×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Место и значение человеческого фактора боговдохновенности в современных попытках толкования Священного Писания

Rozdział
2016 rosyjski
Liczba arkuszy: 1,1
Cechy publikacji
-
 • Rozdział w książce
 • Zrecenzowana naukowo
 • Konferencyjna
Dyscypliny naukowe
-
Nauki teologiczne
Słowa kluczowe
-
Dane konferencji
-
 1. Biblia a współczesność Biblia a współczesność. Teologiczne, kanoniczne, socjalne i społeczne przesłanie Biblii dla współczesności
 2. 2016-11-22 - 2016-11-22
 3. Szymbark k. Gorlic, Polska
Abstrakty ( rosyjski )
-
Можно заметить, что в современном обществе научное изучение Священного Писания не вызывет живого интереса у широкого круга верующих. Состояние библейской науки таково, что любая статья или даже капитальный труд, посвященный какому либо узкому библейскому вопросу заранее обречены на то, чтобы быть востребованными только в ограниченном читательском кругу. Статья или книга, насыщенная специальной терминологией и многочисленными выражениями на древних языках, есть увлекательной темой для активного обсуждения в аудиториях и частных научных беседах. С другой стороны ситуация не является по крайней мере катастрофальной. Публикации посвященные основам восприятия Библии и фундаментальным вопросам, которые в большей степени относятся к области научно-популярной богословской мысли, вызывают интерес у многих людей. Описанная ситуация является не только признаком нашего времени. Она и приводит к важным вопросам касающимся фундаментальных принципов современной библейской экзегетики в ее более популярном изложении. Одним из них является признание толкователем боговдохновенности Священного Писания.
Abstrakty ( polski )
-
Można zauważyć, że w nowoczesnym społeczeństwie badania naukowe, których przedmiotem są teksty biblijne, nie wzbudzają jakiegoś szczególnego zainteresowania nawet wśród ludzi wierzących. Artykuły i monografie, nasycone specjalistyczną terminologią naukową oraz zakładające, że czytelnik co najmniej w dobrym stopniu dysponuje znajomością języków starożytnych oraz wiedzą na temat uwarunkowań panujących w okresie powstawania ksiąg biblijnych, mają dość ograniczony odbiór społeczny. Problematyka, która poruszają, z pewnością jest fascynująca, ale podana w sposób ściśle naukowy okazuje się w rezultacie niestrawna dla większości ludzi. Z drugiej strony, sytuacja nie wygląda jednak beznadziejnie. Publikacje poświęcone problematyce biblijnej, które podają wiedzę w sposób przystępny i popularnonaukowy, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Taka sytuacja, będąca niewątpliwie znakiem naszych czasów, skłania do refleksji na temat podstawowych zasad, jakimi powinna kierować się współczesna egzegeza biblijna, jeśli ma ona aspirację, aby dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców. Jednym z zagadnień na liście tematów do rozważenia jest podkreślenie znaczenia uznania ksiąg Pisma Świętego za natchnione przez Boga. Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie tej kwestii z perspektywy uwzględniającej czynnik ludzki w procesie powstawania natchnionych tekstów.
Bibliografia
-
 1. АМФИЛОХИЙ (РАДОВИЧ), МИТР. История толкования Ветхого Завета. Москва: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. 19. ISBN 978-5-94625-253-9.
 2. АНТОНИЙ (ХРАПОВИЦКИЙ), МИТР. 1891. Книга о семи правилах для толкования смысла Священного Писания. Москва: 1891.
 3. АНТОНИЙ (БЛООМ), МИТР. 2002. Мысли при чтении Священного Писания. В: АНТОНИЙ (БЛООМ), Антоний митрополит Сурожский. Труды. Т. 1. Москва: Практика, 2002, 513-522. ISBN 5-89816-033-7.
 4. ANCHIMIUK, JAN. 1974. O natchnieniu Pisma Świętego. В: Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna. 1974. 3. 56-62.
