×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Po czym rozpoznać dobre repozytorium?

Artykuł
Czasopismo : Biblioteka i Edukacja   Zeszyt: 6
Tomasz Lewandowski [1] , Michał Starczewski [1]
2014-12 polski
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Cechy publikacji
-
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
How to recognize a good repository?
Dyscypliny naukowe
-
Bibliologia i informatologia
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Starannie prowadzone repozytorium to repozytorium dopasowane do całego systemu repozytoryjnego, obejmującego repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe oraz repozytoria danych. Wymiana metadanych umożliwia powstawanie agregatorów. Ważna jest nie tylko dostępność treści w Internecie, ale również ich widoczność. Repozytoria mogą poprawiać widoczność zdeponowanych w nich treści uwzględniając wymogi wyszukiwarek internetowych, które dla wielu użytkowników są podstawowym sposobem pozyskiwania informacji naukowej. W artykule przedstawiono generalne zasady poprawiania widoczności w Internecie, a także kilka szczegółowych wskazówek.
Abstrakty ( angielski )
-
A carefully conducted repository fits well into the whole repository system, which includes institutional and discipline repositories, as well as data repositories. It is possible to develop metadata aggregators owing to metadata exchange. Visibility is no less important than access to the materials on the Internet. Repositories can improve visibility of the deposited materials by taking into account the requirements of search engines, which are the basic means of obtaining scientific information for many users. The article presents general rules of improving online visibility and a few specific pieces of advice.
Bibliografia
-
 1. Adamick J., Reznik-Zellen R., Representation and recognition of subject repositories, “D-Lib Magazine”, [online], 2010, Vol. 16, nr 9/10 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dlib.org/dlib/september10/adamick/09adamick.html.
 2. Aguillo I. F. [et al.], Indicators for a webometric ranking of Open Access repositories, “Scientometrics”, [online], 2010, Vol. 82, nr 3, s. 477-486 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://digital.csic.es/bitstream/10261/32190/1/Ranking%20of%20Repositories.pdf.
 3. Arlitsch K., O’Brien P. S., Improving the visibility and use of digital repositories through SEO [online], 2013 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=KxKSAwAAQBAJ.
 4. Arlitsch K., O’Brien P. S., Invisible institutional repositories : addressing the low indexing ratios of IRs in Google Scholar, "Library Hi Tech", [online], 2012, Vol. 30, nr 1, s. 60-81 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://scholarworks.montana.edu/xmlui/bitstream/handle/1/3193/Arlitsch-Obrien-LHT-GS-final-revised_2012-02-18.pdf.
 5. Bergman M. K., White Paper: the deep Web: surfacing hidden value, “Journal of Electronic Publishing”, [online], 2001, Vol. 7, nr 1 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/idx/j/jep/3336451.0007.104/--white-paper-the-deep-web-surfacing-hidden-value?rgn=main;view=fulltext.
 6. Björk B. C. [et al.], Anatomy of green Open Access, “Journal of the American Society for Information Science and Technology”, [online], 2014, Vol. 65, nr 2, s. 237-250 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.openaccesspublishing.org/apc8/Personal%20VersionGreenOa.pdf.
 7. Björk B. C. [et al.], Open Access to the scientific journal literature: situation 2009. In PLOS ONE [online], 2010 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0011273.
 8. Calderón Martinez A., Ruiz Conde E., The participation and Web visibility of university digital repositories in the European context, “Comunicar: Media Education Research Journal”, 2013, Vol. 20, nr 40, s. 193-200.
 9. COAR - Annual Report 2013/14. In Confederation of Open Access Repositories [online], 2014 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: https://www.coar-repositories.org/files/COAR-Annual-Report-2013-14_public.pdf.
 10. Cothran T., Google Scholar acceptance and use among graduate students : a quantitative study, "Library and Information Science Research", [online], 2001, Vol. 33, nr 4, s. 293-301 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740818811000594.
 11. De Rosa C. [et al.], Perceptions of libraries and information resources : a report to the OCLC Membership [online], 2005 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: https://oclc.org/content/dam/oclc/reports/pdfs/Percept_all.pdf.
 12. Eve M., Schwarz B., Q&A : Martin Eve on why we need a public library of the humanities and social sciences, “Library Journal”, [online], 2013, January 15 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://lj.libraryjournal.com/2013/01/oa/qa-martin-eve-on-why-we-need-a-public-library-of-the-humanities-and-social-sciences/.
