×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Cardiovascular risk reduction in sedentary postmenopausal women during organized physical activity

Artykuł
Czasopismo : Kardiologia Polska   Tom: 75, Zeszyt: 5, Strony: 476-485
Krzysztof Mazurek [1] , Piotr Żmijewski [2] , Ewa Kozdroń [3] , Anna Fojt , Anna Czajkowska [3] , Piotr Szczypiorski [3] , Tomasz Mazurek [4]
 • [1]
  Faculty of Physical Education, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
 • [2]
 • [3]
  Faculty of Tourism and Recreation, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
 • [4]
  I Chair and Department of Cardiology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland (I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
2017 angielski
Liczba arkuszy: 1,1
Identyfikatory
-
Cechy publikacji
-
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego wśród nieaktywnych fizycznie kobiet w okresie pomenopauzalnym podczas zorganizowanej aktywności fizycznej
Dyscypliny naukowe
-
Medycyna , Nauki o kulturze fizycznej , Nauki o zdrowiu
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( angielski )
-
Background: Cardiovascular (CV) diseases are the major cause of death in elderly women. Aerobic training (AT) improves component CV risk factors. Long-time higher-intensity group-based and home-based exercise training has been determined to improve exercise performance. However it is not clear if short-time group-based or home-based training with educational program permanently improves cardiometabolic parameters in elderly women. Aim: The aim of the study was to evaluate the effectiveness of organized physical activity programs dedicated to elderly, sedentary women. Methods: 35 sedentary women, aged >55 years (mean 65.4 ± 7.3) were enrolled in a 2- week group-based physical training moderate-intensity (2.5-5.0 METs) followed by 3 months of organized home-based physical activity targeted all major muscle groups with special emphasis on postural muscles combined with educational program about physical activity and cardiovascular risk. 18 months self-guided physical activities were the final stage of training. Medical examination and blood samples were collected at baseline and after each step of exercises. Results: Each step of training resulted with reduction of systolic and diastolic blood pressure (p<0.05), body mass index (p<0.05), waist to hip ratio (p< 0.02) and low density lipoprotein (LDL) (p<0.05) as compared to baseline. The time of exercise (p<0.01), maximal tolerated load and maximal oxygen consumption (VO2max, p<0.001), were significantly improved after two-weeks of training, as well as high density lipoprotein (HDL) (p<0.001). These changes remained significant after 3 months. Finally, the 10-year risk of fatal CV disease reduced significantly (p<0.05). After 18 months 2/3 of subjects continued physical activity at a sufficient level to achieve additional health benefits according to the WHO. Conclusions: Organized group-based exercise followed by home-based training and selfguided physical activities constantly improves cardiometabolic parameters and reduces CV risk.
Abstrakty ( polski )
-
Wstęp: Choroby układu sercowo-naczyniowego (CV) są główną przyczyną zgonów wśród starszych kobiet. Trening aerobowy (AT) poprawia składowe czynniki ryzyka sercowonaczyniowego. Wykazano, że długotrwały, grupowy trening fizyczny o dużej intensywności w warunkach domowych poprawia wydolność fizyczną. Nie jest jednak jasne, czy krótkotrwałe, grupowe szkolenia i trening w warunkach domowych z dodatkowym programem edukacyjnym trwale poprawia parametry kardio-metaboliczne u starszych kobiet. Metody: U 35 nieaktywnych fizycznie kobiet w wieku>65 lat (średnia 65,4 ± 7,3) zastosowano 2-tygodniowy trening fizyczny o umiarkowanej intensywności (2.5-5.0 METs), następnie przeprowadzono 3-miesięczną, zorganizowaną, domową aktywność fizyczną, nacelowaną na główne grupy mięśniowe, ze szczególnym uwzględnieniem mięśni posturalnych, połączoną z programem edukacyjnym dotyczącym aktywności fizycznej i ryzyka sercowo-naczyniowego. 18-miesięczna, samodzielnie prowadzona aktywność fizyczna były ostatnim etapem szkolenia. Badanie lekarskie i próbki krwi zebrano na początku badania i po każdym etapie ćwiczeń. Wyniki: W wyniku każdego etapu ćwiczeń obserwowano obniżenie wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego, (p<0.05), wskaźnika masy ciała (BMI; p<0.05), wskaźnika talia-biodra (p< 0.02) oraz LDL (p<0.05) w stosunku do wartości wyjściowych. Po 2-tygodniowym treningu znamiennie wydłużył się czas wykonywania wysiłku (p<0.01), maksymalne tolerowane obciążenie (VO2max, p<0.001) jak również poziom HDL (p<0.001). Te zmiany utrzymały znamienność statystyczną po okresie 3-miesięcznej domowej aktywności fizycznej. Ponadto 10-letnie ryzyko zgonu z przyczyn kardiologicznych obniżyło się istotnie (p<0.05). Po 18 miesiącach od zakończenia programu 2/3 uczestniczek kontynuowało aktywność fizyczną na poziomie wystarczającym do osiągniecia dodatkowych korzyści zdrowotnych wg. WHO. Wnioski: Zorganizowany, krótkotrwały, grupowy trening z następowym domowym programem ćwiczeń fizycznych oraz samodzielnie prowadzona aktywność fizyczna trwale poprawia parametry sercowo-metaboliczne oraz zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe.
Bibliografia
-
 1. 25 poz.
Zacytuj dokument
-