×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Prognoza potrzeb wodnych – internetowa platforma prognozowania potrzeb wodnych roślin sadowniczych zrealizowana w ramach projektu PROZA

Artykuł
2013-06 polski
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Identyfikatory
-
Cechy publikacji
-
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Water requirement forecast-internet platform for forecasting fruit crop water needs prepared in the frames of PROZA project
Dyscypliny naukowe
-
Ogrodnictwo
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
W 1997 roku Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) uruchomiło publiczny, internetowy serwis pogodowy, który dostarcza szczegółowych prognoz dla odbiorców indywidualnych i jest podstawą do prowadzenia wielu powiązanych projektów naukowych. Rozpoczęty we wrześniu 2009 trzyletni projekt PROZA korzysta z serwisu pogodowego ICM. Jednym z partnerów ICM w projekcie PROZA jest Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, który jest współwykonawcą Zadania 3 - „Zastosowanie wyników numerycznych prognoz pogody w leśnictwie i sadownictwie". W ramach tego zadania opracowano internetową platformę prognoz występowania przymrozków i potrzeb wodnych roślin sadowniczych https://prognozy. projekt-proza.pl/. Użytkownik po zalogowaniu ma możliwość indywidualnego skonfigurowania prognozy. Prognoza Potrzeb Wodnych Roślin Sadowniczych, zawiera informacje o prognozach na najbliższe trzy dni, ewapotranspiracji wskaźnikowej, bilansie klimatycznym oraz potrzebach wodnych głównych gatunków roślin sadowniczych. Prognoza przewiduje także zawartość wody dyspozycyjnej lub bardzo łatwo dostępnej w strefie korzeniowej roślin. Dane takie mogą znacznie ułatwić sterowanie nawadnianiem, a przez to zwiększyć efektywność wykorzystania wody. Wstępna ocena jakości prognozowania wykazuje jego praktyczną przydatność.
Abstrakty ( angielski )
-
In 1997 the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling (ICM), University of Warsaw launched the Internet weather service which delivers numerical weather forecasts for individual consumers and has become a basis for several weather-related scientific projects. The project “Oper-ational decision-making based on atmospheric conditions” (PROZA) (started in September 2009) utilizes data obtained from weather service provided by ICM. The Research Institute of Horticulture is one of the partners in the project. The institute participates in task 3 of the project: “Application of numerical weather forecasts in forestry and fruit farming”. In the frame of this task, an Internet platform for forecasting of spring frosts and fruit crop water needs was developed. https://prognozy.projekt-proza.pl/. A user (after logging in) has access to the fol-lowing information (forecast is prepared for 3 days): ETo, precipitation, climatic water balance and water requirements of major fruit crops. Data on amount of (easily) available water in root zone are also available. The information provided by the service make controlling of irrigation easier and thus improve agricultural water use efficiency. The estimation of forecasting quality showed that the accuracy of forecast was high proving its practical value for fruit growers.
Bibliografia
-
 1. Allen R.G., Pereira S., Raes D., Smith M. Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56, 1998, 300 ss.
 2. Breiman L., Friedman J., Stone C. J., Olshen, R. A. Classification and regression trees. Chapman & Hall/CRC. 1984, 358 ss.
 3. Breiman L. Random forests. Machine learning, 45(1), 2001, s. 5-32.
 4. Day K.R. Orchard factors affecting postharvest stone fruit quality. HortScience (32) 1997, s. 820-823.
 5. Dori K., Behboidian M.H., Zagebe-Deminguez J.A. Water relations, growth, yield, and fruit quality of hot pepper under deficit irrigation and partial root zone drying. Scientia Hortic. (104) 2005, s. 137-149.
 6. Ek M., Mitchell K., Lin Y., Rogers E., Grunnmann P., Koren V., Gayno K., Trapley J. Implementation of NOAH land surface model advances in the National Centres for Environmental Protection operational mesoscal ETA model. J.Geophys. Res. 108, 2003, s. 8851 – 8866.
 7. Farmer A., Bassi S., Fergusson M. Water Scarcity and Droughts. Policy Department A: Economic and Scientific Policy, DG Internal Policies, European Parliament. 2008, http://www.ieep.eu/assets /427/water_scarcity.pdf
 8. Hodur R.M. The Neval Research Laboratory`s Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale Prediction System (COAMPS). Mon. Wea. Rev. 135, 1997, s. 1414-1430.
 9. Jakubiak B., Cieślikiewicz W., Herman-Iłżycki L., Lech P., Rudnicki W., Treder W. Cele zadania i wstępne wyniki projektu PROZA. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6, 2011, s. 7-20.
 10. Kuchar L., Iwański S. Symulacja opadów atmosferycznych dla oceny potrzeb nawodnień roślin w perspektywie oczekiwanych zmian klimatycznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5, 2011, s. 7-18.
 11. Melonek M. Porównanie wyników weryfikacji modeli numerycznych prognoz pogody działających operacyjnie w ICM. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6, 2011, s. 31-42.
 12. Ogallo L. A., Boulahya M. S., Keane T. Applications of seasonal to interannual climate prediction in agricultural planning and operations. Agric. Forest Meteorol. 103, 2000, s.159-166
 13. Pérez-Pastor A., Ruiz-Sánchez M.C., Martínez J.A., Nortes P.A., Artés F., Domingo F. Effect of deficit irrigation on apricot fruit quality at harvest and during storage. J. Sci. Food Agric. 87: 2007, s. 2409–2415.
 14. Petr J. Weather and yield. Elsevier, Amsterdam, 1991. 288 ss.
 15. Treder W,. Klamkowski K., Krzewińska D., Tryngiel-Gać A. Najnowsze trendy w nawadnianiu upraw sadowniczych - prace badawcze związane z nawadnianiem roślin prowadzone w ISK w Skierniewicach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6, 2009, s. 95-107.
Zacytuj dokument
-