1932-1937), Stefan Urbanowicz (1937-1938), a ostatnim naczelnym redaktorem przed wrześniem 1939 roku był Leon Nowodworski (1937, 1938-1939). Po wojnie dopiero w 1956 roku zezwolono na wydawanie, początkowo „Biuletynu Naczelnej Rady Adwokackie”, zaś od 1957 roku „Palestry”. Od tamtego czasu pismo ukazuje się nieprzerwanie. Redaktorami naczelnymi „Palestry” po wznowieniu pisma byli: Stanisław Janczewski (1956-1964), Paweł Asłanowicz (1965-1972), Zdzisław Krzemiński (1972-1973), Władysław Pociej (1973-1975), Zygmunt Skoczek (1975-1987), Edmund Mazur (1987-1990), Czesław Jaworski (1990-1992), Stanisław Mikke (1993-2010) i ponownie Czesław Jaworski (od 2010 r.). Zastępcą redaktora naczelnego i redaktorem prowadzącym jest dr hab. Adam Redzik. Od okresu międzywojennego do dziś „Palestra” cieszy się uznaniem kręgów nauki i praktyki prawa. Zamieszcza artykuły głównie z dziedziny prawa sądowego, ale także prawa publicznego oraz historii prawa, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów adwokatury. Stałym elementem każdego zeszytu są - poza artykułami naukowymi - przeglądy orzecznictwa najwyższej judykatury polskiej i europejskiej, glosy do judykatów, recenzje, sprawozdania i autorskie cykle artykułów. Wszystkie teksty wpływające do redakcji przechodzą podwójną recenzję – wewnętrzną i zewnętrzną, których wynik wpływa na decyzję Kolegium Redakcyjnego o przyjęciu do publikacji opracowania lub jego zwrocie autorowi. Dziś Kolegium redakcyjne „Palestry” tworzą cenieni prawnicy – naukowcy i praktycy, co w przypadku nauk prawnych stanowi dodatkową wartość. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w skład Kolegium wchodzili: adw. dr hab. prof. UW Zbigniew Banaszczyk, adw. dr hab. prof. UW Antoni Bojańczyk, prof. dr hab. Lech Gardocki, adw. Jan Kuklewicz, prof. dr hab. Andrzej Mączyński, adw. Marek Antoni Nowicki, Prezes SN prof. dr hab. Lech Krzysztof Paprzycki, adw. Krzysztof Piesiewicz, sędzia SN prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, adw. dr hab. Adam Redzik, sędzia TK Stanisław Rymar, adw. Piotr Sendecki, adw. Ewa Stawicka, adw. Andrzej Tomaszek, adw. Andrzej Warfołomiejew, prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz, prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, adw. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk i sędzia SN Stanisław Zabłocki a także uczeni z zagranicy: prof. dr Stanislav Balik, prof. dr Erik Luna, prof. dr Farnk Meyer, adw. Mychajło Petriw, prof. dr Philippe Sands, prof. dr Stephen C. Thaman. Z dniem 1 stycznia 2015 r. rozpoczęło pracę Kolegium w nowej kadencji (2015-2018). Oprócz dotychczasowego składu do grona dołączyli: adw. Andrzej Bąkowski, adw. prof. dr hab. Jacek Giezek, adw. dr hab. prof. UAM Maciej Gutowski, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, adw. Maciej Łaszczuk, prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, adw. dr hab. prof. SGH Tomasz Siemiątkowski, adw. dr hab. prof. UAM Tomasz Sójka, dr hab. prof. UAM Paweł Wiliński i dr hab. prof. UAM Robert Zawłocki. „Palestra” posiada też szersze grono konsultantów zagranicznych z Niemiec, Czech, Austrii, Litwy, Ukrainy i Hiszpanii. O historii "Palestry" http://www.palestra.pl/pdf_pliki/04_jaworski_redzik_artyku__wst_pny.pdf http://palestra.pl/old/pdf_pliki/47_redzik_poczet.pdf
0031-0344
http://www.palestra.pl
Polska
1924
Nauki społeczne
Wersja papierowa i elektroniczna
Prawo
Finanse, Historia, Nauki o administracji
Dziedzina nauk prawnych
Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych
ECONOMICS, HISTORY, HISTORY OF SOCIAL SCIENCES, INTERNATIONAL RELATIONS, LAW
  • 2011   polski   117
  • 2012   polski   125
  • 2013   polski   145
  • 2014   polski   147


