×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Kwestionariusz Aktywności Fizycznej Kobiet w Ciąży – wersja polska (PPAQ-PL)

Artykuł
Czasopismo : Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu   Tom: 23, Zeszyt: 2, Strony: 100-106
Justyna Krzepota [1] , Dorota Sadowska [2]
2017 polski
Liczba arkuszy: 0,5
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Identyfikatory
-
Cechy publikacji
-
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • Zrecenzowana naukowo
Dyscypliny naukowe
-
Medycyna , Nauki o zdrowiu
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Problematyka aktywności fizycznej kobiet w ciąży jest wielokrotnie podejmowana w kontekście bardzo ważnych kwestii, jakimi są zdrowie i bezpieczeństwo kobiety ciężarnej, jak i jej dziecka. Ciągły postęp w tej dziedzinie sprawia, że na świecie prowadzone są badania naukowe zakrojone są na szeroką skalę. Zagadnienie podejmowania aktywności fizycznej przez kobiety w ciąży z uwzględnieniem bezpiecznych form aktywności fizycznej, ich intensywności, częstotliwości i czasu trwania było już niejednokrotnie dyskutowane. W światowym piśmiennictwie publikowane są wytyczne zawierające wskazówki co do zaleceń, jak i przeciwwskazań do podejmowania ćwiczeń fizycznych przez kobiety będące w ciąży. Kolejną ważną kwestią jest potrzeba pomiaru aktywności fizycznej wśród kobiet ciężarnych. Pojawiają się propozycje wykorzystania kwestionariuszy, które umożliwiają ocenę poziomu aktywności fizycznej kobiet w ciąży i związanego z nim wydatku energetycznego. Zgodnie z wiedzą autorów, w Polsce brakuje powszechnie przyjętego kwestionariusza do oceny aktywności fizycznej kobiet w ciąży. W związku z tym istnieje pilna potrzeba uzupełnienia tej luki w piśmiennictwie krajowym. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie w oparciu o oryginalną wersję kwestionariusza Pregnancy Physical Activity Questionnaire polskiej wersji kwestionariusza (PPAQ-PL) wraz ze szczegółową instrukcją obliczeń do zaproponowanej adaptacji. Intencją autorów jest umożliwienie stosowania ujednoliconego narzędzia do pomiaru aktywności fizycznej kobiet ciężarnych w Polsce.
Abstrakty ( angielski )
-
The question of physical activity during pregnancy has been widely discussed, including issues concerning the health and safety of both pregnant women and their children. Continuous progress in this field, accelerated by scientific developments, has led to large-scale research across the globe. There are numerous publications concerning physical activity in pregnant women which discuss issues such as safe forms of physical activity during pregnancy, its intensity, frequency and duration. International literature provides guidelines concerning the kind of physical exercise which are suitable or should be avoided by pregnant women. Another important problem is the question of measuring physical activity in pregnant women. Researchers propose the application of questionnaires, which enable to assess the level of physical activity and corresponding energy expenditure in pregnant women. To the best of the authors’ knowledge, currently there is no questionnaire for assessment of physical activity during pregnancy that would be commonly accepted in Poland. Therefore, there is a pressing need to fill this gap in Polish literature. Based on the original version of the Pregnancy Physical Activity Questionnaire, this paper aims to present the Polish version of the questionnaire (PPAQ-PL), along with detailed instructions for conducting relevant calculations. The authors› intention is to allow the use of standardized tools to measure the physical activity of pregnant women in Poland.
Bibliografia
-
  1. 29 poz.
Zacytuj dokument
-