×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Nieliniowa analiza statyczna belek ażurowych o kołowych wycięciach

Rozdział
Monika Łysa [1] , Mariusz Ruchwa [1]
2014 polski
Liczba arkuszy: 1,19
Cechy publikacji
-
 • Rozdział w książce
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Nonlinear static analysis of steel cellular beams with circular excision
Dyscypliny naukowe
-
Budownictwo
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Praca dotyczy statycznej analizy nieliniowej belek ażurowych przy uwzględnieniu różnych wariantów wzmocnienia środnika belki w strefie podporowej. Przy pomocy Metody Elementów Skończonych została przeprowadzona analiza numeryczna z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznych oraz fizycznych. Zostały wyznaczone rozkłady i wartości przemieszczeń, naprężeń zastępczych oraz odkształceń plastycznych z uwzględnieniem lokalnych koncentracji we wszystkich wariantach wzmocnienia belek. Uzyskane rezultaty, dotyczące przyjętych wariantów wzmocnienia belek, pozwoliły na wskazanie najbardziej korzystnego rodzaju wzmocnienia.
Abstrakty ( angielski )
-
The study concerns the nonlinear static analysis of cellular beams with various variants of beam web reinforcement in the zone of support. Numerical analysis has been performed using the Finite Element Method, taking into account the geometric and physical nonlinearity. The distribution and value levels of displacements, equivalent stresses and plastic strains have been determined, as well as local concentration for all reinforcement variants. Achieved results concerning the assumed variants of reinforcement allowed to define the most convenient type of reinforcement.
Bibliografia
-
 1. Bródka J., Łubiński M.: Lekkie konstrukcje stalowe. Arkady, Warszawa 1971.
 2. Bródka J., Broniewicz M.: Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów. Podręcznik inżyniera. PWT, Rzeszów 2013.
 3. ACB®. Belki ażurowe z otworami kołowymi. ArcelorMittal 2012.
 4. Bąk R., Burczyński T.: Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. WNT, Warszawa 2001.
 5. Bednarski T.: Mechanika plastycznego płynięcia w zarysie. PWN, Warszawa 1995.
 6. Wyrzykowski J.W., Pleszakow E., Sieniawski J.: Odkształcanie i pękanie metali. WNT, Warszawa 1999.
 7. Rakowski G., Kacprzyk Z.: Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2005.
 8. Cook R., Malkus D., Plesha M.: Concepts and Applications of Finite Element Analysis. John Wiley & Sons 1989.
 9. Belytschko T., Liu W.K., Moran B.: Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures. John Wiley & Sons 2000.
 10. Łysa M.: Rozkład naprężeń w zginanych belkach ażurowych. Politechnika Koszalińska, WILŚiG 2013.
 11. Łysa M.: Nieliniowa analiza statyczna belek ażurowych. Politechnika Koszalińska, WILŚiG 2014.
 12. Abaqus Analysis User's Manual. Dassault Systèmes Simulia Corp., Providence 2012.
Zacytuj dokument
-