×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Polska Bibliografia Naukowa

Rozdział
2013 polski
Liczba arkuszy: 0,5
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Cechy publikacji
-
  • Rozdział w książce
  • Zrecenzowana naukowo
  • Konferencyjna
Dyscypliny naukowe
-
Bibliologia i informatologia , Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Słowa kluczowe
-
Dane konferencji
-
  1. BBD 2013 Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013
  2. 2013-04-17 - 2013-04-19
  3. Poznań, Polska
Abstrakty ( polski )
-
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) jest elementem powstającego od roku 2010 systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on, będącego własnością Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasadniczym celem PBN jest agregacja informacji o dorobku publikacyjnym polskich naukowców i jednostek naukowych zarówno dla celów ewaluacji, jak i analiz. Baza danych PBN opierać się będzie na istniejących bibliografiach instytucjonalnych oraz danych wprowadzanych bezpośrednio przez autorów. System udostępniony został we wczesnej wersji beta, która jest na bieżąco rozwijana i dostosowywana do potrzeb zgłaszanych przez użytkowników. W niedalekiej przyszłości funkcje PBN zostaną rozszerzone o repozytorium prac dyplomowych bronionych na polskich uczelniach.
Abstrakty ( angielski )
-
Polish Scholarly Bibliography (PBN) is a component of a country-wide system POL-on, a System for Information About Higher Education in Poland, developed for Ministry of Science and Higher Education in Poland. The PBN has been created to aggregate information about scientific publication of Polish reasearchers and scientific institutions. This data is necessary both for evaluation and for deep analysis of the scholarly communication in Poland. The PBN is a database, which combines data from existing institutional bibliographies with direct input of the publication metadata with web interface. The system is already available to the users in beta version, and is adopted to the user needs. It is expected that soon it will be extended as a central repostory for the thesis in Poland.
Zacytuj dokument
-