×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Interpretacja EKG u sportowców wyczynowych. The differences in ECGs’ interpretation in top-level athletes

Artykuł
Czasopismo : Kardiologia Polska   Tom: 75, Zeszyt: 6, Strony: 535-544
Agnieszka A. Jakubiak [1] , Krystyna Burkhard-Jagodzińska [3] , Wojciech Król [2] , [4] , Marcin Konopka [2] , [4] , Dominik Bursa [5] , Dariusz Sitkowski [3] , Marek Kuch [1] , Wojciech Braksator [2] , [4]
 • [1]
  Department of Cardiology, Hypertension and Internal Disease, Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • [2]
  Mazovia Brodno Hospital, Warsaw, Poland
 • [3]
 • [4]
  Department of Sports Cardiology and Noninvasive Cardiovascular Imaging, Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • [5]
  Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
2017-02 angielski
Liczba arkuszy: 1
Identyfikatory
-
Cechy publikacji
-
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Interpretacja EKG u sportowców wyczynowych
Dyscypliny naukowe
-
Medycyna
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( angielski )
-
Background: The Ministry of Health in Poland recommends ECG- based cardiovascular screening in athletes, but so far, there is lack of guidelines on preparticipation assessment. We compared different criteria of ECG screening assessment in the group of top-level athletes. Aims: The aims were to evaluate the prevalence of ECG changes in athletes that necessitate further cardiological work-up according to three criteria in various age groups as well as to identify factors determining the occurrence of changes related and unrelated to the training. Methods: 262 high dynamic high static Polish athletes (rowers, cyclists, canoeists) were divided into two age categories: young (≤18 yrs of age) n = 177, (mean age 16,9±0,8; 15-18) and elite (> 18 yrs of age) n= 85, (mean age 22,9±3,4; 19-34). All sportsmen had a 12- lead ECG performed and evaluated according to 2010 European Society of Cardiology (ESC) recommendations, 2012 Seattle Criteria and 2014 Refined Criteria. Results: The Refined Criteria reduced (p < 0,001) the number of training - unrelated ECGs findings to 8,0% vs 12,6% (Seattle Criteria) and 30,5% (ESC recommendations). All three criteria revealed more training-related changes in a group of older athletes (76,5% vs 55,9%, p= 0.001). Predictors which significantly (p < 0,005) affected the occurrence of adaptive changes were age of athletes, training duration (in years) and male gender. Conclusions: 1.The ESC criteria identified a group of athletes unacceptably large, as for the screening test, requiring verification with other methods (every fourth athlete). 2.The use of the Refined Criteria helps to significantly reduce the frequency and necessity for additional tests. 3.The dependence of adaptative changes on training duration and athletes’ age confirms the benign nature of those ECG findings.
Abstrakty ( polski )
-
Wstęp: Ministerstwo Zdrowia w Polsce rekomenduje wykonywanie elektrokardiograficznych (EKG) badań przesiewowych u sportowców, wciąż jednak brakuje wytycznych na temat tego, które kryteria powinno się stosować w ocenie EKG sportowca. Porównano zatem różne kryteria oceny EKG u polskich sportowców trenujących w wymiarze wyczynowym. Cel: Celem pracy była ocena częstości występowania zmian w EKG niezwiązanych z treningiem, wymagających dalszej diagnostyki zgodnie z trzema wybranymi kryteriami oceny EKG w dwóch grupach wiekowych. Ponadto podjęto próbę zidentyfikowania czynników determinujących występowanie zmian związanych i niezwiązanych z treningiem. Metody: 262 polskich sportowców obciążonych największym wysiłkiem dynamicznym i statycznym (wioślarze, kolarze, kajakarze) zostało podzielonych na dwie grupy wg wieku: młodzi (≤ 18 rż.; n = 177, średnia wieku 16,9 ± 0,8 roku; 15–18 lat) oraz dojrzali (> 18 rż.; n = 85, średnia wieku 22,9 ± 3,4 roku; 19–34 lat). U wszystkich sportowców wykonano 12-odprowadzeniowe EKG, które ocenione wg wzorców zawartych w rekomendacjach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) z 2010 r., kryteriów Seattle z 2012 r. oraz kryteriów Refined z 2014 r. Wyniki: Kryteria Refined obniżyły (p < 0,001) liczbę zmian niezwiązanych z treningiem do 8,0% vs. 12,6% (kryteria Seattle) oraz 30,5% (rekomendacje ESC). Wszystkie trzy kryteria pokazały, że zmiany związane z treningiem występują częściej w grupie starszych sportowców (76,5% vs. 55,9%; p = 0,001). Czynnikami wpływającymi (p < 0,005) na występowanie zmian związanych z treningiem w EKG okazały się: wiek sportowca, czas trwania treningu (w latach) i płeć męska. Wnioski: 1. Ocena wg kryteriów ESC pozwoliła na zidentyfikowanie nieakceptowalnie dużej grupy sportowców wymagających dalszej diagnostyki kardiologicznej (co czwarty badany sportowiec). 2. Zastosowanie kryteriów Refined istotnie zmniejszyło częstość i konieczność wykonywania dodatkowych badań. 3. Zależność częstości występowania zmian związanych z treningiem od czasu trwania treningu oraz od wieku sportowca potwierdza łagodny charakter tych zmian w EKG.
Bibliografia
-
 1. 34 poz.
Zacytuj dokument
-