×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0

Książka
Arkadiusz Radwan Redaktor [1] , Łukasz Czebotar [1] , Jan Fazlagić [3] , Ireneusz D. Książek [1] , Arkadiusz Radwan , Jacek Sokołowski [1] , Leszek Stypułkowski [1] , Joanna Uchańska [1] , Janusz Zawiła-Niedźwiecki [2]
2017-01-31 polski
Instytut Allerhanda
Liczba arkuszy: 16,4
328 , Kraków
Identyfikatory
-
 • 9788363515232
Cechy publikacji
-
 • Monografia naukowa
Dyscypliny naukowe
-
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Prawo
Pełny tekst
-
 1. Rodzaj tekstu: Pierwotna wersja autorska
 2. Licencja: Creative Commons BY 3.0 PL
 3. Pliki
  1. Reforma_nauki_i_akademii_w_Ustawie20_Instytut_Allerhanda.pdf, 6 566 kB Pobierz plik
Bibliografia
-
 1. Altbach P.G., Bastedo M.N., Gumport P.J. (red.), American Higher Education in the Twenty-First Century: Social, Political, and Economic Challenges, Baltimore 2016.
 2. Altbach P.G., The Past, Present, and Future of the Research University, w: P.G. Altbach, J. Salmi (red.), The Road to Academic Excellence, Waszyngton 2011.
 3. Altbach P.G., The Realities of Mass Higher Education in a Globalized World, w: D.B. Johnstone, M.B. d’Ambrosio, P.J.Yakoboski (red.), Higher Education in a Global Society, Cheltenham 2010
 4. Antonowicz D., Jongbloed B., Jaki ustrój uniwersytetu? Reforma szkolnictwa wyższego w Holandii, Portugalii i Austrii: Wnioski dla Polski, Warszawa 2015.
 5. Bławat B., Dietl M., Duplaga B., Franaszek M., Hańczyc P., Marciniak D., Skrok Ł., Rokosz W., Zawistowski M., Innowacyjność w Polsce – co moż- na zmienić?, Instytut Sobieskiego 2016.
 6. Davies A., Fidler D., Gorbis M., Future Work Skills 2020, Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, 2011
 7. Dominik W., Współpraca i transfer wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami akademickimi, Studia BAS 2013, nr 3
 8. Fazlagić J., Inbreeding w nauce polskiej, E-mentor nr 4 (21)/2011
 9. Fulton O., Santiago P., Edquist Ch., El-Khawas E., Hackl E., Raporty OECD na temat szkolnictwa wyższego. Polska, MNiSW 2008
 10. Gorelova O., Yudkevich M., Academic Inbreeding: State of the Literature, w: P.G. Altbach, L.E. Rumbley, M.Yudkevich (red.), Academic Inbreeding and Mobility in Higher Education, Basingstoke 2015
 11. Gould J., How to build a better PhD, Nature, nr 528
 12. Górniak J. (red.), Diagnoza Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2015
 13. Gradzewicz M. (red. Części I), Growiec J. (red. Części IV), Rubaszek M. (red. Części III), Stążka-Gawrysiak A., (red. Części II i rozdziałów 1.4-1.5), Narodowy Bank Polski, Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, Warszawa 2016
 14. Jakubiak K., Maliszewski T. (red. naukowa), Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku. Tom I. Szkoła, Państwo, Społeczeństwo, Kraków 2010.
 15. Jones B.F., Weinberg B.A., Age dynamics in scientific creativity, PNAS, tom 108, nr 47, 22 listopada 2011
 16. Kędzierski M., Jak stworzyć inny uniwersytet?, Pressje 11/2016 (nr 45).
 17. Kontowski D., Ustawa 2:0 Wizja, Pressje 11/2016 (nr 45).
 18. Kwiek M. z Zespołem, Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyż- szym, Poznań 2016
 19. Lucyniusz M., Nie mówię, że wyprzedzimy za chwilę Oxford albo Harvard - wywiad z dr hab. Arkadiuszem Radwanem, Prezesem Instytutu Allerhanda, „Kraków” - Miesięcznik Społeczno - Kulturalny, Listopad 2016.
 20. Majewska K., Skąd się biorą pieniądze na uczelni. Cz. 2 – finansowanie badań z działalności statutowej, Pismo Uczelni „UW”, Wiosna 2015.
 21. Orłowski W., Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwo- ści ich przełamania, Warszawa 2013.
 22. Pawłowski R., Rafalska D. (red.), Watchdog.edu.pl #3: Jak instytucje publiczne wspierają doktorantów, Warszawa 2016.
 23. Pawłowski R., Rafalska D., (red.), Watchdog.edu.pl #4: Czy gorsi kandydaci wypierają lepszych podczas rekrutacji na drugi i trzeci stopień studiów?, Warszawa 2016.
 24. Pawłowski R., Rafalska D. (red.), Watchdog.edu.pl #5: Otwarte i uczciwe konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich – reguła czy wyjątek?, Warszawa 2016.
 25. Pegg A., ,,We think that’s the future”: curriculum reform initiatives in higher education, Centre for Inclusion and Collaborative Partnerships, The Open University, Grudzień 2013,
 26. Peters L., Zanim powstanie nowa ustawa, Nasza Politechnika nr 12 (160) Grudzień 2016.
 27. Radwan A., Uczelniom potrzebny bat konkurencji, Przekrój, 13 marca 2008.
 28. Rogowski W., Academic governance czyli specyfika władania organizacjami wiedzy, w: B. Godziszewski (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Toruń 2008
 29. Shattock M., Managing Good Governance in Higher Education, Berkshire 2006.
 30. Sikorski R., Funkcjonowanie zasobów patentowych wprawie konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 31. Sobczak J., Wolność badań naukowych – złudzenia a rzeczywistość, w: T. Gardocka, J. Sobczak J. (red.), Dylematy praw człowieka, Toruń 2008
 32. Staniłko J.F., Przeskoczyć samych siebie. Rewolucja innowacyjna w polskiej nauce i dydaktyce, III Kongres Obywatelski, Gdańsk 2008.
 33. Sułkowski Ł., Kultura akademicka. Koniec utopii?, Warszawa 2016.
 34. Sułkowski Ł., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich uczelniach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 429, 2016.
 35. Sursock A., Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities, Bruksela 2015.
 36. Taylor J., „Big is Beatiful.” Organisational Change in Universities in the United Kingdom: New Models of Institutional Management and the Changing Role of Academic Staff, Higher Education in Europe, tom 31, nr 3, Październik 2006.
 37. Woźnicki J. (red.), Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r., Część I. Opis prac nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. i jego najważniejsze elementy, Warszawa 2015
Zacytuj dokument
-