×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Antropologia wspólnego czynu Nikołaja F. Fiodorowa

Rozdział
2017-12 słowacki
Liczba arkuszy: 0,85
Cechy publikacji
-
 • Rozdział w książce
 • Zrecenzowana naukowo
Dyscypliny naukowe
-
Filozofia , Nauki teologiczne
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Fiodor Dostojewski w liście do Nikołaja Petersona, ucznia i przyjaciela Nikołaja Fiodorowa, który w tajemnicy przez swoim mentorem przedstawił mu w liście jego poglądy, pisał: „Kto jest tym myślicielem, którego idee Pan wyłożył? Jeśli to możliwe, proszę mi podać jego prawdziwe nazwisko, ponieważ nadzwyczajnie mnie zainteresował. W każdym razie niech Pan mi poda jakieś szczegóły o nim, jako człowieku. (…) Muszę bowiem powiedzieć, że absolutnie zgadzam się z jego poglądami. Czytałem je jak swoje własne” (DOSTOJEWSKI, 1979, s. 454-455). Nikołaj Fiodorow to bez wątpienia postać niezwykła. Chociaż był dobrze znany inteligencji rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku, to jednak idee które głosił, stały się znane szerokiemu ogółowi dopiero po jego śmierci. Pierwszy tom Filozofia wspólnego czynu– dzieła jego życia, w którym zebrano jego artykuły, myśli i listy – ukazało się dopiero w 1906 roku, zaś dom drugi w roku 1913. Pod każdym względem jest to dzieło oryginalne i wyjątkowe, porażające bogactwem i rozmachem zwartych w nich idei. Stojąc na gruncie metafizycznego teocentryzmu i antropocentryzmu Fiodorow ma wiele do powiedzenia nie tylko na temat Boga, świata, przyrody, relacji międzyludzkich i kultury. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Fiodorow pragnie objąć całe spektrum ludzkiego doświadczenia. W swojej refleksji filozoficznej bardzo wiele miejsca rozważaniom antropologicznym. Antropologię Fiodorowa, w odniesieniu do jego filozofii wspólnego czynu, można nazwać antropologią wspólnego czynu. Zanim jednak określimy podstawowe koordynaty wyznaczające horyzont antropologicznych idei Nikołaja Fiodorowa warto przybliżyć niektóre fakty z biografii tej wybitnej postaci.
Bibliografia
-
 1. DOSTOJEWSKI, F., 1979. Do Mikołaja Petersona. Petersburg, 24 marca 1878. W: Listy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. s. 454-457. ISBN 83-06-00336-5.
 2. FIODOROW, N., 2000. Filozofia wspólnego czynu. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki. ISBN 978-83-61199-52-6.
 3. HEIDEGGER, M., 1995. List o „humanizmie”. W: Znaki drogi. Warszawa: Fundacja „Aletheia”, s. 129-168. ISBN 83-85277-26-9.
 4. ŁOSSKI, M., 2000. Historia filozofii rosyjskiej. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki. ISBN 978-83-88524-00-4.
 5. TREPKA, A., 1974. Wizjoner kosmosu – Konstanty Ciołkowski. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”. ISBN brak.
 6. ZIERNOW, N. 2015. Rosyjskie odrodzenie religijne XX wieku. Warszawa: Fundacja „Aletheia”. ISBN 978-83-89372-50-5.
 7. БЕРДЯЕВ, Н. Н., 1994. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности. W: Философия свободного духа. Москва: Республика, s. 364-462. ISBN 5-250-02453-X.
 8. БОГДАНОВ, В. В., 2007. Новое о дате рождения Н. Ф. Федорова. W: Отечественные архивы. Nr 6, s. 12-13. ISSN 0869-4427.
 9. ВАРАВА, В. В., 2005. Этика неприятия смерти. Воронеж: Издательство ВГУ. ISBN 978-59-27307-81-4.
 10. ВАРАВА, В. В., 2008. Нравственная философия Николая Федорова. W: Н. Ф. Федоров: Pro et contra. К 180-летию со дня рождения Н. Ф. Федорова. К 100-летию выхода в свет I тома „Философии общего дела” (Антология). Под ред. A. Г. Гачевой, С. Г. Семеновой. Ч. 2. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского Гуманитарнаго Института, 2008, s. 927-963. ISBN 5-88812-178-9.
 11. ГЕОРГИЕВСКИЙ, Г. П., 2004а. Из воспоминаний о Николае Федорове. (К 40 дню кончины). W: Н. Ф. Федоров: Pro et contra. К 175-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти Н. Ф. Федорова (Антология). Под ред. A. Г. Гачевой, С. Г. Семеновой. Ч. 1. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского Гуманитарнаго Института, s. 153-164. ISBN 5-88812-177-0.
 12. ГЕОРГИЕВСКИЙ, Г. П., 2004b. Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров. Из личных воспоминаний. W: Н. Ф. Федоров: Pro et contra. К 175-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти Н. Ф. Федорова (Антология). Под ред. A. Г. Гачевой, С. Г. Семеновой.Ч. 1. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского Гуманитарнаго Института, s. 165-179. ISBN 5-88812-177-0.
