×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Board homophily, board diversity and network centrality

Artykuł
Czasopismo : Problemy Zarządzania   Tom: 14, Zeszyt: 2, Strony: 117-133
2016 angielski
Liczba arkuszy: 1,3
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Identyfikatory
-
Cechy publikacji
-
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Homofilia, zróżnicowanie i centralność rady w sieci
Dyscypliny naukowe
-
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Transport
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( angielski )
-
The relationships of multiple firms linked by interlocking directors are among classic subjects of studies within the social network approach in organizational research. Interlocking directorates enable exchange of information and resources between two or more firms that are linked by a director who participates in their boards. The phenomenon of interlocking directorates is a major area of research in management, sociology and political science, and has been investigated across different countries, cultures and governance systems. We present a study of interlocking directorates linking boards of firms that are listed on the Warsaw Stock Exchange. The main aim of this paper is to investigate if board diversity and board homophily are related to positions in an interlocking directorates network. We apply methods of social network analysis. https://www.hotels-in-vietnam.com
Abstrakty ( polski )
-
Relacje firm powiązanych przez dyrektorów zasiadających w wielu radach należą do klasycznych obszarów badań nurtu sieciowego w domenie nauk organizacji i zarządzania. Powiązania rad umożliwiają wymianę informacji i zasobów między dwoma lub więcej firmami powiązanymi ze względu na występowanie w ich organach zarządzających i/lub kontrolnych tych samych osób. Fenomen powiązań rad firm jest przedmiotem wielu badań w naukach o zarządzaniu, socjologii i naukach politycznych realizowanych w różnych krajach, kulturach o odmiennych systemach ładu korporacyjnego. Przedstawiamy w artykule badanie powiązań rad firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównym celem prezentowanych badań jest przedstawienie zależności między zróżnicowaniem składu rady, zjawiskiem hemofilii rad a centralnością ich pozycji w sieci relacji międzyorganizacyjnych tworzonych przez powiązania rad. W artykule wykorzystano metody analiz sieci społecznych.
Zacytuj dokument
-