 13. Gentil-Beccot A., Mele S., Brooks T. C., Citing and reading behaviours in high-energy physics : how a community stopped worrying about journals and learned to love repositories, “Scientometrics”, [online], 2009, Vol. 84, nr 2, s. 345-355 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0906/0906.5418.pdf.
 14. Hatala M. [et al.], The interoperability of learning object repositories services : standards, implementations and lessons learned. In Proceedings of the 13th International World Wide Web conference on Alternate track papers & posters [online], 2004, s. 19-27 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1013371.
 15. Inclusion guidelines for webmasters. In Google Scholar [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html.
 16. Jacsó P., Google Scholar : the pros and the cons, “Online Information Review”, [online], 2006, Vol. 29, nr 2, s. 208-214 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.researchgate.net/publication/220207633_Google_Scholar_the_pros_and_the_cons/file/3deec528451d9a5d5a.pdf.
 17. Jacsó P., Google Scholar revisited, “Online Information Review”, [online], 2008, Vol. 32, nr 1, s. 102-114 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://cs.unibo.it/~cianca/wwwpages/dd/08Jacso.pdf.
 18. Kemann M., Kleppe M., Scagliola S., Just Google it – digital research practices of humanities scholars. In Mills C., Pidd M., Ward E., Proceedings of the Digital Humanities Congress 2012 : Studies in the Digital Humanities, [online], 2014 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://arxiv.org/abs/1309.2434.
 19. Laakso M., Björk B. C., Anatomy of open access publishing : a study of longitudinal development and internal structure, “BMC Medicine”, [online], 2012, Vol. 10, October, art. nr 124 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/124.
 20. Metadata Task Force Report. W3C Editor’s Draft 20 September 2014. In World Wide Web Consortium [online], 2014 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://w3c.github.io/dpub-metadata/.
 21. Open Access Repository Ranking [online], 2014 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://repositoryranking.org.
 22. Orduna-Malea E., López-Cózar E. D., The dark side of Open Access in Google and Google Scholar : the case of Latin-American repositories [online], 2005 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://arxiv.org/abs/1406.4331.
 23. Ortega J. L., Aguillo I. F., Microsoft Academic Search and Google Scholar Citations : a comparative analysis of author profiles, “Journal of the Association for Information Science and Technology”, [online], 2014, Vol. 65, nr 6, s. 1149-1156 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://jlortega.scienceontheweb.net/articles/Ortega_Aguillo_MAS_GSC.pdf.
 24. Page L. [et al.], The PageRank citation ranking : bringing order to the Web. In Stanford InfoLab [online], 1998 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/1/1999-66.pdf.
 25. Pinfield S. [et al.], Open-access repositories worldwide, 2005-2012 : past growth, current characteristics and future possibilities, "Journal of the Association for Information Science and Technology”, [online], 2014 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.23131/full.
 26. Szprot J. (red.), Otwarta nauka w Polsce 2014 : diagnoza [online], 2014 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=13.
 27. Thomas C., McDonald R. H., Measuring and comparing participation patterns in digital repositories, “D-Lib Magazine”, [online], 2007, Vol. 13, nr 9/10 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dlib.org/dlib/september07/mcdonald/09mcdonald.html.
 28. Tinkler J., Open Access + social media = increased downloads. In YouTube [online], 2014 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=inYzQABuJ-Y.
 29. Użyteczność serwisu i analiza SEO – droga do sukcesu. In Centrum Projektów Informatycznych [online], 2013 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cpi.gov.pl/article,uzytecznosc_serwisu_i_analiza_seo___droga_do_sukcesu_,354.html.
 30. Werla M., Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych. In Materiały Konferencyjne EBIB [online], 2013, Nr 24 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/viewFile/43/166.
 31. Van de Velde E., The metadata bubble. In SciTechSociety [online], 2014 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://scitechsociety.blogspot.com/2014/10/the-metadata-bubble.html.
 32. Xia J., A comparison of subject and institutional repositories in self-archiving practices, „The Journal of Academic Librarianship‟, [online], 2008, Vol. 34, nr 6, s. 489-495 [dostęp: 2014-11-02]. Dostępny w World Wide Web: http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/105552/1/Self-archiving.pdf.
Zacytuj dokument
-