×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Technologie i media w domach i w życiu Polaków

Artykuł
Czasopismo : Contemporary Economics   Tom: 9, Zeszyt: 4, Strony: 373-395
2015-12-15 polski
Liczba arkuszy: 2
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Identyfikatory
-
Cechy publikacji
-
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • Zrecenzowana naukowo
Dyscypliny naukowe
-
Socjologia
Abstrakty ( polski )
-
Niniejszy artykuł poświęcony jest dostępności w gospodarstwach domowych i korzystaniu z internetu na tle innych mediów w Polsce. W oparciu o dane Diagnozy społecznej z lat 2003-2015 szczegółowo pokazane zostaną trendy związane z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z internetu korzysta już dwie trzecie dorosłych, zwiększa się czas spędzany w sieci, rośnie przepustowości łącz internetowych i wraz ze smartfonami upowszechnienia się wykorzystanie mobilnego dostępu do sieci. Jednak przyrost nowych użytkowników jest coraz wolniejszy, a co wię-cej prawie połowa niekorzystających nie zagląda do sieci, choć ma komputer z dostępem we własnym gospodarstwie domowym. Analizy uwarunkowań korzystania i przyczyn braku dostępu wskazują, że kluczową barierą jest brak mo-tywacji. Korzystanie z sieci analizowane jest na tle innych mediów. Upowszechnienie internetu nie powoduje znaczą-cego spadku popularności telewizji, która nadal jest kluczowym medium dla większości Polaków. W artykule przed- stawione jest zróżnicowanie czasu poświęcanego na telewizję, internet i prasę w różnych grupach społeczno-demo- graficznych. Szczegółowo analizowane jest to, w jaki sposób Polacy korzystają z internetu. Wielu użytkowników robi to w sposób bardzo ograniczony. Dla tych słabiej wykształconych, mieszkających w mniejszych miejscowościach i w gospodarstwach o niższych dochodach, internet jest przede wszystkim źródłem rozrywki. Natomiast użytkownicy lepiej wykształceni, z większych miast i zamożniejszych gospodarstw korzystają przede wszystkim w sposób instrumentalny. To zróżnicowanie sposobów korzystania jest czynnikiem pogłębiającym zjawisko wykluczenia cyfrowego.
Zacytuj dokument
-