×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Przewidywanie ewapotranspiracji wskaźnikowej w sadzie na podstawie numerycznej prognozy pogody

Artykuł
Miron Bartosz Kursa [1] , Sławomir Walkowiak [1] , Witold Rudnicki [1]
2011 polski
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Cechy publikacji
-
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Forecasting the potential evpotranspiration In the orchard with thr numerical weather forecast
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Numeryczne prognozy pogody osiągnęły już dostateczny poziom dokładności i wiarygodności by w wypadku braku danych pomiarowych traktować przewidywania z modeli jako najlepszą możliwą reprezentację stanu atmosfery w danym miejscu i czasie. W pracy omawiamy zastosowanie modelu numerycznego CO-AMPS do obliczania i prognozowania ewapotranspiracji wskaźnikowej ET0. ET0 jest obliczana na podstawie danych z modelu, mieszanych danych z modelu i pomiarowych. Zastosowano również metody uczenia maszynowego do poprawy jakości przewidywań modelu. Wyniki wskazują, że w wypadku braku danych pomiarowych zastosowanie danych z numerycznej prognozy daje bardzo dobrą zgodność przewidywanego ET0 z obliczonym z danych pomiarowych. Modele hybrydowe wykazują nieco większą dokładność od modeli czysto symulacyjnych a zastosowanie uczenia maszynowego pozwala na kolejne podniesienie jakości modelu ET0.
Abstrakty ( angielski )
-
Numerical weather forecasts have reached the acuraccy and reliability level that their results can be used as a replacement for the measurements of weather parameters when the availability of the latter is limited. Here we present the application of the COAMPS numerical weather forecast model to prediction of the potential evapotranspiration ET0. ET0 is computed using the data from the model. Also a hybrid model with part of the data coming from the model and part of the data from the measurements was used. Additionally a machine learning methods were used to improve model skill. The results show that application of the simulated data gives very good agreement of the predicted ET0 with that computed using measurement data. Hybrid models are slightly better than the purely simulationbased and machine learning allows for further improvement od the ET0 models.
Bibliografia
-
  1. Penman, H.L. (1948). Natural evaporation from open water, bare soil and grass. Proc. Roy. Soc. London A, 194, 120-145.
  2. Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M. (1998). Crop Evapotranspiration—Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation and drainage paper 56. FAO Rome, Italy, s. 300.
  3. Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45, 5-32.
  4. Chen, S., Cummings, J. A., Doyle, J. D., Hodur, R. M., Holt, T. R., Liou, C. S., Liu, M., Mirin, A., Ridout, J. A., Schmidt, J. M., Sugiyama, G., Thompson, W. T. (2003). COAMPS Version 3 model description. NRL/PU/7500-03-448. Naval Research Laboratory, Monterey, CA. s. 143.
  5. Davies, T., Cullen, M. J. P., Malcolm, A. J., Mawson, M. H., Staniforth, A., White, A., Wood, N. (2005). A new dynamical core for the Met Office’s global and regional modelling of the atmosphere. Q. J. R. Meteorol. Soc., 131, 1759–1782.
  6. Hargreaves, G.H., Samani, Z.A. (1985). Reference crop evapotranspiration from temperature. Transaction of the ASAE, 28, 96-99.
Zacytuj dokument
-