×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Ocena niepowodzeń w części praktycznej egzaminu z radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej

Artykuł
Czasopismo : Medycyna Dydaktyka Wychowanie   Tom: 4, Strony: 27-32
2014 polski
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Cechy publikacji
-
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Most common errors assessment in practical examination in dentomaxillofacial radiology
Dyscypliny naukowe
-
Medycyna , Stomatologia
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Wstęp i cel pracy:Przeanalizowano wyniki egzaminu praktycznego z radiologii stomatologicznej i szczękowo--twarzowej. Celem pracy była identyfikacja błędów najczęściej popełnianych przez studentów oraz ocena głównych przyczyn niedostatecznego wyniku z egzaminu. Materiał i metoda:Egzamin w terminie „zerowym” zdawało 97 studentów V roku stomatologii. Błędy podzielono na dyskwalifikujące, duże i małe. Wyniki: Najczęstsze błędy popełniane przez studentów dotyczyły rozpoznawania ubytków próchnicowych, zaś najczęstszą przyczyną niezdania egzaminu było wystą-pienie błędu dyskwalifikującego – złamania w miejscu jego niewystępowania. Wnioski:Konieczne jest położenie większego nacisku na praktyczne rozpoznawanie chorób najczęściej występujących w praktyce stomatologicznej, a także artefaktów lub struktur anatomicznych naśladujących patologię. Konieczne jest także wprowadzenie opisu standardowego od lat początkowych studiów oraz regularna analiza wyników egzaminu.
Bibliografia
-
  1. 631 Dz.U. 2012 nr 0 poz. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i po-łożnictwa
  2. 1365 Dz.U. 2005 nr 164 poz. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
  3. Horner K. i inni. European guidelines on radiation protection in dental radiology; the safe use of radiographs in dental practice. 2004, European Commission, Brussel, Belgium, UvA 136.
  4. de Klerk G. Classical test theory (CTT). 2008 In M. Born, C.D. Foxcroft & R. Butter (Eds.), Online Readings in Testing and Assessment, International Test Commission.
  5. Lord F. M. i Novick M.R. Statistical theories of mental test scores. MA, 1968, Reading Addsion-Wesley
  6. Townsend JR C. M., Beauchamp D. R., Evers M. B., Renal transplantation/Complications of Renal Transplantation., 2004, Philadelphia, 17th ed Saunders-Elsevier, Sabiston Textbook of Surgery.
Zacytuj dokument
-