Redakcja


Naczelna Rada Adwokacka
Świętojerska 16
00-202
Warszawa
mazowieckie
Polska
tel.: +48 604216322; +48 22 5052535
fax.: +48 22 5052535
e-mail redakcja[malpka]palestra[kropka]plabc
https://www.facebook.com/pages/Palestra-Pismo-Adwokatury-Polskiej/1409110532691411
Czesław Jaworski


Główny wydawca


Naczelna Rada Adwokacka Warszawa
Świętojerska 16
00-202
Warszawa
mazowieckie
Polska
tel.: +48 22 505 25 00; 22 5052535; 22 8312778
fax.: +48 22 505 25 00
e-mail sekretariat[malpka]nra[kropka]plabc
https://www.facebook.com/NaczelnaRadaAdwokacka


Pozostali wydawcy
Kryteria wstępne

Czy czasopismo w roku 2014 przynajmniej jeden raz opublikowało listę recenzentów na swojej stronie internetowej lub w wersji papierowej?
Tak
Tom i numer czasopisma, który został wydany w roku 2014 i zawiera listę recenzentów: Lista recenzentów znajduje się w wersji elektronicznej zeszytu nr 11-12 z 2014 - na końcu spisu treści.
Dokładny link do strony internetowej czasopisma zawierającej listę recenzentów i opublikowanej w 2014 r.: http://palestra.pl/old/index.php?go=artykul&id=5152
Czy czasopismo stosuje opisaną na swojej stronie internetowej lub w wersji papierowej procedurę recenzowania, która jest zgodna z zasadami zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego?
Tak
Tom i numer czasopisma, który został wydany w latach 2013-2014 i zawiera opis procedury recenzowania: trzecia strona okładki większości zeszytów
Dokładny link do strony czasopisma zawierającej opis procedury recenzowania: http://palestra.pl/pages/show/2
Czy czasopismo posiada czynną i aktualną stronę internetową?
Tak
Jaki procent osób recenzujących w latach 2013-2014 artykuły dla czasopisma stanowili recenzenci zewnętrzni?
50%
Jaki procent artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w latach 2013-2014 posiadał tytuł i streszczenie w języku angielskim?
100%
Ile numerów łączonych czasopisma wydano w latach 2013-2014?
0
Czy w latach 2013-2014 miało miejsce opóźnienie wydawnicze wynoszące 6 miesięcy lub więcej?
Nie
Czy w latach 2013-2014 ukazał się co najmniej jeden numer czasopisma?
Tak

