×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Cyfrowa Gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji

Książka
Dominik Batorski [1] , Edwin Bendyk , Mirosław Filiciak , Adam Płoszaj
2012 polski
MGG Conference Sp. z o.o.
Liczba arkuszy: 6
Warszawa
Identyfikatory
-
 • 9788363557393
Bibliografia
-
 1. D., James Robinson, J. (2012). Why Nations Fail? New York:, Crown Business.
 2. Arthur, W.B. (1994). Increasing Returns and Path dependence in the Economy. Ann Arbor
 3. Arthur, W.B. (2011). The second economy. McKinsey Quarterly, Oct. 2011
 4. Batorski, D., i J.M. Zając, J.M. (red.) (2010). Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec internetu. Warszawa: UPC.
 5. Batorski, D. (2011). Diagnoza Społeczna 2011. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Contemporary Economics, 5(3), s. 299-327
 6. Bendyk, E. (2012). Punkt Przełomu. Trendy rozwojowe o zasięgu globalnym i regionalnym. Warszawa: MGG Conferences.
 7. Benkler, Y. (2008). Bogactwo sieci. Jak Społeczna Produkcja Zmienia Rynek i Wolność. Warszawa WAiP.
 8. Brynjolfsson, E. i A. McAfee (2011). Race Against The Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy. Digital Frontier Press.
 9. Carmena, J.M. (2012). How to Control a Prosthesis With Your Mind, IEEE Spectrum.
 10. Carr, N. (2010). The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. W. W. Norton & Company.
 11. Castells, M. (2007). Wiek informacji. Tom 1. Społeczeństwo sieci, Warszawa
 12. CD Projekt RED (12.04.2012) www.cdprojektred.com/Press_Room/Aktualnosci,news_id,1559
 13. Cisco i GBN (2010). The Evolving Internet: Driving Forces, Uncertainties and Scenarios to 2025.
 14. Czerniawska, D. (2012). Wykluczenie cyfrowe Strukturalne uwarunkowania korzystania z Internetu w Polsce i województwie mazowieckim. Warszawa: MGG Conferences.
 15. Czerniawska, D., i D. Batorski, D. (2012). Technologie informacyjno-komunikacyjne w gospodarstwach domowych województwa mazowieckiego. Warszawa: MGG Conferences.
 16. Davenport, T.H. i J.C. Beck (2001). The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business. Harvard Business Review Press
 17. Dawidow, W.H. (2011). Overconnected: The Promise and Threat of the Internet. Delphinium Books.
 18. de Solla Price D.J. (1967). Mała nauka – wielka nauka. Warszawa PWN.
 19. Engelbart, D. (1962) Augmenting Human Intellect www.invisiblerevolution.net/engelbart/full_62_paper_augm_hum_int.html (dostęp 28.06.2012).
 20. Filiciak, M. i inni (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. www.wyborcza.pl/mlodziimedia
 21. Filiciak, M. (2012). Treści cyfrowe. Przemiany modeli biznesowych i relacji miedzy producentami i konsumentami. Warszawa: MGG Conferences.
 22. Friedman, T.L. (2001). Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację. przekł. Tomasz Hornowski, Poznań.
 23. Gazeta Prawna (25.04.2012) Polska rajem dla smartfonów. W tym roku kupimy ich 5 mln biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/612691,polska_rajem_dla_smartfonow_w_tym_roku_kupimy_ich_5_mln.html
 24. Gemius (2011). Raport E commerce 2011.
 25. GfK Polonia 2012 za: networkedblogs.com/tVIfr
 26. Gleick J. (2011). The Information: A History, a Theory, a Flood. New York: Pantheon Books.
 27. Głomb, K., R. Stefanowski, J. Wojnarowski (2010). Polska Cyfrowa Równych Szans. Memoriał w sprawie koniecznych zmian w zarządzaniu rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce [dokument elektroniczny], www.mwi.pl/aktualnosci/206-memorial-polski-internet-rownych-szans.html (dostęp: 02.04.2012).
 28. Goldensubmarine (2012). Marketing mobilny 2011-2012. 360 Interactive. 360interactive.pl/#/infografiki/galeria/marketing-mobilny
 29. Guardian (24.04.2012) www.guardian.co.uk/media/appsblog/2012/apr/24/financial-times-web-app-2m?newsfeed=true
 30. GUS (2010). Społeczeństwo informacyjne w Polsce – Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010. Warszawa: GUS.
 31. Hatalska, N., A. Polak (2012). Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej – nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów. Warszawa: MGG Conferences.
