×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Mazowieckie przedsiębiorstwa, pracownicy i samorządy wobec globalnych i regionalnych trendów gospodarczych. Perspektywa adaptacyjności

Książka
2015 polski
MGG Conferences
Liczba arkuszy: 2,6
40 , Warszawa
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Identyfikatory
-
 • 9788363557577
Cechy publikacji
-
 • Ekspertyza/Raport badawczy
Dyscypliny naukowe
-
Ekonomia , Geografia , Nauki o polityce publicznej , Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Bibliografia
-
 1. Batorski, D. (red.), Bendyk, E., Filiciak, M., Płoszaj, A. (2012). Cyfrowa gospodarka – Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji. Warszawa: MGG Conferences.
 2. Batorski, D., Błażewicz, M., Czerniawska, D., Pacuska, M. (2014). Baza danych z badania Uwarunkowania adaptacyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Warszawa: ICM Uniwersytet Warszawski.
 3. Batorski, D., Błażewicz, M. (2015). Diagnoza stanu i trendy na rynku pracy w województwie mazowieckim. Warszawa: MGG Conferences.
 4. Boschma, R. (2014). Towards an evolutionary perspective on regional resilience. Papers in Innovation Studies, 14.
 5. Celińska-Janowicz, D., Peszat, K., Płoszaj, A., Rok, J. (2014). Inspiracje dla rozwoju lokalnego. Katalog dobrych praktyk z przeglądu międzynarodowego. Warszawa: MGG Conferences, s. 134.
 6. Celińska-Janowicz, D., Peszat, K., Płoszaj, A., Rok, J. (2014a). Jak wspierać adaptacyjność na poziomie lokalnym? Lista sprawdzająca dla samorządów. Warszawa: MGG Conferences, s. 42.
 7. Celińska-Janowicz, D., Płoszaj, A. (red.) (2015) Rozwój lokalny w turbulentnym otoczeniu: mazowieckie samorządy wobec wyzwań adaptacyjności. Warszawa: MGG Conferences.
 8. Chilimoniuk-Przeździecka, E., Klimczak, T. (2014) Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw – wyniki badania PARP, Warszawa: IV Konferencja Badawcza PARP Przedsiębiorczość jutra. Pobrano 20.02.2015 z: http://badania.parp.gov.pl/fies/74/75/76/22340.pdf
 9. Czerniawska, D., Błażewicz M., Pacuska, M., Pańkow, M. (2015) Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych. Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane. Warszawa: MGG Conferences.
 10. Fankhauser, S., Smith, J.B., Tol, R.S.J. (1999). Weathering climate change: some simple rules to guide adaptation decisions. Ecological Economics, 30, 67–78.
 11. Gorzelak, G., Jałowiecki, B. (1998) Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach. Studia Regionalne i Lokalne, 25(58). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 12. Gorzelak, G. (2000) Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego – na przykładzie Programu Inicjatyw Lokalnych. Studia Regionalne i Lokalne, 3(3)/2000, s. 99–120.
 13. Gorzelak, G., Jałowiecki, B. (2014) Koniunktura w Polsce lokalnej 2013. Studia Regionalne i Lokalne, 4(58). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 5–24.
 14. Gorzelak, G., Smętkowski, M. (2005) Metropolia i jej region. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 224.
 15. Hajer, M., Dassen, T. (2014) Smart about Cities. Visualising the Challenge for 21st Century Urbanism. Rotterdam: nai010 publishers. s. 29.
 16. Hausner, J. (red.) (2012). Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? Kraków: Fundacja GAP.
 17. Hausner, J. (red.) (2013). Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej. Kraków: Fundacja GAP.
 18. Holling, C.S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, 4, s. 1–23.
 19. Levin, S.A. (1998). Ecosystems and the biosphere as complex adaptive systems. Ecosystems, 1(5), 431–436.
 20. Martin, R. (2011). Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic Geography, 12(1), 1–32.
 21. Olejniczak, K. (red.) (2012) Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 280.
 22. Plawgo, B., Grabska, A., Klimczuk-Kochańska, M., Klimczak, T., Stypułkowski, W. (2013) Analizy potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 23. Simmie, J., Martin, R. (2010). The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1), 27–43.
 24. Smit, B., Burton, I., Klein, R., Wandel, J. (2000). An anatomy of adaptation to climate change and variability. Climatic Change, 45, 223–251.
 25. Smit, B., Wandel, J. (2006). Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. Global Environmental Change, 16(3), 282–292.
 26. Taleb, N.N. (2013). Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy. Warszawa: Kurhaus Publishing.
Zacytuj dokument
-