×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Wychowanie ku wolności – perspektywa biblijno-antropologiczna

Rozdział
2017-12 polski
Liczba arkuszy: 0,9
Cechy publikacji
-
 • Rozdział w książce
 • Zrecenzowana naukowo
Dyscypliny naukowe
-
Nauki teologiczne
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Wolność jest fundamentalną kategorią egzystencji człowieka, sferą, w której realizuje się osoba ludzka. Prawosławna tradycja teologiczna umiejscawia źródło wolności człowieka w Bogu i poszukuje tajemnicy wolności człowieka w dogmacie chrystologicznym . Prawda o Wcieleniu Jezusa Chrystusa (zob. J 1, 14) oraz wydarzenie stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże (zob. Rdz 1, 26-27) to podstawowe koordynaty prawosławnego pojmowania wolności. W oparciu o nie prawosławna refleksja teologiczna dokonuje analizy współczesnych interpretacji wolności i oceny ideologii powstałych na ich podstawach. Bóg stworzył człowieka z darem wolności, który jest w nim cząstką Bożej mocy i jaśnieniem w nim Bożego obrazu. Z wolnością nieodłącznie związane jest zwrócenie osoby ludzkiej ku Bogu. Fakt ten ma decydujące znaczenie dla wychowania człowieka ku zrozumieniu tego daru i odpowiedzialnego zeń korzystania. „Dar wolności – zauważa Paul Evdokimov – domaga się doświadczenia życia w wolności (…). Człowiek jest wolny jedynie w Bogu – taka jest jego godność, która decyduje o jego tożsamości, upodabnia go do Absolutu, czyni obrazem wolności Boga” . Kształtowanie dojrzałej i odpowiedzialnej postawy wolności jest obecnie jednym z najważniejszych i najtrudniejszych zadań, jakie stoją nie tylko przed chrześcijańskimi pedagogami, ale nade wszystko przed duchownymi, którzy zwiastują ludziom Dobrą Nowinę o Bogu i człowiek.
Bibliografia
-
 1. ALEKSIEJUK, ARTUR. KS. Antropologiczne podstawy bioetyki w ujęciu prawosławnym. W: Bioetyka (red. P. Szczepańczyk). T. II. Siedlce: Unitas. 2016. 90-108. ISBN 978-83-65414-25-0.
 2. BAZYLI WIELKI, ŚW. Quod deus non est autor malorum. PG 31, 329-353.
 3. BIERDIAJEW, MIKOŁAJ. Filozofia wolności. Białystok: Orthdruk. 1995. ISBN 83-85268-13-2.
 4. DOSTOJEWSKI, FIODOR. Bracia Karamazow. Wrocław-Warszawa: Ossolineum. E-book.
 5. EVDOKIMOV, PAUL. Prawosławna wizja teologii moralnej. Bóg w życiu ludzi. Kraków: Homo Dei. 2012. ISBN 978-83-62579-60-0.
 6. GRZEGORZ Z NAZJANZU, ŚW. In Sanctum Pascha. PG 36, 624-664.
 7. HERMAS. Pasterz. W: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich. Kraków: M. 1998. 201-291. ISBN 83-87243-21-3.
 8. JAN Z DAMASZKU, ŚW. Wykład wiary prawdziwej. Warszawa: IW PAX. 1969.
 9. KANT, IMMANUEL. Uzasadnienie metafizyki moralności. Warszawa: Altaya. 2002
 10. ŁOSSKI, WŁODZIMIERZ. Teologia dogmatyczna. Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej. 2000. ISBN 83-87281-15-8.
 11. MAKSYM WYZNAWCA, ŚW. Ad Marinum presbyterum, PG 91, 9A-37D.
 12. NIKULIN, ANDREJ. Miesto duchovnosti v osobnosti moderného človeka. W: Vzdelávanie-kultura-duchovnosť: od homo loquens k homo spiritualis. Prešov: CUBE Consulting. 2012. 304-311. ISBN 978-80-85519-01-9.
 13. NIKULIN, ANDREJ. 2010. Spiritualita v kontexte krízy osobnosti moderného človeka. W: Duchowość jako socjalny czynnik rozwoju społeczeństwa w Polsce i na Słowacji. Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”. 2010. 180-187. ISBN 978-83-931180-0-7.
 14. PRUŽINSKÝ, ŠTEFAN. Biblické učenie o l’udskej vôli ako kormidle života. W: Prawosláwny Biblický Zbornik. Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”. 2017. I. 16-20. ISBN 978-83-63055-82-0.
 15. SAWA, (HRYCUNIAK), METR. Sobór w Chalcedonie i jego dogmat. W: Elpis. Białystok: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. 2000. 2/2. 69-83. ISSN 1508-7719.
 16. SOFRONIUSZ (SACHAROW), ARCHIM. Święty Sylwan z Góry Atos. Białystok: Orthdruk. 2007. ISBN 978-83-89396-28-0.
 17. STAROWIEYSKI, MAREK. KS. Sobory Kościoła niepodzielonego: Dzieje. Cz. I. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS. 1994. ISBN 83-85380-20-5.
 18. Wykład wiary. Sobór konstantynopolitański III (680-681), W: Dokumenty Soborów Powszechnych. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras (red.). T. I. Kraków: Wydawnictwo WAM. 2007. 308-323. ISBN 978-83-7318-900-3.
 19. ЗЕНЬКОВСКИЙ, ВАСИЛИЙ В. Автономия и теономия. W: Собрание сочинений. T. 2. Москва: Русский путь. 2008. 139-160.
 20. ЗЕНЬКОВСКИЙ, ВАСИЛИЙ В. Дар свободы, W: Собрание сочинений. T. 2. Москва: Русский путь. 2008. 285-300. ISBN 978-5-85887-308-2.
Zacytuj dokument
-