 13. ЗЕНЬКОВСКИЙ, В. В., 1989. Н. Н. Федоров.W: История русской философии. T. 2. Paris: YMCA Press, s. 131-146. ISBN brak.
 14. ИЛИН, В. Н., 2008. О религиозном и филосовском мировозрении Н. Ф. Федорова. W: Н. Ф. Федоров: Pro et contra. К 180-летию со дня рождения Н. Ф. Федорова. К 100-летию выхода в свет I тома „Философии общего дела” (Антология). Под ред. A. Г. Гачевой, С. Г. Семеновой. Ч. 2. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского Гуманитарнаго Института, 2008, s. 675-682. ISBN 5-88812-178-9.
 15. ИЛИН, В. Н., 2004. Н. Федоров и преп. Серафим Саровский. W: Н. Ф. Федоров: Pro et contra. К 175-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти Н. Ф. Федорова (Антология). Под ред. A. Г. Гачевой, С. Г. Семеновой. Ч. 1. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского Гуманитарнаго Института, s. 690-708. ISBN 5-88812-177-0.
 16. КОЖЕВНИКОВ, В. А., 2004. Опыт изложения учения Н. Ф. Федорова по изданным и неизданным произведениям, переписке и личным беседам. Москва: Мысль. ISBN 5-244-01007-7.
 17. ПАНКРАТОВ, А. С., 2004. Философ-праведник. W: Н. Ф. Федоров: Pro et contra. К 175-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти Н. Ф. Федорова (Антология). Под ред. A. Г. Гачевой, С. Г. Семеновой. Ч. 1. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского Гуманитарнаго Института, s. 352-362. ISBN 5-88812-177-0.
 18. СЕМЕНОВА, С. Г., 2004a. Философ будущего века: Николай Федоров. Москва: Пашков дом. ISBN 5-7510-0284-9.
 19. СЕМЕНОВА, С. Г., 2004b. О философских категориях Федорова. W: На пороге грядущего. Памяти Николая Федоровича Федорова (1829-1903). Сост. A. Г. Гачева, М. М. Панфилов, С. Г. Семенова. Москва: Пашков дом, s. 6-29. ISBN 978-57-51003-17-3.
 20. СОЛОВЬЕВ, В. С., 1909. 1-ое письмо к Н. Ф. Федорову.W: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Под ред. Е. Л. Радлова. Т. II. Санкт-Петербург: Типография т-ва „Общественная Польза”. ISBN brak.
 21. ТОЛСТОЙ. И. Л., 2004. Мои воспоминания. W: Н. Ф. Федоров: Pro et contra. К 175-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти Н. Ф. Федорова (Антология). Под ред. A. Г. Гачевой, С. Г. Семеновой. Ч. 1. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского Гуманитарнаго Института, s. 180. ISBN 5-88812-177-0.
 22. ТОЛСТОЙ, Л. Н., 2004. Из дневниковых записей и писем о Федорове. W: Н. Ф. Федоров: Pro et contra. К 175-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти Н. Ф. Федорова (Антология). Под ред. A. Г. Гачевой, С. Г. Семеновой. Ч. 1. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского Гуманитарнаго Института, s. 97-99. ISBN 5-88812-177-0.
 23. ФЕДОРОВ, Н. Ф. 1995a. Горизонтальное положение и вертикальное – смерть и жизнь. W: Собрание сочинений: В 4-х тт. Сост. подг. текста и коммент. А. Г. Гачевой и С. Г. Семеновой. Т. II. Москва: Издательская группа „Прогресс”, s. 149-257. ISBN 5-01-004081-6.
 24. ФЕДОРОВ, Н. Ф., 1906. Философия общего дела. Статьи, мысли и письма. Под ред. В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона. Т. I. Верный: Типография Семиреченскаго Областного Правления. ISBN brak.
 25. ФЕДОРОВ, Н. Ф., 1913. Философия общего дела. Статьи, мысли и письма. Под ред. В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона. Т. II. Москва: Печатня А. Снегиревой. ISBN brak.
 26. ФЛОРОВСКИЙ, Г. В., 1935. Проект мнимого дела. W: Современные записки. Nr 59, s. 399-406. ISBN brak.
 27. ЦИОЛКОВСКИЙ, К. Э., 2004. Черты из моей жизни. W: Н. Ф. Федоров: Pro et contra. К 175-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти Н. Ф. Федорова (Антология). Под ред. A. Г. Гачевой, С. Г. Семеновой. Ч. 1. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского Гуманитарнаго Института, s. 152. ISBN 5-88812-177-0.
 28. ЧЕРНОГУБОВ, Н. Н., 2004. Н. Ф. Федоров. W: Н. Ф. Федоров: Pro et contra. К 175-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти Н. Ф. Федорова (Антология). Под ред. A. Г. Гачевой, С. Г. Семеновой. Ч. 1. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского Гуманитарнаго Института, s. 227230. ISBN 5-88812-177-0.
Zacytuj dokument
-