×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

SKILL-DEPENDENT DIFFERENCES IN END-COMPETITION BLOOD ANABOLIC-CATABOLIC STATUS AND ATHLETIC PERFORMANCE IN ELITE FEMALE JUDOKAS

Artykuł
Czasopismo : Medycyna Sportowa   Tom: 33, Zeszyt: 1, Strony: 45-52
2017 angielski
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Identyfikatory
-
Cechy publikacji
-
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
ZALEŻNE OD POZIOMU WYSZKOLENIA RÓŻNICE W PO-STARTOWYM ANABOLICZNO-KATABOLICZNYM STATUSIE WE KRWI ORAZ SPORTOWYM WYNIKU ELITY ZAWODNICZEK JUDO
Dyscypliny naukowe
-
Nauki o kulturze fizycznej
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Wstęp: Zawodnicy Muay Thai, są szczególnie narażeni na uderzenia w głowę, w następstwie których mogą wystąpić urazy i uszkodzenia mózgu, a w konsekwencji zaburzenia pamięci. Cel pracy: Celem badania było określenie wpływu uszkodzenia mózgu na zaburzenia pamięci przestrzenno-wzrokowej u bokserów Muay Thai po urazie mózgu, a także zdefiniowanie czy zaburzenia pamięci przestrzenno-wzrokowej są większe u bokserów z uszkodzeniami w tylnych (ciemieniowo-potylicznych) czy w przednich (czołowych) obszarach mózgu. Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 36 bokserów Muay Thai z umiarkowanym urazem czaszkowo-mózgowym potwierdzonym w badaniach neuroobrazowych TK lub MR. Do zbierania danych użyto dokumentację historii choroby zawodników, przesiewowego badania ataksji optycznej oraz standaryzowanych kwestionariuszy służących do: zdefiniowania oraz określenia stopnia zaburzeń poznawczych – Skrócona Skala Oceny Umysłu (Mini-Mental State Examination, MMSE), badania zdolności rozumienia wypowiedzi - Test Żetonów (Autoryzowana Wersja Polska), oceny czasowej komponenty pamięci wzrokowej - Podtest Niewerbalny Oceny Pamięci Wzrokowej z Interakcyjnych Testów Komputerowych Mindstreams™ oraz pomiaru pamięci – Test Pamięci Wzrokowo-Ruchowej „Wprzód” i „Wspak. Wyniki: Wykazano, że azaburzenia pamięci występują u wszystkich bokserów Muay Thai po urazach mózgu. Dysfunkcje te okazały się większe u zawodników z uszkodzeniami w tylnych (ciemieniowo-potylicznych) obszarach mózgu. Wnioski: U wszystkich bokserów Muay Thai po urazach mózgu wystąpiły większe lub mniejsze zaburzenia pamięci przestrzenno-wzrokowej. Należy więc podkreślić rolę rehabilitacji neuropsychologicznej i przygotowanie specjalnych metod wsparcia zarówno przez psychologów klinicznych, jak i innych przedstawicieli służby zdrowia.
Abstrakty ( angielski )
-
Background. This study compared the competition scores and post-competition blood anabolic-catabolic hormone status in elite Polish female judo contestants of higher and lower skill levels. Material and methods. This research comprised of judo contestants who were members of the Polish National team. Based on athletic achievement, the players were assigned to higher skilled (A, n=10) and lower skilled (B, n=9) groups. Both groups took part in an International judo tournament. Capillary blood was sampled (from the earlobe) at the 4th minute after a loss, that according to the rules excluded a contestant from further competition. Plasma cortisol (C) and testosterone (T) levels, the anabolic-catabolic index (T/C*103), and blood lactate (La) levels were determined. Results. The average number and total duration of fights were significantly higher in group A (3.1±1.5 and 899±498 sec) than in group B (1.1±0.3 and 254±138 sec), respectively. Overall, group A won 21 and lost 10 struggles, while group B won only 1 per 10 struggles. This confirms that the athletes in group A are more successful. Despite of higher physical load during competition, group A demonstrated somewhat higher average T level (by 21%), anabolic-catabolic index (by 23%) and a bit lower C level (by 8.5%). Average La levels were almost the same in the groups. Conclusions. More skilled and experienced female judo players showed significantly higher scores during a competition and their plasma endogenous T levels and T-to-C ratio tended to be higher than their less skilled counterparts.
Bibliografia
-
  1. 45 poz.
Zacytuj dokument
-