 32. Herbst, J. (2012). Przemiany rynku pracy i struktury gospodarki w województwie mazowieckim w kontekście rozwoju technologii informacji i komunikacji. Warszawa: MGG Conferences.
 33. Iyengar, Sh. (2010). The Art of Choosing. Twelve.
 34. Jasiewicz, J. (2012). Przygotowanie do pracy w środowisku informacyjnym. Warszawa: MGG Conferences.
 35. Jemielniak D. (2008). Zarządzanie wiedzą – pojęcia podstawowe. [w:] Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.) (2008). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 36. Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.) (2008). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 37. Klincewicz K. (2008). Systemy i struktury gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy. [w:] Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.) (2008). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 38. Kramer, L. (2010). C-Scape: Conquer the Factors Changing Business Today. Vook.
 39. Kulisiewicz, T., M. Średniawa (2012). Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego. Warszawa: MGG Conferences.
 40. Kulisiewicz, T., M. Średniawa (2012). Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP. Warszawa: MGG Conferences.
 41. Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Kraków (2012). Oprac. T. Geodecki, G. Gorzelak, J. Górniak, J. Hausner, S. Mazur, J. Szlachta, J. Zaleski. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 42. Lecinski, J. (2011). ZMOT - Winning the Zero Moment of Truth. Google.
 43. Majdak P. (2007). Sklepy internetowe w Polsce. Zróżnicowania przestrzenne i aspekty społeczne. Studia Regionalne i Lokalne. Nr 3(29)/2007.
 44. McKinsey Global Institute (2011). Big Data: The next frontier for innovation, competition and productivity. www.mckinsey.com/insights/mgi/research/technology_and_innovation/big_data_the_next_frontier_for_innovation
 45. McPherson, A., B. Proffitt, R. Hale-Evans (2008). Estimating the Total Development Cost of a Linux Distribution, The Linux Foundation.
 46. Mettler, A. i A.D. Williams (2011). The Rise of the Micro-Multinational: How Freelancers and Technology-Savvy Start-Ups are Driving Growth, Jobs and Innovation. Lisbon Council.
 47. Moreno, J.D. (2012). Mind Wars: Brain Science and the Military in the 21st Century. Bellevue Literary Press.
 48. Nadolny, M. (2012). Data economy – gospodarka oparta na danych. Warszawa: MGG Conferences.
 49. Neuwirth, R. (2011). Stealth of Nations: The Global Rise of the Informal Economy. Pantheon.
 50. Obłój K. (2007). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 51. Ogburn, W.F. (1922). Social Change with Respect to Culture and Original Nature, New York.
 52. Olechnicka A., A. Płoszaj, M. Smętkowski, K. Wojnar (2010). Warszawa innowacyjna – diagnoza potencjału. Warszawa: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
 53. Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You.
 54. Peszat, K., A. Płoszaj, D. Batorski (2012). Technologie informacyjno-komunikacyjne a samorząd lokalny i rozwój lokalny w województwie mazowieckim. Warszawa: MGG Conferences.
 55. Płoszaj, A. (2008) Społeczeństwo informacyjne i jego przestrzenne zróżnicowanie, w: IT w administracji, Nr. 11/2008
 56. Płoszaj, A. (2012). Potencjał instytucji naukowych i szkół wyższych w województwie mazowieckim na tle krajowym. Warszawa: MGG Conferences.
 57. Rifkin, J. (1995). The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. Putnam Publishing Group
 58. Rydz, A. (2008). Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą. [w:] Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.) (2008). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 59. Rzeczpospolita (07.04.2012) Tani tablet zdobywa polski rynek. archiwum.rp.pl/artykul/1134783_Tani_tablet_zdobywa_polski_rynek.html
 60. Simon, J. (1998). The Ultimate Resource 2 www.juliansimon.org/writings/Ultimate_Resource/ (dostęp 28.06.2012).Warsh, D. (2012). Wiedza i bogactwo narodów, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.2012
 61. TNS Digital Life (2011). Digital Life. www.tnsdigitallife.pl/
 62. Urry, J. (2007). Mobilities. Polity Press.
 63. Weinberger, D. (2012). Too Big to Know: Rethinking Knowledge Now That the Facts Aren’t the Facts, Experts Are Everywhere, and the Smartest Person in the Room Is the Room. New York: Basic Books.
 64. Zając, J. (2012). Technologie informacyjne i komunikacyjne a zarządzanie personelem. Warszawa: MGG Conferences.
Zacytuj dokument
-