×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Wpływ nowych technologii na rynek pracy – pozycja użytkowników i bezrobocie technologiczne.

Artykuł
Czasopismo : Contemporary Economics   Tom: 9, Zeszyt: 4, Strony: 186-199
2015-12-15 polski
Liczba arkuszy: 1
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Identyfikatory
-
Cechy publikacji
-
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • Zrecenzowana naukowo
Dyscypliny naukowe
-
Ekonomia , Socjologia
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Internet i nowe technologie mają istotne znaczenie dla rynku pracy. Jednak wpływ zmian technologicznych nie jest jeszcze dobrze poznany. Niniejszy artykuł w oparciu o panel Diagnozy społecznej i dane z lat 2005-2015 analizuje dwa główne wymiary wpływu nowych technologii na rynek pracy. Po pierwsze, wszechstronnie analizowany jest wpływ faktu i sposobów korzystania z internetu na pozycję zawodową użytkowników. Rozpatrywane są szanse na znalezienie pracy osób bezrobotnych, utrzymania pracy przez pracujących, a także poprawy sytuacji zawodowej osób aktywnych zawodowo, rozumianej jako zmiana pracy na lepiej płatną, znalezienie dodatkowej pracy lub uzyskanie awansu. Analizowany jest także wpływ korzystania na zmiany dochodów. Po drugie, analizowane są także bardziej długofalowe efekty wpływu technologii na zmianę sposobów wykonywania pracy, a w konsekwencji na zmianę popytu na pracę w wielu zawodach. Technologie mogą przyczyniać się do zwiększania efektywności pracowników, ale również do zastępowania części pracy, która dotychczas była wykonywana przez ludzi pracą maszyn i oprogramowania. W niniejszym artykule korzystając z oszacowań ryzyka automatyzacji dla ponad siedmiuset zawodów, którą opracowali Frey i Osborne (2013) szacujemy odsetek zatrudnionych w Polsce, którzy w najbliższych latach będą zagrożeni utratą pracy w wyniku komputeryzacji i robotyzacji na ponad 40 proc.. Pokazujemy że, już teraz ryzyko automatyzacji zawodów jest istotnie związane z poziomem bezrobocia. Co więcej, osoby szukające pracy w zawodach, które nie są zagrożone automatyzacją znacznie łatwiej znajdują prace, niż bezrobotni z zawodów wysoko zagrożonych. Należy jednak odnotować, że widoczny jest także proces dostosowania rynku pracy do zjawiska automatyzacji. Część osób aktywnych zawodowo zmienia wykonywany zawód i są to częściej zmiany do zawodów o niższym poziomie ryzyka automatyzacji. Również osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy nieco częściej podejmują pracę w mniej zagrożonych zawodach.
Zacytuj dokument
-