×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Społeczna odpowiedzialność w turystyce obszarów wiejskich w Polsce

Rozdział
2016 polski
Liczba arkuszy: 0,96
Cechy publikacji
-
 • Rozdział w książce
 • Konferencyjna
Tłumaczenie tytułu
-
SOCIAL RESPONSIBILITY IN RURAL AREAS TOURISM IN POLAND
Dyscypliny naukowe
-
Ekologia
Słowa kluczowe
-
Dane konferencji
-
 1. V Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego V Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego
 2. 2015-09-02 - 2015-09-03
 3. Warszawa, Polska
Abstrakty ( polski )
-
Odpowiedzialność to pojęcie, które wraz z rozwojem współczesnego świata wciąż poszerza pole swojego zasięgu. W odniesieniu do społeczeństwa zyskuje ono silne nacechowanie semantyczne, z jednostkowego przechodzi w zbiorowe, determinując różnorakie postawy oraz losy ludzkich mas. W zestawieniu z działalnością zarobkową (biznesem), jaką jest świadczenie usług turystycznych, znaczenie odpowiedzialności staje się jeszcze bardziej wielowymiarowe. Niniejszy artykuł przedstawia aspekty społecznie odpowiedzialnych działań w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki obszarów wiejskich, w dużym stopniu opartej (a więc i uzależnionej) od środowiska naturalnego i jego kondycji.
Bibliografia
-
 1. ŹRÓDŁA
 2. Agnieszka Abec et.al., Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2014, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2014, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/04/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2014.-Dobre-praktyki_Forum_Odpowiedzialnego_Biznesu.pdf (30.05.2015).
 3. Commission of the European Communities, Green Paper Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Brussels, 18.07.2001, COM (2001) 366 final, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366&qid=1445181626252&from=PL (04.08.2015).
 4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy”,http://www.mg.gov.pl/files/upload/22566/Dyrektywa_95_UE_tekst_PL.pdf (04.08.2015).
 5. Komisja Europejska, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Odnowiona strategia UE na lata 2011 – 2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela 25.10.2011, KOM(2011) 681 wersja ostateczna,http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF (04.08.2015).
 6. Komisja Wspólnot Europejskich, komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, Bruksela 22.03.2006, KOM(2006) 136 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0136&qid=1445184793148&from=PL (04.08.2015).
 7. www.miejscazdusza.pl (02.08.2015)
 8. www.odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr (04.08.2015).
 9. www.pensjonaty-bieszczady.pl/pensjonat-horb (05.08.2015).
 10. http://www.pkn.pl/iso-26000 (07.08.2015).
 11. www.platte.pl/ (05.08.2015).
 12. www.wioskitematyczne.org.pl (02.08.2015)
 13. www.wioskitematyczne.pl (02.08.2015)
 14. United Nations, Economic and Social Council, Resolution 98/40 - Declaring the year 2002 as the International Year of Ecotourism, 46th plenary meeting, 30 July 1998, http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1998/eres1998-40.htm (20.08.20015).
 15. LITERATURA PRZEDMIOTU
 16. Ares (Pseudo), Pałac i stadnina w Kadynach dostaną drugie życie. Nowy inwestor chce przywrócić im dawny blask, „info.elblag.pl, Elbląski Dziennik Internetowy”, 08.11.2014, http://info.elblag.pl/19,38488,Palac-i-stadnina-w-Kadynach-dostana-drugie-zycie-Nowy-inwestor-chce-przywrocic-im-dawny-blask.html (12.08.2015).
 17. Berdo, Jan, Zrównoważony rozwój: w stronę życia w harmonii z przyrodą, Earth Conservation, Sopot 2006, http://www.sopockainicjatywa.org/earth/rozwoj_pdf/Zrownowazony-rozwoj-calosc.pdf (30.07.2015).
 18. Burmecha-Olszowy, Maria, Slow tourism – cechy i funkcje nowego nurtu w turystyce, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, 45, s. 177–184,http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8137a871-60f0-4d4b-9870-cead38d67b6c (20.08.2015).
 19. Durydiwka, Małgorzata, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2012, http://www.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_turyzm/MDurydiwka_HAB.pdf (05.08.2015).
 20. Galewska, Anula Zrównoważona turystyka wiejska, wystąpienie podczas targów AgroTravel 2014, 12.04.2014, http://turystykaodpowiedzialnie.pl/2014/04/o-zrownowazonej-turystyce-wiejskiej-podczas-targow-agrotravel-2014/ (02.08.2015).
 21. Honoré, Carl Pochwała powolności. Jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem, Drzewo Babel, Warszawa 2011, [tyt. oryg.: In Prise of Slowness. Challenging the Cult of Speed, HarperSanFrancisco, San Francisco 2004].
 22. Idziak, Wacław, Gospodarka kreatywna na wsi i kreatywne regiony, Regionalny Kongres Kultury, Łódź, 27 – 29.10.2011, http://kongres-kultury.pl/arttag-wsie+tematyczne/art-waclaw_idziak_gospodarka_kreatywna_na_wsi_i_kreatywne_regiony.html (16.08.2015).
 23. Idziak, Wacław, Wioski tematyczne,http://www.wioskitematyczne.org.pl/publikacje/W.%20Idziak,Wioski%20tematyczne.pdf (04.08.2015).
 24. Sikora, Jan, „Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w agroturystyce”, w: Wołoszyn, Jan (red.) Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, s. 25 – 35,http://keekid.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2013/01/Spo%C5%82eczna-odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-biznesu-w-obszarze-przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci.pdf (04.08.2015).
 25. Slaper Timothy F., Hall Tanya J , The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It Work?, „Indiana Business Review”, wiosna 2001, 86, nr 1,http://www.ibrc.indiana.edu/ibr/2011/spring/pdfs/spring2011.pdf (02.08.2015).
Zacytuj dokument
-