 5. BARTON, JOHN. Natchnienie werbalne. B: Słownik hermeneutyki biblijnej, R. J. Coggins, J. L. Houlden (red.), W. Chrostowski (red. wyd. pol.). Warszawa: Vocatio, 2005, 613-617. ISBN 83-71460-81-3.
 6. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке с параллельными местами. Москва: Российское Библейское Общество, 2001, Репр. Изд. ISBN 5-85824-009-6.
 7. BIRNSTEIN, UWE. 1990. Glaube als Gesetz. Die Versuchung des christlichen Fundamentalismus. In: „Gottes einzige Antwort...ˮ Christlicher Fundamentalismus als Herausforderung an Kirche und Gesellschaft. U. Birnstein (Hrsg.). Wuppertal:, Peter Hammer Verlag GmbH, 1990. ISBN 9-58387-294-44-12.
 8. БРЕК, ИОАНН, ПРОТ. Как читать Ветхий Завет? B: Православие и Библия сегодня. Cборник статей. Киев: Центр православной книги, 2006. 217-249.
 9. WITCZYK, HENRYK, KS. 2015. Prawda Pisma Świętego jako owoc nachnienia. B: Ruch Biblijny i Liturgiczny. Lublin: KUL, 2015. 68. 2. 101-124. ISSN 0209-0872.
 10. ГЛАГОЛЕВ, СЕРГЕЙ С. 1905. Задачи русской богословской школы. В: Богословский Вестник. Москва: МДА, 1905, 11, 412-448. ISBN нет.
 11. GOLDINGAY, JOHN. Natchnienie. B: Słownik hermeneutyki biblijnej, R. J. Coggins, J. L. Houlden (red.), W. Chrostowski (red. wyd. pol.). Warszawa: Vocatio, 2005, 611-613. ISBN 83-71460-81-3.
 12. ДЕСНИЦКИЙ, АНДРЕЙ. 2011. Сорок вопросов о Библии. Москва: Дарь, 2011. ISBN 978-5-485-00330-2.
 13. Догматическая конституция о Божественном Откровении «Dei Verbum». 1967. В: Документы II Ватиканского Собора. В. Шайкевич (ред.). Москва: Paoline, 2004, 284-300. ISBN 5-900086-32-1.
 14. ИЛАРИОН (ТРОИЦКИЙ). АРХИМ. 1914. Священное Писание и Церковь. Москва: Печатня А. И. Снегиревой, 1914. http://www.pravoslavie.ru/sretmon/illarion/pisaniecerkov.htm. (3-11-2016).
 15. ИУСТИН МУЧЕНИК. СВ. Апология первая. В: Ранние Отцы Церкви. Антология. Брюссель: Жизнь с Богом, 1998, http://www.superbook.org/LIBRARY/justin_apology1/index.htm. (28-10-2016).
 16. КАЛЛИСТ (УЭР). ЕП. Как читать Библию? Москва: Алетейя, 2005. ISBN 5-89329-691-5. http://coollib.net/b/177513. (3-11-2016).
 17. КАРАВИДОПУЛОС, ИОАННИС. 2010. Откровенность и богодухновенность Писания: толкование Нового Завета в Православной Церкви. В: Библия в Церкви. Толкование Нового Завета на Востоке и Западе. Д. Данн, И. Илиев, И. Каравидопулос, У. Луц, Ю. Ролоф и др. (ред.). Москва: ББИ, 2010, 148-157. ISBN 978-5-89647-253-7.
 18. КАССИАН (БЕЗОБРАЗОВ), ЕП. Принципы православного толкования Слова Божия. B: Православие и Библия сегодня. Cборник статей. Киев: Центр православной книги, 2006. 194-216.
 19. КНЯЗЕВ, АЛЕКСИЙ. ПРОТ. 1951. О боговдохновенности Священного Писания. В: Православная Мысль. Париж: YMCA Press, 1951, 8. 113-127. ISSN нет.
 20. LAMPE, G. W. H. 1980. Inspiration and Relevation. В: The Interpreter’s Dictionary oft he Bible. G. A. Buttrick (Ed.). Vol. 2. 11 Ed. Nashville: Abingdon, 1980. 713-717. ISBN 0-687-19271-4.
