×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Anaerobic Capacity of Sailors with Disabilities

Artykuł
Czasopismo : Polish Journal of Sport and Tourism   Tom: 24, Zeszyt: 1, Strony: 21-29
Grzegorz Prokopowicz [1] , Bartosz Molik [2] , Katarzyna Prokopowicz [1] , Anna Ogonowska-Słodownik [2] , Judit Lencse-Mucha [2] , Natalia Morgulec-Adamowicz [2] , Andrzej Kosmol [2] , Krzysztof Perkowski [3] , Tomasz Chamera [4] , Tomasz Grzywacz [5]
 • [1]
  Józef Rusiecki Olsztyn University College, Faculty of Physiotherapy
 • [2]
  Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Rehabilitation, Chair of Movement Teaching
 • [3]
  Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education, Chair of Sport
 • [4]
  Gdansk University of Physical Education and Sport, Faculty of Physical Education, Chair of Sport
 • [5]
2017 angielski
Liczba arkuszy: 0,5
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Cechy publikacji
-
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • Zrecenzowana naukowo
Dyscypliny naukowe
-
Nauki o kulturze fizycznej
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( angielski )
-
Introduction. A review of Polish and international literature does not give a clear indication of the level of anaerobic capacity that sailors with disabilities demonstrate with regard to their functional capacities. This study sought to determine differences in functional capacity levels between sailors from three medical and functional groups. Material and methods. The research was carried out during a sports camp at the National Sailing Centre in Górki Zachodnie in 2014. Eighteen males with locomotor disabilities were included in the study. The athletes were members of the National Team of Sailors with Disabilities of the Polish Yachting Association. The sportsmen competed in the Skud 18 and 2.4mR Paralympic classes. A 30-second Wingate test for upper limbs was employed in the study. Results. Significant differences in mean power (MP) values were noted between the groups under investigation. The group of wheelchair sailors with improper core stability (A) and the group of wheelchair sailors with proper core stability (B) had significantly lower scores than the group of study participants who were able to move freely, that is to walk (C). Conclusions. The study revealed that a 30-second anaerobic capacity test performed on an arm ergometer differentiated disabled sailors from selected groups in terms of mean power. Research on anaerobic capacity may be used to verify the current classification in Paralympic sailing and will make it possible to differentiate present competition categories.
Abstrakty ( polski )
-
Wprowadzenie. Przegląd literatury polskiej i zagranicznej nie pozwala stwierdzić na jakim poziomie kształtuje się wydolność beztlenowa żeglarzy niepełnosprawnych w zależności od posiadanych możliwości funkcjonalnych. Celem podjętych badań była weryfikacja różnic w poziomie wydolności beztlenowej między żeglarzami sklasyfikowanymi do trzech grup medyczno-funkcjonalnych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2014 roku podczas zgrupowania w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich. Materiał badań stanowiło 18 mężczyzn z niepełnosprawnością narządu ruchu. Zawodnicy wchodzili w skład Kadry Narodowej Żeglarzy Niepełnosprawnych Polskiego Związku Żeglarskiego. Sportowcy reprezentowali paraolimpijskie klasy Skud 18 i 2,4mR. Do realizacji założonego celu pracy wykorzystano 30-sekundowy test Wingate dla kończyn górnych. Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono istotne różnice w wartościach mocy średniej (MP) w badanych grupach. Grupa osób poruszających się na wózku z zaburzeniami stabilizacji tułowia (A) oraz grupa osób poruszających się na wózku bez zaburzeń stabilizacji tułowia (B) uzyskała istotnie niższe wyniki w porównaniu z grupą osób poruszających się samodzielnie (chodzących – C). Wnioski. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że 30-sekundowy test wydolności anaerobowej na ergometrze ręcznym różnicuje zawodników w żeglarstwie niepełnosprawnych w wybranych grupach pod względem mocy średniej. Badania wydolności beztlenowej mogą posłużyć do weryfikacji aktualnej klasyfikacji w żeglarstwie paraolimpijskim i pozwolą różnicować aktualne klasy startowe.
Bibliografia
-
 1. 30 poz.
Zacytuj dokument
-