Formularz oceny

Jaki procent autorów artykułów naukowych, które ukazały się w czasopiśmie w latach 2013-2014, stanowiły osoby zatrudnione w jednostakch naukowych w krajach innych niż kraj, w którym wydawane jest czasopismo?
5%
W których z podanych baz czasopismo jest indeksowane? (możliwość wielokrotnego wyboru)
Index Copernicus
Ile artykułów naukowych opublikowano w czasopiśmie w roku 2011?
117
Ile artykułów naukowych opublikowano w czasopiśmie w roku 2012?
125
Ile artykułów naukowych opublikowano w czasopiśmie w roku 2013?
145
Ile artykułów naukowych opublikowano w czasopiśmie w roku 2014?
147
Jaki procent osób recenzujących artykuły naukowe dla czasopisma w latach 2013-2014 stanowiły osoby zatrudnione w jednostkach naukowych w krajach innych, niż kraj w którym wydawane jest czasopismo?
5%
Proszę określić częstotliwość wydawniczą czasopisma:
Dwumiesięcznik
Jaki procent artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w latach 2013-2014 stanowiły artykuły w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim?
0%
Liczba członków rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych w jednostkach naukowych lub dydaktycznych w krajach innych niż kraj wydawania czasopisma (według stanu na 31 grudnia 2014 r.)?
6
Liczba członków rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych w kraju wydawania czasopisma (według stanu na 31 grudnia 2014 r.)?
19
Jaki procent artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w latach 2013-2014 jest dostępny w pełnej wersji w Internecie?
60%
Rok, od którego czasopismo naukowe jest nieprzerwanie wydawane
1957
Czasopismo wydawane jest w zeszytach numerowanych podwójnie, czyli nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12. Wyjątkowo wydajemy numery dodatkowe, okolicznościowe (np. nr 9 z 2014 r. dedykowany Redaktorowi Naczelnemu). Czasopismo jest wydawane regularnie, bez opóźnień, w znacznym nakładzie - do końca 2014 r. ponad 15000 egzemplarzy, a od stycznia 2015 r. - ok. 20000 wersji papierowej oraz ok. 3500 wersji elektronicznej. "Palestra" w wersji papierowej dociera do niemal wszystkich w Polsce bibliotek naukowych, w tym bibliotek na wydziałach prawa, bibliotek PAN, PAU, KSSiP, bibliotek sądów i prokuratur, niektórych bibliotek ministerialnych, Biblioteki Sejmowej, bibliotek samorządów i zrzeszeń prawniczych i wielu innych. „Palestra” posiada od lat stale aktualizowaną przejrzystą stronę internetową www.palestra.pl. (od 2014 r. w nowej odsłonie). Pismo istnieje też na profilu ISSUU oraz w Facebooku - gdzie informujemy o aktualiach oraz udostępniamy artykułu w formacie pdf. (https://www.facebook.com/pages/Palestra-Pismo-Adwokatury-Polskiej/1409110532691411). Większość materiału, w tym kompletny spis treści, udostępniana jest bezpłatnie w Internecie. Od 2014 r. dostępne są bezpłatnie kompletne zeszyty z lat 2000-2011 w formacie pdf. (www.palestra.pl). W niedługim czasie planujemy udostępnić kolejne roczniki (1924-1939 i 1957-1999). Pismo kierowane jest przede wszystkim do polskiego prawnika, ale egzemplarze papierowe wysyłane są także do bibliotek i odbiorców indywidualnych w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji, Czechach, na Ukrainie, Litwie, Słowacji i Węgrzech. Czasopismo jest jednym z kilku najlepiej rozpoznawanych periodyków prawniczych w Polsce i cieszy się od lat niesłabnącą wysoką pozycją wśród uczonych jurystów oraz praktyków prawa. Potwierdzeniem wysokiej pozycji jest fakt, że do redakcji napływa ogromna liczba opracowań z propozycjami publikacji - co istotne z wszystkich ośrodków naukowych w kraju, a także z zagranicy. Ogromna ich część zwracana jest autorom po procesie recenzyjnym i decyzji Kolegium. Redakcja korzysta z kilku profesjonalnych redaktorów językowych, którzy mają wieloletnie doświadczenie i są zawodowymi redaktorami wyspecjalizowanymi w języku prawniczym. Każdy zeszyt przechodzi dokładną redakcję - czterokrotnie przeprowadzana jest korekta przez profesjonalistów, nie licząc korekty autorskiej. "Palestra" indeksowana jest w Index Copernicus. Trwają procedury związane z wpisaniem „Palestry” do trzech międzynarodowych baz danych, w tym do ERIH PLUS oraz krajowych: BazHum. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny - a.redzik@uw.edu.pl, 604216322 - dr hab. Adam Redzik