 21. ЛЕОНАРДОВ, ДМИТРИЙ С. 1907. Теория богодухновенности в александрийской школе. Теория Оригена. В: Вера и Разум. Харьков: Харьковская Духовная Семинария, 1907, 4, 443-465; 1907, 5, 583-600; 1907, 6, 764-774; 1907, 9, 330-348; 1907, 12, 765-774; 1907, 18, 711-736.
 22. ЛЕОНАРДОВ, ДМИТРИЙ С. 1906. Теория богодухновенности в александрийской школе. В: Вера и Разум. Харьков: Харьковская Духовная Семинария, 1906, 1, 1, 17-30, 70-94, 132-150.
 23. ЛЕОНАРДОВ, ДМИТРИЙ С. 1901. Учение о богодухновенности Священного Писания апологетов II века. В: Вера и Разум. Харьков: Харьковская Духовная Семинария, 1901, 1, 2, 25-54.
 24. ЛЕОНАРДОВ, ДМИТРИЙ С. 1898. Учение о богодухновенности Священного Писания мужей апостольских. В: Вера и Разум. Харьков: Харьковская Духовная Семинария, 1898, 1, 1, 286-302.
 25. ЛЕОНАРДОВ, Д С. 1912. Учение святителя Иоанна Златоуста о богодухновенности Библии. В: Вера и Разум. Харьков: Харьковская Духовная Семинария, 1912, 3, 344-376; 1912, 4, 429-448; 1912, 5, 606-627; 1912, 7, 63-93; 1912, 8, 185-205; 1912, 9, 319-342; 1912, 10, 464-480; 1912, 11, 604-624; 1912, 12, 737-758.
 26. ЛЕПОРСКИЙ, ПЕТР. И. 1901. Боговдохновенность. В: Православная богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь. А. П. Лопухин (ред.). Т. 2. Петроград: 1901, 729-748.
 27. МАНУЧЧИ, ВАЛЕРИО. Библия – Слово Божие. Общее введение в Священное Писание. Москва: ЕЛИА-АРТ-О, 1996. ISBN нет.
 28. МЕНЬ, АЛЕКСАНДР. ПРОТ. 2001. Библейская наука и проблема боговдохновенности. В: Idem. Магизм и единобожие. Религиозный путь человечества до эпохи великих Учителей. Москва: Фонд имени Александра Меня, 2001. ISBN 5-89831-009-6.
 29. МЕНЬ, АЛЕКСАНДР. ПРОТ. 2002. Боговдохновенность. В: Idem. Библиологический словарь. Т. 1. Москва: Фонд имени Александра Меня. 2002. 132 – 136. ISBN 5-89831-026-6.
 30. МЕНЬ, АЛЕКСАНДР. ПРОТ. 2000. Исагогика – Ветхий Завет. Москва: Фонд имени Александра Меня, 2000. ISBN 5-89831-003-7.
 31. МЕНЬ, АЛЕКСАНДР. ПРОТ. 2002. Канон Священного Писания, В: Idem. Библиологический словарь. Т. 2. Москва: Фонд имени Александра Меня. 2002. 24-29. ISBN 5-89831-027-4.
 32. МЕНЬ, АЛЕКСАНДР. ПРОТ. 2002. Лагранж Мари Жозеф, В: Idem. Библиологический словарь. Т. 2. Москва: Фонд имени Александра Меня. 2002. 111-113. ISBN 5-89831-027-4.
 33. NIKULIN, ANDREJ. 2013. Pravoslávie ako činitel‘ duchovnej obnovy v súčasnosti. В: Znaczenie i wpływ Edyktu Mediolańskiego na rozwój kultury i chrześcijaństwa w Europie. Ján Husár (Ed.). Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej «Elpis», 2013, 129-137. ISBN 978-83-63055-16-5.
