×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Wpływ preparatów keratynowych na proces gojenia ran w mysim modelu rany chirurgicznej

Artykuł
Czasopismo : Przegląd Dermatologiczny   Tom: 104, Zeszyt: 2/2017, Strony: 234-234
Marek Konop [1] , [2] , Joanna Czuwara [1] , Anna K. Laskowska [2] , Ewa Kłodzińska [3] , Tatsiana Damps [2] , Urszula Zielenkiewicz [4] , Iwona Baranowska [4] , Aleksandra Misicka [2] , Lidia Rudnicka [1] , [2]
2017 polski
Liczba arkuszy: 0,1
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Identyfikatory
-
Cechy publikacji
-
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • Zrecenzowana naukowo
  • Konferencyjna
Dyscypliny naukowe
-
Chemia , Nauki o zdrowiu
Dane konferencji
-
  1. XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe PTD
  2. 2017-05-11 - 2017-05-13
  3. Serock, Polska
Abstrakty ( polski )
-
Wprowadzenie. Jednym z celów inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej jest poszukiwanie nowych sposobów opatrywania ran. W tego typu schorzeniach materiały na bazie keratyny są interesującym kandydatem ze względu na ich biozgodność, biodegradowalność oraz zdolność do wspierania wzrostu, m.in. keratynocytów, fibroblastów. Cel pracy. Ocena wpływu opatrunku keratynowego (ang. fur keratin derived powder – FKDP) na szybkość gojenia ran chirurgicznych u myszy szczepu C57BL6/J. Materiał i metodyka. Opatrunek FKDP otrzymywano zgodnie z metodyką A.W. Lipkowskiego [1]. Do oceny kształtu i morfologii powierzchni otrzymanych biomateriałów wykorzystano skaningową mikroskopię elektronową. Właściwości przeciwbakteryjne zbadano na szczepach Staphylococcus aureus i Escherichia coli z wykorzystaniem metody dyfuzyjnej (dołki agarowe). Dokonano oceny biopsji tkankowych (barwienie hematoksyliną i eozyną, Masson-Trichrome) pobranych z rany kontrolnej i opatrzonej FKDP. Dokonano oceny ilościowej wynaczynionej krwi do światła rany oraz półilościowej komórek infiltrujących ranę kontrolną i opatrzoną. Wyniki. Otrzymany bioopatrunek ma właściwości przeciwbakteryjne w stosunku do badanych szczepów. Rany opatrzone FKDP goiły się szybciej (p < 0,05) w porównaniu z ranami kontrolnymi. W czwartym dniu eksperymentu opatrzona rana była wygojona w 30% w porównaniu z raną nieopatrzoną, w której procent wygojenia wynosił 21,50%. W siódmym dniu eksperymentu rana opatrzona FKDP była wygojona w 52,66%, a nieopatrzona rana w 45,42%. Po upływie 2 tygodni od zranienia rana oparzona FKDP była wygojona w 89,50%, a rana kontrolna w 80,50%. W porównaniu z ranami kontrolnymi rany opatrzone cechowały się lepszym uporządkowaniem struktury odtwarzającej się tkanki. W ranie opatrzonej neutrofilowy odczyn ropny, wysięk oraz wynaczynienie erytrocytów były mniejsze, a efekt końcowy charakteryzował się mniej zaciągniętą i włóknistą blizną w porównaniu z raną nieopatrzoną. Wnioski. Otrzymany opatrunek keratynowy można rozważać jako bezpieczny i skuteczny materiał pochodzenia biologicznego wspomagający w naturalny sposób gojenie poprzez regulację odczynu zapalnego. Zastosowany opatrunek alogeniczny ulega wbudowaniu w odtwarzające się tkanki i przyspiesza proces gojenia ran.
Bibliografia
-
  1. Lipkowski A.W., Gajkowska B., Grabowska A., Kurzepa K.: Keratin-associated protein micromaterials for medical and cosmetic applications. Polimery 2009, 54, 386-388.
Zacytuj dokument
-