×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Antropologiczne podstawy bioetyki w ujęciu prawosławnym

Rozdział
Książka: Bioetyka   Strony: 90-108
2016 polski
Liczba arkuszy: 0,7
Cechy publikacji
-
 • Rozdział w książce
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
The anthropological basis of Orthodox bioethical reflection
Dyscypliny naukowe
-
Filozofia , Nauki teologiczne
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Celem publikacji jest przedstawienie antropologicznych podstawy prawosławnej refleksji bioetycznej. W ujęciu prawosławnym bioetykę można określić mianem ortopraksji w zakresie problematyki związanej z ingerencjami biomedycznymi w ludzkie życie. Prawosławna bioetyczna praxis bazuje na chrześcijańskiej antropologii i etosie przebóstwienia, nie jest antropocentryczna, lecz chrystocentryczna. Według niej człowiek nie jest jedynie bytem materialnym, lecz rzeczywistością osobową – duszą ucieleśnioną, stworzoną na obraz i podobieństwo Boże. Fakt ten stanowi o jego bezcennej wartości. Prawosławna refleksja bioetyczna podkreśla, że życia osoby ludzkiej nie można ograniczać jedynie do ziemskiej egzystencji, lecz na jej życie doczesne należy spoglądać w perspektywie wieczności, w perspektywie chwały Bożej, którą człowiek ma coraz bardziej jaśnieć, upodobniając się do obrazu swego Stworzyciela i Zbawiciela.
Abstrakty ( angielski )
-
The objective of this paper is to present the anthropological basis of Orthodox bioethical reflection. From the Orthodox point of view, bioethics can be described as orthopraxis in the scope of issues connected with medical intervention in human life. Orthodox bioethical praxis is based on Christian anthropology and the ethics of deification, and is not anthropocentric, but Christocentric. According to this thought, humans are not only material beings, but a personal reality – an embodied soul created in the image and likeness of God. This fact constitutes their invaluable worth. Orthodox bioethical reflection emphasises that human life is not limited only to its earthly existence, but on the fact that its temporal life should be understood in its eternal perspective, in the perspective of the glory of God, which we are to increasingly radiate by becoming more like the image of our Creator and Saviour.
Bibliografia
-
 1. Aleksiejuk A., Prawosławie i bioetyka, [w:] Kościół a świat współczesny, red. H. Kowalska-Stus, Kraków 2014.
 2. Антоний, митр. Сурожский, Вопросы медицинской этики, [w:]  Антоний, митр. Сурожский, Труды, Изд. Практика, Москва 2002.
 3. Atanazy Wielki św., De incarnatione 54, 3, PG 25, 192 B.
 4. Bazyli Wielki św., List 234, [w:] Listy, Warszawa 1972.
 5. Boecjusz, Liber de Persona, III, PL 64, 1343 C.
 6. Bułgakow S., Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, Białystok-Warszawa 1992.
 7. Силуянова И., Биоэтика, [w:] Православная Энциклопедия, t. 5, red. Алексий II, Москва 2002.
 8. Engelhardt T.H. Jr., An Orthodox Approach to Bioethics, [w:] Living Orthodoxy in the Modern World, red. A. Walker, C. Carras, London 1996.
 9. Evdokimov P., Kobieta i zbawienie świata, Poznań 1991.
 10. Florenski P., Filar i podpora prawdy. Próba teodycei prawosławnej w dwunastu listach, Warszawa 2009.
 11. Grzegorz Teolog św., Peri psyches, 70-75 , PG 37, 452.
 12. Harakas S., Eastern Orthodox Christianity, Bioethics, [w:] Encyclopedia of Bioethics, vol. 2, red. S.G. Post New York 2004.
 13. Ireneusz z Lyonu św., Adversus haereses, III, 19, 1, [w:] Fünf Bücher gegen die Häresien, I. Heiligen, Kempten-Muenchen 1912.
 14. Kabasilas N. św., Das Buch vom Leben in Christus, Klosterneuburg-München 1958.
 15. Kallistos (Ware) bp., Człowiek jako ikona Trójcy Świętej, Białystok 1993.
 16. Kallistos (Ware) metr., Orthodox Theology in the Twenty-First Century, Geneva 2012.
 17. Klinger J., Pochodzenie liturgii św. Jana Chryzostoma, [w:] O istocie prawosławia: wybór pism, Warszawa 1983.
 18. Leśniewski K., Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?, [w:] Kościół a świat współczesny, red. H. Kowalska-Stus, Kraków 2014.
 19. Łosski W., Teologia dogmatyczna, Białystok 2000.
 20. Maksym Wyznawca św., Ambigua, PG 91, 1100 C-1101 C, 1308 B.
 21. Maksym Wyznawca św., Ep. 12, PG 91, 488 D-492 B; Ep. 13, PG 91, 516 D-520 D, 525 D-529 A.
 22. Paprocki H., Prawosławna koncepcja człowieka, „Elpis” 2004, t. 6 (17), z. 9-10 (22-23).
 23. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań-Warszawa 1980.
 24. Schmemann A., Za życie świata, Warszawa 1988.
 25. Scouteris C., Bioethics in the Light of Orthodox Anthropology, www. bioethics.org.gr/en/-Bioethics_USA.doc, [dostęp: 18.02.2016].
 26. Serafin z Sarowa św., Ogień Ducha Świętego, Kraków 2008.
 27. Yannaras Ch., He theologia stes Hellada semera, [w:] Orthodoxia kai Disi. He theologia stes Hellada semera, Ateny 1972.
 28. Yannaras Ch., The Freedom of Morality, Crestwood, New York 1984.
Zacytuj dokument
-