 34. NIKULIN, ANDREJ. 2015. Zostúpenie Svätého Ducha na apoštolov. В: Odkaz sv. Cyrila a Metoda: Mesačnik Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Prešov: 2015. Roč. 61, č. 6, 3-5. ISSN 0139-9012.
 35. OEMING, MANFRED. 2007. Biblische Hermeneutik. Eine einführung. 2. Auflage. Darmstadt: Wissenschaftliches Buchgesellschaft, 2007. ISBN 978-3534204908.
 36. ŠAFIN, JÁN. 2013. Žil niekedy Christos? Historycké svedectvá o Christovi. Prešov: Vydazatel’stvo Prešovskej Univerzity, 2013. ISBN 978-80-555-1049-1.
 37. СИЛЬВЕСТР (МАЛЕВАНСКИЙ), АРХИМ. 2009. Опыт православного догматического богословия. Т. 1. Москва: репр. изд., Общество памяти игумении Таисии, 2009. ISBN 5-91041-026-1.
 38. СОВЕ, БОРИС И., 1936. Тезисы по Священному Писанию Ветхого Завета для I конгресса православных богословов в Афинах в ноябре 1936 года. B: Путь. Париж: 1936/37, 52, 67-69.
 39. СТИЛИАНОПУЛОС, ТЕОДОР. 2008. Новый Завет – Православная перспектива – Писание, предание, герменевтика. Москва: ББИ, 2008. ISBN 5-89647-158-0.
 40. SCHNABEL, ECKHARD. J. 1997. Inspiration und Offenbarung: Die Lehre vom Ursprung und Wesen der Bibel. Wuppertal: SCM R. Brockhaus,1997. ISBN 978-3417295191.
 41. SZYMIK, STEFAN. 1996. Lektura fundamentalistyczna Biblii i zagrożenia z niej płynące w świetle dokumentu PKB. B: Collectanea Theologica. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 1996. 1. 66, 75-83. ISSN 0137-6985.
 42. ТИХОМИРОВ, БОРИС А. 2009. Боговдохновенность. В: Православная Энциклопедия (под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II). http://www.pravenc.ru/text/149471.html: (2016-10-24).
 43. ТИХОН (ЗАДОНСКИЙ), СВТ. 2010. О Слове Божием. Задонск: Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, 2010. http://bible.predanie.ru/groups/info/i/79799/. (5-11-2016).
 44. ФЕОФИЛ АНТИОХИЙСКИЙ. СВ. Послание к Автолику, B: Ранние Отцы Церкви. Антология. Брюссель: Жизнь с Богом, 1998, http://www.superbook.org/LIBRARY/theophilus_antioch_autolycus/index.htm. (28-10-2016).
 45. ФИЛОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ. О соитии ради предварительного обучения, B: Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета. Москва: "Греко-латинский кабинет" Ю. А. Шичалина, 2000. 355–398. ISBN 5-87245-058-3.
 46. ФОКИН, А. Р. 2006. О боговдохновенности Священного Писания. B: Православие и Библия сегодня. Cборник статей. Киев: Центр православной книги, 2006. 92-135.
 47. HASITSCHKA, MARTIN. 1988. Fundamentalistische und kirchliche Bibelauslegung. B: Eindeutige Antworten? Fundamentalistische Versuchung in Religion und Gesellschaft. J. Niewiadomski (Hrsg.). Innsbruck: Österreicher Kulturverlag, 1988, 125-132. ISBN 3-85395-134-1.
 48. CAP, ALEXANDER. 2015. Stvorenie sveta a človeka podl’a Mojžiša. Biblicko-exegetický výklad na 1Mjž 1,1-2,4. Prešov: Vydazatel’stvo Prešovskej Univerzity, 2015. ISBN 978-80-555-1433-8.
 49. CORNER M., Fundamentalizm, B: Słownik hermeneutyki biblijnej, R. J. Coggins, J. L. Houlden (red.), W. Chrostowski (red. wyd. pol.), Warszawa: Vocatio, 2005, 226. ISBN 83-71460-81-3.
Zacytuj dokument
-