×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Change of jumping abilities and power in dancers after two years of training

Artykuł
Czasopismo : Journal of Education, Health and Sport   Tom: 7, Zeszyt: 8, Strony: 39-45
Krzysztof Tomaszewski [1] , Adam Szulc [2] , KRZYSZTOF BUŚKO [3]
2017 polski
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Identyfikatory
-
Cechy publikacji
-
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Change of jumping abilities and power in dancers after two years of training
Dyscypliny naukowe
-
Nauki o kulturze fizycznej
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Celem pracy było porównanie wysokości wyskoku i mocy kończyn dolnych w wyskokach ACMJ (Akimbo counter-movement jump), CMJ (Counter-movement jump) i SPJ (Spike jump) osób uprawiających taniec współczesny po dwuletnim okresie szkolenia. W badaniu uczestniczyło 10 dziewcząt uprawiających taniec współczesny, z których tylko 5 powtórzyło pomiary po dwuletnim cyklu szkolenia. Pomiaru mocy i wysokości wyskoku dokonano w wyskokach ACMJ, CMJ i SPJ na platformie dynamometrycznej. Moc maksymalna rozwijana w wyskokach ACMJ (99,6%), CMJ (114%) i SPJ – 12% uległa istotnemu zwiększeniu. Wysokość uniesienia środka masy ciała w wyskoku ACMJ, CMJ i SPJ nie różniła się istotnie między pierwszym i drugim pomiarem. Dwuletni cykl szkoleniowy spowodował istotne zwiększenie mocy w wyskokach ACMJ, CMJ i SPJ, któremu nie towarzyszyła istotna poprawa skoczności u tancerek uprawiających taniec współczesny.
Abstrakty ( angielski )
-
The aim of the study was to compare the height of jump and power of the akimbo counter-movement jump (ACMJ), counter-movement jump (CMJ) and spike jump (SPJ) in modern dance participants after two years of training. Ten girls participated in the study, of which only 5 repeated the measurements after two years of training. Power and height of jump were made in ACMJ, CMJ and SPJ jumps on a dynamometer platform. Maximum power developed in ACMJ (99.6%), CMJ (114%) and SPJ - 12% increased significantly. Height of rise of the body mass center in ACMJ, CMJ and SPJ did not differ significantly between first and second measurements. The two-year training cycle resulted in a significant increase in the power in all the jumps, which was not accompanied by a significant improvement in height of jump in modern dance dancers.
Bibliografia
-
  1. Annino G., Padua E., Castagna C., Di Salvo V., Minichella S., Tsarpela O., Vincenzo Manzi, D'ottavio S. Effect of whole body vibration training on lower limb performance in selected high-level ballet students. Journal of Strength and Conditioning Research 2007; 21(4): 1072.
  2. Beam W.C., Wiersma L.D. Effects of a dance season on the physiological profile of collegiate female modern dancers. Medicine of Sport 2012; 16(1): 1-5.
  3. Buśko K., Michalski R., Mazur J., Gajewski J. Jumping abilities in female elite volleyball players: comparative analysis among age categories. Biology of Sport 2012; 29(4): 317-319.
  4. Drohomirecka A., Kloc K., Kotlarska K. Sprawność motoryczna kobiet uprawiających taniec nowoczesny. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010.
  5. Kubo K., Yata H., Kanehisa H., Fukunaga T. Effects of isometric squat training on the tendon stiffness and jump performance. Eur. J. Appl. Physiol. 2006; 96: 305-314.
  6. Wyon M., Allen N., Angioi M., Nevill A., Twitchett E. Anthropometric factors affecting vertical jump height in ballet dancers. Journal of Dance Medicine & Science 2006; 10(3-1): 106-110.
Zacytuj dokument
-